Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:8 (volební období 2014-2018)
datum: 18.12.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001508.doc (36 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001508.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 205/15 18.12.2015 Souhrnná zpráva rekapitulující výsledky hospodaření zdaňované činnosti a převody prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu (část A) a investiční výdaje a výdaje na chodníkový program vztažené k příjmům z prodeje majetku a k mimorozpočtovým fondům (část

1,

ZMČ 206/15 18.12.2015 Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

ZMČ 207/15 18.12.2015 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2016

1,2,3,4,5,

ZMČ 208/15 18.12.2015 Odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. XX a parc. č. XX včetně id. 1/2 domu čp. XX, Hořelická XX na pozemku parc. č. XX v k. ú. Ruzyně

1,

ZMČ 209/15 18.12.2015 Prodej pozemků parc. č. XX a parc. č. XX k. ú. Liboc

1,

ZMČ 210/15 18.12.2015 Prodej pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 211/15 18.12.2015 Odejmutí svěření pozemku parc. č. 694 včetně budovy čp. 510 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 212/15 18.12.2015 Odejmutí svěření pozemku parc. č. 602/4 k. ú. Vokovice

1,2,3,

ZMČ 213/15 18.12.2015 Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od data podání žaloby od společnosti TV1.CZ s.r.o.

1,

ZMČ 214/15 18.12.2015 Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od data podání žaloby od dlužnice

1,

ZMČ 215/15 18.12.2015 Poskytnutí dotace Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského na rok 2016

1,

ZMČ 216/15 18.12.2015 Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2016 s Domovem sv. K. Boromejského

1,

ZMČ 217/15 18.12.2015 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižtené občany v roce 2016

1,

ZMČ 218/15 18.12.2015 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Šestý smysl

1,

ZMČ 219/15 18.12.2015 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura 2016

1,2,

ZMČ 220/15 18.12.2015 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2015 a plán činnosti pro rok 2016

1,

ZMČ 221/15 18.12.2015 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2015 a plán činnosti na rok 2016

1,

ZMČ 222/15 18.12.2015 Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny

1,2,3,

ZMČ 223/15 18.12.2015 Závěrečná zpráva pracovní skupiny MHMP k mimořádné události "Kontaminovaná pitná voda ve vodovodním řadu v lokalitě Praha 6 - Dejvice a Bubeneč"

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 8 ze dne 18.12.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
1. Souhrnná zpráva rekapitulující výsledky hospodaření zdaňované činnosti a převody prostředků ze zdaňované činnostivideo 2
Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016video 3
Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2016video 4
Odkoupení id. 1/2 pozemků včetně id. 1/2 domu, Hořelická v k.ú. Ruzyněvideo 5
Prodej pozemků k. ú. Libocvideo 6
Prodej pozemku k. ú. Dejvicevideo 7
Odejmutí svěření pozemku parc. č. 694 včetně budovy čp. 510 k. ú. Dejvicevideo 8
Odejmutí svěření pozemku parc. č. 602/4 k. ú. Vokovicevideo 9
Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od data podání žaloby od společnosti TV1.CZ s.r.o.video 10
Vzdání se práva na vymáhání smluvní pokuty od data podání žaloby od dlužnicevideo 11
Poskytnutí dotace Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského na rok 2016video 12
Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2016 s Domovem sv. K. Boromejskéhovideo 13
Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižtené občany v roce 2016video 14
Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Šestý smyslvideo 15
Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura 2016video 16
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2015 a plán činnosti pro rok 2016video 17
Dotazy a interpelacevideo 18
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2015 a plán činnosti na rok 2016video 19


Interpelace

nezařazeno - Radní Ing. R. Mejstřík

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Radní Ing. R. Mejstřík

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Radní Ing. R. Mejstřík

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Radní Ing. R. Mejstřík

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Radní Ing. R. Mejstřík

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

Šestka - Otevřenost, Šestka

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: KMČ

Byty - Radnice Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

Komunální politika - Participace

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

Výstavba - Územní rozvoj na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: KA

ÚMČ - Uplynulý rok 2015, bilancování

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Vítězná koalice - otevřená radnice

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

Péče o prostředí - Dobrá adresa

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: OV

Výstavba - Břevnovská radiála

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: KA

Územní plán - Příprava nového územního plánu

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

Doprava - Interpelace I. - Interpelace pí Mgr. H. Š.

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: ODŽP

Doprava - Doprava

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: ODŽP

ÚMČ - Rada městské části

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

- Prodej byt. jednotky v Praze 6 - činnost KV resp. kontrolní skupiny při šetření postupu MČ P6

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: OSM

Obřadní síň - Interpelace IV. - Skleňák

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: KT

SNEO - SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: OSM

SNEO - SNEO a.s., dozorčí rada, FIMOS, a.s.

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016 • odbor: OSM

nezařazeno - Smluvní vztah s PPF - budoucí využití pozemku MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 18.01.2016

nezařazeno - Poskytnutí informací k plnění zákonných povinností zaměstnávání zdravotně postižených občanů v roce 2015

     [Vyřízeno] termín:odbor: KT

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:12:00Dobrý den, vítáme Vás na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6.

Jednání bylo zahájeno v 10:12 hodin.  Interpelace budou na programu od 15 hodin.

10:17:00Nyní probíhá volba členů návrhového výboru.
10:24:00Nyní probíhá diskuse k programu.
10:46:00Probíhá hlasování o změnách a doplnění bodů programü.
10:56:00Program byl schválen, nyní probíhá projednávání jednotlivých bodů programu.
11:15:00Probíhá diskuse k bodu  č. 1 - Sournná zpráva rekapitulující výsledky hospodaření zdaňované činnosti a převody prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu (část A) a investiční výdaje na chodníkový program vztažené k příjmům z prodeje majetku a k mimorozpočtovým fondům (část B) MČ Praha 6 v letech 2000 - 2014.
12:04:00Probíhá diskuse k bodu č. 2 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016.
13:16:00Závěrečné slovo k bodu č. 2 pronese zástupce starosty Ing. Jaromír Vaculík, poté bude následovat hlasování o tomto bodu.
13:40:00Následuje 5 minutová přestávka na žádost pol. klubu ČSSD.
13:47:00Po přestávce následuje hlasování o rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2016.
13:48:00Návrh rozpočtu byl schválen, pokračuje se projednáváním bodu č. 3  - Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2016.
13:51:00Návrh Finančního plánu MČ Praha na rok 2016 byl schválen, nyní se pokračuje v projednávání dalších bodů programu.
14:53:00Následuje 15 minutová přestávka, po přestávce budou následovat interpelace.
15:07:00Po přestávce následuje bod interpelace. Na programu je celkem 22 interplací občanů a 22 interpelací zastupitelů.
17:02:00Následuje 5 minutová přestávka, po které budou následovat interpelace zastupitelů.
17:07:00Po přestávce následují interpelace zastupitelů.
18:32:00Bod interpelace byl ukončen, nyní probíhá pokračování projednávání jednotlivých bodů programu, akutálně bod č. 17 -  Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2015 a plán činnosti na rok 2016.
18:59:00Probíhá schvalování dalších bodů programu.
19:49:008. jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 bylo ukončeno. Děkujeme za pozornost, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

Těšíme se opět na viděnou.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách www/praha6.cz.
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19873 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz