Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:7 (volební období 2014-2018)
datum: 27.11.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001507.doc (1 MB)
zápis ze zasedání: p6za2001507.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 173/15 27.11.2015 Odvolání členů Rady městské části Praha 6

NE

ZMČ 174/15 27.11.2015 Schválení Jednacího řádu pro volbu zástupce starosty MČ Praha 6 nebo člena Rady MČ Praha 6

1,2,

ZMČ 175/15 27.11.2015 Volba zástupce starosty MČ Praha 6

NE

ZMČ 176/15 27.11.2015 Stanovení počtu členů RMČ, počtu zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ pro období 2014 - 2018

1,

ZMČ 177/15 27.11.2015 Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha 6

NE

ZMČ 178/15 27.11.2015 Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

ZMČ 179/15 27.11.2015 Změna výkonu funkce předsedy Kontrolního výboru na funkci dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6

1,

ZMČ 180/15 27.11.2015 III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2015

1,2,

ZMČ 181/15 27.11.2015 Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 244/8, parc. č. 244/11, parc. č. 482/3, parc. č. 483 a parc. č. 484, k. ú. Břevnov, a parc. č. 3153/12 a parc. č. 3156/19, k.ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 182/15 27.11.2015 Svěření části pozemku parc. č. 2208 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 183/15 27.11.2015 Svěření pozemků parc. č. 2548/3 a parc. č. 2552/32 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 184/15 27.11.2015 Prodej pozemku parc. č. 656 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 185/15 27.11.2015 Prodej pozemku parc. č. 759/1 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 186/15 27.11.2015 Prodej pozemku parc. č. 2146/3 včetně stavby (garáže) v k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 187/15 27.11.2015 Prodej stavby (garáže) na pozemku parc. č. XX v k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 188/15 27.11.2015 Prodej pozemků parc. č. 890 a parc. č. 891 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 189/15 27.11.2015 Prodej pozemku parc. č. 762/2 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 190/15 27.11.2015 Koupě id. 1/10 pozemku parc.č. XX k. ú. Ruzyně

1,

ZMČ 191/15 27.11.2015 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 12 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,3,

ZMČ 192/15 27.11.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 193/15 27.11.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Břevnov

1,

ZMČ 194/15 27.11.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 195/15 27.11.2015 Vzdání se práva na vymáhání poplatků z prodlení

1,

ZMČ 196/15 27.11.2015 Přidělení dotací v oblasti ekologických aktivit pro období září 2015 – prosinec 2016

1,2,

ZMČ 197/15 27.11.2015 Poskytnutí dotace na základě individuální žádosti HC Hvězda Praha

1,

ZMČ 198/15 27.11.2015 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícícm hospicovou péči za 3. čtvrtletí 2015

1,

ZMČ 199/15 27.11.2015 Poskytnutí dotace spolku Porte na realizaci projektu Fresh senior

1,

ZMČ 200/15 27.11.2015 Finanční dar zastupitelských úřadů zapojených do projektu budování květinových záhonů MČ Praha 6 v roce 2015

1,

ZMČ 201/15 27.11.2015 Poskytnutí dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období září 2015 - prosinec 2016

1,2,

ZMČ 202/15 27.11.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvice

1,

ZMČ 203/15 27.11.2015 Prominutí nedobytných dluhů

1,

ZMČ 204/15 27.11.2015 Souhrnná zpráva rekapitulující výsledky hospodaření zdaňované činnosti a převody prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu (část A) a investiční výdaje a výdaje na chodníkový program vztažené k příjmům z prodeje majetku a k mimorozpočtovým fondům (část

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 7 ze dne 27.11.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Odvolání členů Rady městské části Praha 6video 2
Schválení Jednacího řádu pro volbu zástupce starosty MČ Praha 6 nebo člena Rady MČ Praha 6video 3
Stanovení počtu členů RMČ, počtu zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ pro období 2014 - 2018video 4
Volba neuvolněných členů Rady MČ Praha 6video 5
Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6video 6
Změna výkonu funkce předsedy Kontrolního výboru na funkci dlouhodobě uvolněného člena ZMČ Praha 6video 7
III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2015video 8
Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 244/8, parc. č. 244/11, parc. č. 482/3, parc. č. 483 a parc. č. 484, k. ú. Břevnovvideo 9
Svěření části pozemku parc. č. 2208 k. ú. Střešovicevideo 10
Svěření pozemků parc. č. 2548/3 a parc. č. 2552/32 k. ú. Břevnovvideo 11
Prodej pozemku parc. č. 656 k. ú. Střešovicevideo 12
Prodej pozemku parc. č. 759/1 k. ú. Střešovicevideo 13
Prodej pozemku parc. č. 2146/3 včetně stavby (garáže) v k. ú. Dejvicevideo 14
Prodej stavby (garáže) na pozemku parc. č. XX v k. ú. Dejvicevideo 15
Prodej pozemků parc. č. 890 a parc. č. 891 k. ú. Vokovicevideo 16
Prodej pozemku parc. č. 762/2 k. ú. Střešovicevideo 17
Koupě id. 1/10 pozemku parc.č. XX k. ú. Ruzyněvideo 18
Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 12 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídkuvideo 19
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvicevideo 20
Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Břevnovvideo 21
Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvicevideo 22
Vzdání se práva na vymáhání poplatků z prodlenívideo 23
Přidělení dotací v oblasti ekologických aktivit pro období září 2015 – prosinec 2016video 24
Poskytnutí dotace na základě individuální žádosti HC Hvězda Prahavideo 25
Poskytnutí dotací organizacím poskytujícícm hospicovou péči za 3. čtvrtletí 2015video 26
Poskytnutí dotace spolku Porte na realizaci projektu Fresh seniorvideo 27
Finanční dar zastupitelských úřadů zapojených do projektu budování květinových záhonů MČ Praha 6 v roce 2015video 28
Poskytnutí dotací na podporu úpravy vnitrobloku pro období září 2015 - prosinec 2016video 29
Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. XX k. ú. Dejvicevideo 30
Prominutí nedobytných dluhůvideo 31
Souhrnná zpráva rekapitulující výsledky hospodaření zdaňované činnostivideo 32
Dotazy a interpelacevideo 33


Interpelace

žádné dostupné informace

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:12:00Dobrý den, vítáme Vás na 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6.

Jednání bylo zahájeno v 10:12 hodin.   Interpelace budou na programu od 15 hodin.

10:36:00Nyní probíhá podávání návrhů změn programu zasedání.
10:45:00Návrh programu byl schválen, nyní začíná schválování jednotlivých bodů programu. Byly schváleny body 1 - 6, nyní bude probíhat diskuse k těmto bodům.
10:47:00Následuje 10 minutová přestávka na žádost klubu ODS.
11:05:00Po přestávce probíhá plánovaná diskuse.
11:08:09Je vyhlášena přestávka do 11.15 hod. Omlouváme se za problémy s přenosem.
11:10:00Probíhá přestávka.
11:31:00Po přestávce a úvodním slovu pana starosty probíhá diskuse občanů k bodu č. 1 - odvolání místostarostky Mgr. Petry Kolínské a radního MUDr. Nechvátala.
12:20:00Nyní probíhá diskuse zastupitelů k bodu č. 1.
13:32:00Po proběhlé diskusi následuje vyjádření starosty Ondřeje Koláře.
13:45:00Následuje přestávka na žádost Strany Zelených.
13:56:00Po přestávce probíhá jednání o způsobu hlasování o odvolání členů Strany Zelených z Rady MČ Praha 6.
14:06:00Probíhá přestávka.
14:24:00Zastupitelstvo MČ Praha odvolává Mgr. Petru Kolínskou a MUDr. Antonína Nechvátala z Rady MČ Praha 6.
14:26:58Probíhá diskuse občanů k bodu č. 2 - Schválení Jednacího řádu pro volbu zástupce starosty MČ Praha 6 nebo člena Rady MČ Praha 6.
14:33:00Jednací řád byl schválen. Vyhlášena přestávka do 15:00 hodin, poté budou následovat interpelace.
15:03:00Po přestávce jsou na programu interpelace občanů.
17:20:00Nyní probíhají interpelace zastupitelů.
17:32:00Interpelace byly ukončeny, pokračuje se v projednávání bodů programu.
18:03:00Nyní probíhá diskuse k bodu č. 3 - Volba zástupce starosty MČ Praha 6.
18:13:00Během 15 minové přestávky bude probíhat volba zástupce starosty MČ Praha 6.
18:28:00Zástupcem starosty MČ Praha 6 byl zvolen Ing. Jaromír Vaculík.
18:34:00Probíhá diskuse k bodu č. 5 - Volba neuvolněných členů MČ Praha 6.
18:57:00Byla vyhlášena 12 minutová přestávka na volbu neuvolněných členů RMČ.
19:13:00Výsledky tajného hlasování - neuvolněnými členy RMČ Praha 6 byli zvoleni Zdeněk Hořánek a Ing. Mgr. Libor Bezděk.
19:24:00Probíhá hlasování o dalších bodech programu, novým členem Finančního výboru ZMČ byl zvolen Mgr. Ing. Ondřej Škorpil, MBA.
19:31:00Probíhá jednání o dalších bodech programu.
20:55:007. jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 bylo ukončeno. Termín příštího jednání je stanoven na 18:12. 2015 od 10:00 hodin. Děkujeme za pozornost, těšíme se opět na viděnou.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách www/praha6.cz.
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19811 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz