Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:9 (volební období 2014-2018)
datum: 18.02.2016
předsedá:
program zasedání: p6pr2001609.doc (47 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001609.doc (1017 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 224/16 18.02.2016 Návrh na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 225/16 18.02.2016 Záměr využití objektu č.p. 1906 v Praze 6, Pod Marjánkou 12 a ukončení nájemní smlouvy č.1003/2010/OSOM

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 226/16 18.02.2016 Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

ZMČ 227/16 18.02.2016 Prodej pozemku parc. č. 3608/43 k.ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 228/16 18.02.2016 Prodej pozemků parc. č. 3845/2 a parc. č. 3845/3 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 229/16 18.02.2016 Prodej pozemků parc. č. 613 a parc. č. 614 k. ú. Hradčany

1,2,

ZMČ 230/16 18.02.2016 Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 519/1 a parc. č. 519/4 a koupě id. 1/2 pozemku parc. č. 519/8 k. ú. Veleslavín (dle GP č. 730-10/2015 k. ú. Veleslavín)

1,2,

ZMČ 231/16 18.02.2016 Svěření pozemků parc. č. 1322, 1323/1, 1323/2 včetně stavby na pozemku parc. č. 1323/1 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 232/16 18.02.2016 Svěření pozemku parc. č. 788/1 k. ú. Ruzyně

1,2,

ZMČ 233/16 18.02.2016 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 762/6 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 234/16 18.02.2016 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 235/16 18.02.2016 Přistoupení k dluhu a uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 236/16 18.02.2016 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2016" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,

ZMČ 237/16 18.02.2016 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE

1,2,3,

ZMČ 238/16 18.02.2016 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2016

1,

ZMČ 239/16 18.02.2016 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícícm hospicovou péči za 4. čtvrtletí 2015

1,2,

ZMČ 240/16 18.02.2016 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2016

1,2,

ZMČ 241/16 18.02.2016 Ustanovení redaktora Šestky

1,2,

ZMČ 242/16 18.02.2016 Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6

1,2,3,

ZMČ 243/16 18.02.2016 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

ZMČ 244/16 18.02.2016 Opatření, které MČ Praha 6 učinila a dále plánuje na ochranu obyvatel po spuštění TKB (tunelového komplexu Blanka)

1,2,3,4,5,6,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Interpelace

nezařazeno - Diametrálně rozdílný přístup k nájemcům MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

nezařazeno - Diametrálně rozdílný přístup k nájemcům MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

nezařazeno - Diametrálně rozdílný přístup k nájemcům MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

Péče o prostředí - Kritika situace o organizování odpadového hospodářství na území Břevnova

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: ODŽP

SNEO a.s. - Porušení zákona č. 131/2000 Sb. o HMP při schvalování nových stanov SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: SNEO, OSM

Nebytové prostory - Systém výběrových řízení

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

SNEO a.s. - Sneo a.s. - stížnost za nedodržení zákona 106/99 Sb.

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: SNEO

Sociální záležitosti - Záměr využití objektu Pod Marjánkou a ukončení nájemní smlouvy

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

Výstavba - Areál Petynka - studentská soutěž a co dál

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

Výstavba - Lordship

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: KA

Výstavba - Lordship

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: KA

nezařazeno - Strany a demokracie, občané a opozice, svoboda tisku

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016

Byty - Bytová politika

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

ÚMČ - Ombudsman

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: KMČ

Sociální záležitosti - Zdravotně sociální koncepce

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016

Výstavba - Územní řízení u velkých projektů a rozhodování Rady MČ

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: KA

Doprava - Zóny placeného stání a slepé rameno Dejvické ulice

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: ODŽP

nezařazeno - Slovník cizích slov

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016

Doprava - Hluk způsobený zvýšeným provozem tunelu Blanka

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: ODŽP

Kultura a volný čas - Kulturní granty

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OŠKS

Školství - Školy Kocínka

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OŠKS

nezařazeno - Výzva starostovi MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016

Kultura a volný čas - Farmářské trhy

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OŠKS

ÚMČ - Činnost RMČ a zveřejnění studie "Petynka", otevřenost jednání výborů

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OSM

Školství - Účast na jednání komisí a výborům demografická studie, změny ve školství

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: OŠKS

nezařazeno - PR Prahy 6, staré reklamy na VN a lavičkách

     [Vyřízeno] termín: 18.03.2016 • odbor: KMČ

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:12:00Dobrý den, vítáme Vás na 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6.

Jednání bylo zahájeno v 10:12 hodin.  Pevný bod Interpelace je na programu od 15 hodin.

10:12:00Probíhá hlasování o složení návrhového výboru.
10:25:00Nyní probíhá diskuse k doplnění bodů programu.
10:48:15Začíná schvalování bodů programu, nyní je na programu bod č. 1 - Návrh na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6.
10:50:35Bod č. 1 byl schválen, nyní probíhá projednávání bodu č. 2 - Záměr využití objektu č.p. 1906 v Praze 6, Pod Marjánkou 12 na ukončení nájemní smlouvy č. 1003/2010/OSOM.
12:40:00Po ukončení diskuse k bodu č. 2 následuje 30 minutová přestávka.
13:17:00Po přestávce pokračuje projednávání bodu č. 2 programu.
13:34:00Po schválení bodu č. 2 následuje projednávání dalších bodů programu.
13:39:00Následuje 15 minutová přestávka.
13:54:42Po přestávce pokračuje projednávání následujících bodů programu.
13:58:00Následuje 5 minutová přestávka.
14:22:00Po přestávce návrhový výbor přednesl výsledky volby nového člena Finančního výboru, poté následuje projednávání dalších bodů programu.
15:02:00Projednávání bodů programu bylo přerušeno, následují interpelace občanů.
16:50:00Nyní probíhají interpelace zastupitelů.
17:22:33Program interpelace byl ukončen, nyní se pokračuje v projednávání bodů programu.
18:21:55Probíhá diskuse k nově zařazenému bodu Ing. arch. Polácha - Opatření, která MČ Praha 6 učinila a dále plánuje na ochranu obyvatel po spuštění TK Blanka
18:35:47Usnesení se zapracovanými protinávrhy opozice bylo schváleno. Tím byly vyčerpány řádné body programu. Následuje bod Různé s informativními zprávami.
18:48:13Posledním bodem jednání je informace Ing. arch. Poláka a tajemníka ÚMČ o stavu připravenosti a funkčnosti zón placeného stání
18:50:19O slovo se přihlásil arch. Polách s ústní informací a prezentací k bodu Různé i) Koncepce dopravy.
19:10:05O slovo se přihlásila Mgr. Kolínská (SZ) s dotazy k dopravě a Ing. Pekárek z klubu ČSSD.
19:14:59Další informací je informace radního Zd. Hořánka ke kamerovému systému a o setkání s občany k tomuto tématu. které proběhlo 16. února 2016
19:18:269. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno, děkujeme Vám za pozornost.

Příští jednání je plánováno na čvrtek 21. dubna. 

Přejeme Vám krásný večer.

 
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19955 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz