Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:10 (volební období 2014-2018)
datum: 21.04.2016
předsedá:
program zasedání: p6pr2001610.doc (47 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001610.doc (978 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 245/16 21.04.2016 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 246/16 21.04.2016 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2015

1,

ZMČ 247/16 21.04.2016 Technicko ekonomická studie podzemního vedení trati v úseku Praha Dejvice - Praha Veleslavín v rámci Modernizace trati Praha Výstaviště - Praha Veleslavín

1,

ZMČ 248/16 21.04.2016 II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2016

1,2,

ZMČ 249/16 21.04.2016 Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2017 - 2021

1,2,3,4,5,

ZMČ 250/16 21.04.2016 Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 341/13 ze dne 28.06.2013 k prodeji pozemků parc. č. X a X k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 251/16 21.04.2016 Změna usnesení ZMČ č. 523/14 ze dne 19. 09. 2014 - výstavba půdních bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6

1,

ZMČ 252/16 21.04.2016 Prodej pozemku parc. č. X k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 253/16 21.04.2016 Prodej pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice (dle GP č. 3933-716/2014 k. ú. Dejvice)

1,2,3,

ZMČ 254/16 21.04.2016 Prodej pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 255/16 21.04.2016 Prodej pozemků parc. č. XX a parc. č. XX k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 256/16 21.04.2016 Svěření části pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 257/16 21.04.2016 Odejmutí svěření částí pozemku parc. č. 1022/1 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 258/16 21.04.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 259/16 21.04.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 260/16 21.04.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 261/16 21.04.2016 Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od společnosti B 9 s.r.o.

1,

ZMČ 262/16 21.04.2016 Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od společnosti TV1.CZ s.r.o.

1,

ZMČ 263/16 21.04.2016 Částečné prominutí poplatků z prodlení

1,

ZMČ 264/16 21.04.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura 2016/2

1,2,

ZMČ 265/16 21.04.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce

1,2,

ZMČ 266/16 21.04.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka

1,2,

ZMČ 267/16 21.04.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce

1,2,

ZMČ 268/16 21.04.2016 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2016 na poskytování lékařské služby první pomoci pro občany MČ Praha 6

1,

ZMČ 269/16 21.04.2016 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2016

1,2,3,4,

ZMČ 270/16 21.04.2016 Strategická koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování

1,2,

ZMČ 271/16 21.04.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usnesením ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

nezařazeno - Pravidla pro vyvěšování vlajek na budově radnice

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: KMČ

Péče o prostředí - Ekologie - ochrana a legislativa

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: ODŽP

Hospodaření MČ P6 - Prodej bytu na VN v rozporu s pravidly

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: PO

Péče o prostředí - Komunikace a kazy u dobrých a užitečných staveb na Červeném Vrchu, využití autobusové linky 131

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: ODŽP

Poliklinika Pod Marjánkou - Přestavba polikliniky Pod Marjánkou na LDN

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM

Územní rozvoj - Development, Centralgroup - zeleň, stromořadí PPF - výnosy z prodeje na úpravu zeleně, zeleň v Banskobystrické

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM

Poliklinika Pod Marjánkou - Společnost poliklinika Marjánka

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM

Bytová politika - Bytová problematika

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM

KEY INVESTMENTS - KEY INVESTMENTS - doporučení AK ke svolání valné hromady

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: PO

ÚMČ - 106/99 - Zřízená funkce Ombudsmana - 106/99 Sb

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: KT

Školství - Ekologické projekty na školách

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OŠKS

Školství - Škola Kocínka

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OŠKS

Územní rozvoj - Dopravně urbanistická studie Vítězného náměstí

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: KA

Doprava - Zelená Malovanka, MOS Malovanka, TK Blanka

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: KA

Územní rozvoj - IPR a Praha 6 a projekt rekonstrukce ul. Bělohorské

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: KA

Hospodaření MČ P6 - Dejvická 4 - finanční náklady na rekonstrukci, ukliďme Česko

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM, SNEO

Petynka - Architektonická soutěž na rekonstrukci areálu Petynky

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM, SNEO

Školství - Projekt školy na Kocínce

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OŠKS

Petynka - Petynka - veřejný zájem o projekt rekonstrukce areálku, zveřejnění studie a průběh odborné diskuse

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016 • odbor: OSM, SNEO

Hospodaření MČ P6 - Účast opozičních zastupitelů ve výběrových řízeních

     [Vyřízeno] termín: 21.05.2016

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:08:00Dobrý den, vítáme Vás na 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6.

Jednání bylo zahájeno v 10:08 hodin.  Pevný bod Interpelace je na programu od 15 hodin.

10:12:00Probíhá nominace členů návrhového výboru.

 

10:14:42Návrhový výbor byl schválen, nyní bude následovat schvalování návrhu programu jednání.
10:27:00Probíhá diskuse k návrhům změn a doplnění bodů programu.
10:47:41Návrh programu byl schválen, následuje projednávání jednotlivých bodů programu.
11:44:12Následuje 10 minutová přestávka na žádost klubu Strana zelených.
11:58:00Po přestávce pokračuje projednávání bodu č. 2 programu - Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2015 
12:45:06Nyní probíhá projednávání bodu č. 4 - II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2016
12:51:38Po schválení bodu č. 4 následuje projednávání následujících bodů programu.
14:27:24Následuje 10 minutová přestávka´.
15:03:00Od 15:00 hodin jsou na programu interpelace občanů.
15:48:52Následují interpelace zastupitelů.
16:51:00Interpelace byli ukončeny, nyní se pokračuje v projednávání bodu č. 26 programu.
17:45:2310. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno, děkujeme Vám za pozornost.

Příští jednání je plánováno na čvrtek 23 června. 

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásný večer.
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=20005 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz