Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:5 (volební období 2014-2018)
datum: 25.06.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001505.doc (51 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001505.doc (2 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 98/15 25.06.2015 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

1,2,

ZMČ 99/15 25.06.2015 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2015

1,

ZMČ 100/15 25.06.2015 Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

ZMČ 101/15 25.06.2015 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

ZMČ 102/15 25.06.2015 I. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2015

1,2,

ZMČ 103/15 25.06.2015 Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 ne léta 2016 -2020

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 104/15 25.06.2015 Poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni na pomoc Nepálu postiženému zemětřesením v dubnu 2015

1,2,

ZMČ 105/15 25.06.2015 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,

ZMČ 106/15 25.06.2015 Prodej pozemku parc. č. 1273/33 k. ú. Vokovice

1,2,3,

ZMČ 107/15 25.06.2015 Modernizaci železnice Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla

1,2,

ZMČ 108/15 25.06.2015 Mimořádná událost - kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče

1,

ZMČ 109/15 25.06.2015 Prodej pozemku parc. č. 416/1 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 110/15 25.06.2015 Prodej pozemku parc. č. 426/1 k. ú. Břevnov

1,2,3,

ZMČ 111/15 25.06.2015 Prodej pozemků parc. č. 2311/1 a parc. č. 2312/1 k. ú. Dejvice (dle GP. 4034-5/2015 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 112/15 25.06.2015 Prodej pozemků parc. č. 334/3, 334/7, 334/9 a 334/14 k. ú. Veleslavín

1,2,

ZMČ 113/15 25.06.2015 Prodej pozemku parc. č. 457 zahrada v k.ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 114/15 25.06.2015 Prodej pozemků parc. č. 423/2 a 423/1 k. ú. Břevnov

1,

ZMČ 115/15 25.06.2015 Nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č. 2124/2 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 116/15 25.06.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/110 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 117/15 25.06.2015 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 2235 k. ú. Dejvice

1,2,3,4,

ZMČ 118/15 25.06.2015 Odejmutí svěření pozemku parc. č. 2513/367 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 119/15 25.06.2015 Odejmutí svěření pozemků parc. č. 1315, 1321/1, 1322, 1323, 1324/1, 1325/1, 1326/2 k. ú. Ruzyně (pro Léčebnu dlouhodobě nemocných).

1,2,

ZMČ 120/15 25.06.2015 Svěření části pozemku parc. č. 1281/280 a pozemku parc. č. 1281/566 k. ú. Vokovice do správy m. č. Praha 6

1,2,3,

ZMČ 121/15 25.06.2015 Uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc. č. 375/2 k. ú. Břevnov

1,2,3,

ZMČ 122/15 25.06.2015 Uzavření splátkové dohody s firmou AQUA TRADE design s.r.o.

1,

ZMČ 123/15 25.06.2015 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 124/15 25.06.2015 Prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených m. č. Praha 6

1,2,

ZMČ 125/15 25.06.2015 Změna usnesení ZMČ č. 309/13 ze dne 15.02.2013 - další postup nakládání s půdními bytovými jednotkami

1,

ZMČ 126/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 2.A dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015

1,2,

ZMČ 127/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 4.B dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015

1,

ZMČ 128/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace na adaptačně-preventivní aktivity ZŠ Vokovice

1,

ZMČ 129/15 25.06.2015 Jednoletý dotační program Kultura 2015 - přidělení finančních prostředků na kulturní projekty

1,2,

ZMČ 130/15 25.06.2015 Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2015 "Památková dotace"

1,

ZMČ 131/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace organizacím poskytujícím hospicovou péči za 1. čtvrtletí 2015

1,

ZMČ 132/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace FK Dukla Praha z. s.

1,

ZMČ 133/15 25.06.2015 Poskytnutí dotace Beachclubu Strahov z.s.

1,

ZMČ 134/15 25.06.2015 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ

1,

ZMČ 135/15 25.06.2015 Novela Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6

1,2,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 5 ze dne 25.06.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6video 2
Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 pro rok 2015video 3
Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2014video 4
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2014video 5
I. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2015video 6
Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 ne léta 2016 -2020video 7
Poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni na pomoc Nepálu postiženému zemětřesením v dubnuvideo 8
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12video 9
Prodej pozemku parc. č. 1273/33 k. ú. Vokovicevideo 10
Mimořádná událost - kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenčevideo 11
Modernizaci železnice Praha - Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havlavideo 12
Dotazy a interpelacevideo 13
Prodej pozemku parc. č. 416/1 k. ú. Břevnovvideo 14
Prodej pozemku parc. č. 426/1 k. ú. Břevnovvideo 15
Prodej pozemků parc. č. 2311/1 a parc. č. 2312/1 k. ú. Dejvice (dle GP. 4034-5/2015 k. ú. Dejvicevideo 16
Prodej pozemků parc. č. 334/3, 334/7, 334/9 a 334/14 k. ú. Veleslavínvideo 17
Prodej pozemku parc. č. 457 zahrada v k.ú. Břevnovvideo 18
Prodej pozemků parc. č. 423/2 a 423/1 k. ú. Břevnovvideo 19
Nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č. 2124/2 k. ú. Střešovicevideo 20
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/110 k. ú. Dejvicevideo 21
Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 2235 k. ú. Dejvicevideo 22
Odejmutí svěření pozemku parc. č. 2513/367 k. ú. Dejvicevideo 23
Odejmutí svěření pozemků parc. č. 1315, 1321/1, 1322, 1323, 1324/1, 1325/1, 1326/2 k. ú. Ruzyněvideo 24
Svěření části pozemku parc. č. 1281/280 a pozemku parc. č. 1281/566 k. ú. Vokovice do správy m. č. Praha 6video 25
Uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc. č. 375/2 k. ú. Břevnovvideo 26
Uzavření splátkové dohody s firmou AQUA TRADE design s.r.o.video 27
Uzavření splátkové dohodyvideo 28
Prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domyvideo 29
Změna usnesení ZMČ č. 309/13 ze dne 15.02.2013 - další postup nakládání s půdními bytovými jednotkamivideo 30
Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 2.A dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015video 31
Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 4.B dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015video 32
Poskytnutí dotace na adaptačně-preventivní aktivity ZŠ Vokovicevideo 33
Jednoletý dotační program Kultura 2015 - přidělení finančních prostředků na kulturní projektyvideo 34
Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2015 "Památková dotace"video 35
Poskytnutí dotace organizacím poskytujícím hospicovou péči za 1. čtvrtletí 2015video 36
Poskytnutí dotace FK Dukla Praha z. s.video 37
Poskytnutí dotace Beachclubu Strahov z.s.video 38
Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČvideo 39
Novela Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6video 40


Interpelace

- Vítězné náměstí - veřejný prostor, funkčnost, dostavba

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Privatizace - Privatizace bytu ve Wintrově ul. č. 8/432

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

nezařazeno - Právo a spravedlnost - státní kauzy

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: PO

- Stav domu

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

Péče o prostředí - K akci Open handy maraton - zodpovězeno ústně

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KMČ

Péče o prostředí - Otevřenost radnice, SNEO - její etický kodex a dodržování zákonů

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

nezařazeno - Žádost o vyjádření k činnosti Ing. Mejstříka

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015

nezařazeno - Údržba a rekonstrukce domu na Marně 666

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: SNEO, OSOM

Zeleň - Propojení zelených ploch

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Park Lazáro Cárdenase na Náměstí Interbrigády a poděkování p. radnímu MUDr. Nechvátalovi

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

- Údržba chodníků a parků

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

- Zahrádky v Liboci

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

- Praha 6 III. - údržba zeleně, spolupráce s HMP

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

"Rychlodraha" - Rychlodráha Praha-Kladno

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

"Rychlodráha" - Společensko-urbanistická výzva na Praze 6 - povrchová část Buštěhradské dráhy

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Školství - Prázdninový provoz školek

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OŠK

Kultura a volný čas - Kultura

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OŠK

Výstavba - Projekt Bořislavka Centrum

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Kultura a volný čas - Nepovedené "sofa" na Vítězném náměstí

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Péče o prostředí - Požadavek na urychlení oprav chodníků v Břevnově vč. udržovacích prací na schodech Pod Drinopolem

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

Právní služby - Znalci, advokáti a privatizace vil Rooseveltova 14 a Ch. D. Gaulla

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

nezařazeno - Čest a sláva, slib zastupitele HMP, smlouva s Veolii a.s.

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015

Pomníky a plastiky - Plastiky významných osob

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Služby - Neuspokojivá kvalita služeb pošty v Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015

Právní služby - Externí právníci MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: PO

Bytová problelmatika - Bytová problematika - sociáílní byty, dům Nám. Svobody, dům Dejvická 4

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

Hospodaření MČ P6 - Praha 6 - Tichá Šárka - prodej pozemku bývalého koupaliště

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OSOM

Orgány MČ Praha 6 - Praha 6 II. - novela JŘ RMČ

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KMČ

"Centrum Bořislavka" - Spolupráce vedení radnice

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

"Centrum Bořislavka" - Vyjádření odboru Územního rozvoje MČ P6,využití pozemku hl. města Prahy pro soukromé učely

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

Kultura a volný čas - Oslava 70. let od ukončení druhé světové války

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: OŠK

Zóny placeného stání - Doprava Prahy 6 I. - zony placeného stání - podněty

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - MČ má ambice zřídit "Park Liberátorů"

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KA

nezařazeno - Evergeen a právo - zveřejnění platů

     [Vyřízeno] termín: 25.07.2015 • odbor: KT

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:15:00Dobrý den, vítáme Vás na v pořadí pátém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6. Jednání bylo zahájeno krátce po desáté hodině. Na programu je zařazeno 36 bodů, pevný bod Interpelace bude zahájen v 15:00 hodin.
10:24:00Nyní probíhá diskuse k návrhu programu jednání. 
10:39:00Pan starosta ukončil diskusi k programu, návrh na změnu programu je jeden, bude zařazen bod Mimořáná událost -  kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče. Bod bude projednán ve 13:00  hodin.
10:41:11Předložený návrh programu byl schválen 39 hlasy.

Prvním bodem programu byla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6. Nyní probíhá schvalování návrhu na udělení čestného občanství MČ Praha 6.

10:47:00Ing. Vaculík vystoupil se zprávou o hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2014. 
11:04:00Ing. Vaculík informoval o dalším bodu programu - rozpočtových opatřeních městské části. Po kratší diskusi byl bod schválen.
11:20:00Jednání pokračuje diskusí zastupitelů k rozpočtovému výhledu městské části na léta 2016 - 2020.
11:52:00Po rozsáhlé diskusi byl rozpočtový výhled na období 2016 - 2020 schválen, nyní probíhá schvalování následujících bodů programu.
13:06:00Po přestávce následuje projednávání nově zařazeného bodu- Mimořádné události kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče. Pan starosta přednesl úvodní slovo. Hlasování o bodech programu bude pokračovat po interpelacích.
13:29:25Následuje diskuse občanů a zastupitelů k projednávanému bodu programu.
13:40:00K tématu se vyjádříl generální ředitel PVK Ing. Petr Mrkos, který zrekapituloval řešení krizové situace s kontaminovanou vodou. Dále vystoupila MUDr. Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hl. m. Prahy.
13:58:50Na programu je nyní pevný bod programu - Modernizace železnice Praha - Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla. Slova se ujala Mgr. Kolínská.
15:09:00Krátce po 15. hodině byly zahájeny Interpelace.
16:55:00Stále probíhají Interpelace občanů.
17:59:29Program pokračuje Interpelacemi zastupitelů.
18:43:00Následuje přestávka, poté bude pokračování bodu programu o kontaminaci pitné vody.
19:00:00Po přestávce pokračuje diskuse k bodu Mimořádná událost - kontaminace vody v oblasti Dejvic a Bubenče.
19:57:48Dodatečně zařazený bod o kontaminované vodě byl po diskusi schválen, nyní se přistupuje k projednávání zbývajících bodů programu.
20:31:00Probíhá diskuse k  jednotlivým bodům programu, schváleno je již 22 bodů.
22:02:00Nyní probíhá diskuse k poslednímu bodu programu - Novela jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6. 
22:15:00Mgr. Stárek předložil pozměňující návrh o přesunutí jednání Zastupitelstva  MČ Praha 6 ze čtvrtka na pátek. Návrh nebyl schválen.
22:22:00Páté jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 bylo ukončeno. Termín příštího jednání je stanoven na 24.9. od 10:00 hodin. Děkujeme za pozornost, přejeme příjemné léto a v září se těšíme opět na viděnou.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách www/praha6.cz.
© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19736 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz