Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:6 (volební období 2014-2018)
datum: 24.09.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001506.doc (65 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001506.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 136/15 24.09.2015 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 137/15 24.09.2015 Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2015

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 138/15 24.09.2015 II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2015

1,2,

ZMČ 139/15 24.09.2015 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 30.06.2015

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

ZMČ 140/15 24.09.2015 1. Úprava Finančního plánu Zdaňované činnosti Městské části Praha 6 na rok 2015

1,2,3,4,

ZMČ 141/15 24.09.2015 Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003

1,2,3,

ZMČ 142/15 24.09.2015 Prodej pozemků parc. č. 406/6, 406/9, 406/10 a 407 v k.ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 143/15 24.09.2015 Prodej pozemků parc. č. 1281/177, parc. č. 1281/178 a parc. č. 1281/349 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 144/15 24.09.2015 Prodej pozemku parc. č. 1178 k. ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 145/15 24.09.2015 Prodej id. 17/100 pozemku parc. č. 1199 včetně id. 17/100 domu čp. 408 Na Dlouhém lánu 27 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 146/15 24.09.2015 Prodej části pozemku parc. č. 1275/1 k. ú. Liboc (dle GP č. 809-2/2014 se jedná o parc. č. 1275/4 k. ú. Liboc)

1,2,3,4,5,

ZMČ 147/15 24.09.2015 Prodej částí pozemků parc. č. 892/5 a parc. č. 3678/12 k. ú. Břevnov

1,2,3,

ZMČ 148/15 24.09.2015 Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995 a parc. č. 2996/1 včetně id. 1/2 domu čp. 1919 na pozemku parc. č. 2995 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 149/15 24.09.2015 Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 2996/2 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 150/15 24.09.2015 Prodej částí pozemku parc. č. 3161/19 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 151/15 24.09.2015 Prodej pozemku parc. č. 1604/4 k. ú. Bubeneč

1,2,3,4,

ZMČ 152/15 24.09.2015 Svěření části pozemku parc. č. 2110/1 k. ú. Bubeneč

1,2,3,4,

ZMČ 153/15 24.09.2015 Svěření části pozemku parc. č. 2111 k. ú. Bubeneč

1,2,3,4,

ZMČ 154/15 24.09.2015 Svěření částí pozemku parc. č. 4060/1 k. ú. Dejvice

1,2,3,4,5,

ZMČ 155/15 24.09.2015 Svěření pozemku parc. č. 61/2 včetně kaple k. ú. Liboc

1,2,3,4,

ZMČ 156/15 24.09.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. XX k. ú. Ruzyně

1,

ZMČ 157/15 24.09.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. XX k. ú. Ruzyně

1,

ZMČ 158/15 24.09.2015 Prominutí poplatků z prodlení

1,

ZMČ 159/15 24.09.2015 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 160/15 24.09.2015 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči

1,

ZMČ 161/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2015 na poskytování lékařské služby první pomoci pro občany MČ Praha 6

1,

ZMČ 162/15 24.09.2015 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S 87/2015/OSV ze dne 18.03.2015

1,2,

ZMČ 163/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze ve výši 300.000 Kč na provoz pobočky Dejvice

1,

ZMČ 164/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace spolku Harvest Films na Life Sciences Film Festival

1,

ZMČ 165/15 24.09.2015 Rozdělení dotací tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6 v rámci dotačního programu Sport dětem

1,2,

ZMČ 166/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace na základě individuálních žádostí TJ Sokol Praha - Břevnov, FK Dukla Praha, Lakrosový tým Trilobit Omega - Sdružení amatérských lakrosových hráčů, Piána na ulici, z.s.

1,

ZMČ 167/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace POST BELLUM, o. p. s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školách

1,2,3,

ZMČ 168/15 24.09.2015 Poskytnutí dotace Divadlu Semafor o. p. s.

1,

ZMČ 169/15 24.09.2015 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace.

1,

ZMČ 170/15 24.09.2015 Pravidla pro vydávání Šestky

1,2,

ZMČ 171/15 24.09.2015 Statut Výboru pro komunikaci a média

1,2,

ZMČ 172/15 24.09.2015 Změny ve složení Výboru pro komunikaci a média ZMČ

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 6 ze dne 24.09.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Návrh na zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6video 2
Zpráva o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí 2015video 3
II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 v roce 2015video 4
Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 30.06.2015video 5
1. Úprava Finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 6 na rok 2015 pro ZMČ Praha 6video 6
Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003video 7
Prodej pozemků parc. č. 406/6, 406/9, 406/10 a 407 v k.ú. Břevnovvideo 8
Prodej pozemků parc. č. 1281/177, parc. č. 1281/178 a parc. č. 1281/349 k. ú. Vokovicevideo 9
Prodej pozemku parc. č. 1178 k. ú. Bubenečvideo 10
Prodej id. 17/100 pozemku parc. č. 1199 včetně id. 17/100 domu čp. 408 k. ú. Vokovicevideo 11
Prodej části pozemku parc. č. 1275/1 k. ú. Liboc (dle GP č. 809-2/2014 se jedná o parc. č. 1275/4 k. ú. Libocvideo 12
Prodej částí pozemků parc. č. 892/5 a parc. č. 3678/12 k. ú. Břevnovvideo 13
Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 2995 a parc. č. 2996/1 včetně id. 1/2 domu čp. 1919 na pozemku parc. č. 2995video 14
Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 2996/2 k. ú. Dejvicevideo 15
Prodej částí pozemků parc. č. 3161/19 k ú. Dejvicevideo 16
Prodej pozemku parc. č. 1604/4 k. ú. Bubenečvideo 17
Svěření části pozemku parc. č. 2110/1 k. ú. Bubenečvideo 18
Svěření části pozemku parc. č. 2111 k. ú. Bubenečvideo 19
Svěření částí pozemku parc. č. 4060/1 k. ú. Dejvicevideo 20
Svěření pozemku parc. č. 61/2 včetně kaple k. ú. Libocvideo 21
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 788/28 k. ú. Ruzyněvideo 22
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 788/15 k. ú. Ruzyněvideo 23
Prominutí poplatků z prodlenívideo 24
Uzavření splátkové dohodyvideo 25
Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péčivideo 26
Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2015 na poskytování lékařské služby první pomocivideo 27
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S 87/2015/OSV ze dne 18.03.2015video 28
Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze ve výši 300.000 Kč na provoz pobočky Dejvicevideo 29
Poskytnutí dotace spolku Harvest Films na Life Sciences Film Festivalvideo 30
Rozdělení dotací tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeževideo 31
Poskytnutí dotace na základě individuálních žádostí TJ Sokol Praha - Břevnov, FK Dukla Praha, Lakrosový tým Trilobitvideo 32
Poskytnutí dotace POST BELLUM, o.p.s. na realizaci projektu Příběhy našich sousedů v základních školáchvideo 33
Poskytnutí dotace divadlu Semafor o.p.s.video 34
Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, OŘ Prahavideo 35
Pravidla pro vydávání Šestkyvideo 36
Statut Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6video 37
Změny ve složení Výboru pro komunikaci a médiavideo 38
Dotazy a interpelacevideo 39


Interpelace

106/99 - Náhrady poskytované MČ Praha 6 zatupitelům, členům odbor. komisí a výborů

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KMČ

Byty - Bytová a sociálně bytová problematika

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OSM

106/99 - Zákony slušnost, pravda a právo

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: PO

Byty - Bytová politika

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OSM

106/99 - Ano, vážení, demokracie, právo a skutečnost - inf. o výši platů vedoucích odborů ...

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KT

Péče o prostředí - Údržba zeleně

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Požadavek na opravu průchozí části schodů U Drinopolu

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Zeleň Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Chemické ošetřování chodníků - použití Roundupu

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: ODŽP

Byty - Neoprávněné naúčtování energie a vody nájemníkům za bourání garáží.Neplnění povinností SNEO a.s. při péči o dům Dr. Z. Wintra a zpětné navrácení slevy z nájmu bytu za omezené užívání

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015

Časopis Šestka - Noviny Šestka

     [Vyřízeno] termín: 26.10.2015 • odbor: KMČ

Výstavba - Bořislavka - postupy MČ Praha 6, Výzkum veřejného mínění

     [Vyřízeno] termín: 09.10.2015 • odbor: ZST

Krizové řízení - Mimořádná událost - havárie vody v květnu 2015

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KMČ

Nebytové prostory - Pronájem NP politickým stranám

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OSM

106/99 - krizové řízení - Postup při vyhlášení krizová situace - kontaminace pitné vody v dubnu 2015

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KT

Webové stránky - Poznámky k webu Prahy 6 a podmínkám práce opozičních zastupitelů

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KMČ

Školství - hřiště - Přístupnost venkovních školních sportovišť pro adolescenty

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OŠK

Pomníky - Petice - Pomník maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OŠK

Doprava - Dopravní situace v Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: ODŽP

- Rekonstrukce střechy ZŠ nám. Svobody 2 v souvislosti s půdní vestavbou

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OŠK

- Kontrolní termín, modernizace dráhy Praha - Kladno - spolek Vize nejen pro Prahu 6

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KA

ÚMČ - Výzva radě a zastupitelstvu MČ Praha 6 - personální změny

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KT

- "Dodatkové cedule na pomníky nepatří"

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KA

- Pomník maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OŠK

Doprava - Doprava na MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 17.10.2015 • odbor: ODŽP

Doprava - Využití autobusů příměstské dopravy končící na Bořislavce

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: ODŽP

Doprava - Evropský týden mobility, zlepšení parkování rezidentů, Zelená Malovanka

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: Mgr. Kolínská

Školství - Rekonstrukce ZŠ

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OŠK

Hospodaření MČ P6 - Komunitní rozpočtování

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: OK-KMĆ

Výstavba - Studie obchvatu Evropská - Svatovítská

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: KA

Doprava - Eliminace nežádoucích dopadů ze zprovoznění "Blanky", stanovisko RMč k Břevnovské radiále

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: ODŽP

106/99 - SNEO a.s. - interpelace na Ing. arch. Polácha

     [Vyřízeno] termín: 17.10.2015 • odbor: SNEO

- Demolice staveb v památkové zóně Osada Baba, památková ochrana staveb a nutná spolupráce s odbornou veřejností

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KA

Časopis Šestka - Nová Šestka, její obsah a design, dopis pana starosty a v něm vyjádřené postoje, pomník maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: KMČ

Veolie a.s. - Pražská voda a zákony

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KMČ

Výstavba - Bořislavka

     [Vyřízeno] termín: 24.10.2015 • odbor: KA

106/99 - kultura - Společenský večer - reakce na článek Mgr. Koláře, seznam pozvaných hostů v letech 2014 - 32015, seznam sponzorů

     [Vyřízeno] termín: 23.10.2015 • odbor: KMČ

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:15:00Dobrý den, vítáme Vás na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6.

Jednání bylo zahájeno v 10:15 hodin.   Interpelace budou na programu od 15 hodin.

10:25:00Nyní probíhá výběr členů Návrhového výboru. Složení výboru bylo schváleno.
10:31:00Proběhlo hlasování o programu zasedání, návrh byl přijat. Nyní probíhá schvalování jednotlivých bodů programu.
11:05:00Probíhá schvalování jednotlivých bodů programu, schváleno bylo již 11 bodů.
12:20:00Schváleno bylo 34 bodů programu, nyní následuje 10 minutová přestávka.
12:55:46Po přestávce následuje oznámení výsledků volby nových členů a tajemníka Výboru pro komunikaci as média ZMČ.
12:57:00Následuje 15 minutová přestávka.
13:28:00Po krátké přestávce pokračuje zastupitelstvo schvalováním dalších bodů programu. Nyní probíhá diskuse k pozměňovacímu návrhu bodu 35 - Pravidla pro vydávání Šestky.
13:32:00V tuto chvíli byly schváleny všechny body programu včetně bodů různé, následuje přestávka do 15:00  hodin. Poté budou následovat interpelace.
15:08:00Po přestávce následují interpelace občanů.
18:09:00Stále probíhají interpelace občanů.
18:40:00Po interpelacích občanů následují interpelace zastupitelů MČ Praha 6. Jako první vystupuje pan Ing. René Pekárek.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19737 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz