Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:4 (volební období 2014-2018)
datum: 24.04.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001504.doc (67 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001504.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 65/15 24.04.2015 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,

ZMČ 66/15 24.04.2015 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2014

1,

ZMČ 67/15 24.04.2015 Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákonů v platném znění - bytová jednotka č. 531/10 v budově č. p. 531, 532, 533, 534 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 68/15 24.04.2015 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,

ZMČ 69/15 24.04.2015 Svěření pozemků parc. č. 1300/10, 1301, 2221/1 k. ú. Ruzyně do správy MČ Praha 6

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 70/15 24.04.2015 Odejmutí svěřené správy části pozemků parc. č. 1315, 1322, 1323, 1324/1 k. ú. Ruzyně

1,2,3,4,

ZMČ 71/15 24.04.2015 Svěření pozemku parc. č. 657/6 k. ú. Dejvice

1,2,3,4,5,

ZMČ 72/15 24.04.2015 Zrušení usnesení ZMČ Praha 6 č. 448/14 ze dne 21.02.2014 o svěření pozemku parc. č. 2248/8 k. ú. Ruzyně odděleného z pozemku parc. č. 2248/1 k. ú. Ruzyně dle GP č. 2154 - 1/2014 pro k. ú. Ruzyně do správy městské části Praha 6 (ul. Rakovnická)

1,2,

ZMČ 73/15 24.04.2015 Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, MČ Praha 6 ve prospěch hl. m. Prahy - pozemku parc. č. 2482/3 a id. 51/84 pozemků parc. č. 2486/5, 2486/14, 2486/15 k. ú. Břevnov

1,2,3,4,5,6,7,

ZMČ 74/15 24.04.2015 Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, MČ Praha 6 ve prospěch hl. m. Prahy - pozemku parc. č.2484/2, id. 17/84 pozemku parc. č. 2486/2 včetně id. 51/84 stavby a id. 35/84 pozemků parc. č. 2486/1, 2486/6, 2486/7 k. ú. Břevnov

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 75/15 24.04.2015 Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 128/1 a 129 k. ú. Sedlec

1,2,3,4,5,6,7,

ZMČ 76/15 24.04.2015 Prodej části pozemku parc. č. 128/1 k. ú. Sedlec

1,2,

ZMČ 77/15 24.04.2015 Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1281/349 k. ú. Vokovice

1,2,3,4,5,

ZMČ 78/15 24.04.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 349/15 k. ú. Veleslavín

1,2,

ZMČ 79/15 24.04.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/4 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 80/15 24.04.2015 Prodej id. 1/4 pozemků parc. č. 507 a parc. č. 508 včetně id. 1/4 domu čp. 67 Nad Lávkou 8 k. ú. Vokovice

1,2,

ZMČ 81/15 24.04.2015 Prodej pozemku parc. č. 1527/14 k.ú. Bubeneč

1,2,

ZMČ 82/15 24.04.2015 Prodej pozemku parc. č. 571/1 k. ú. Střešovice

1,2,

ZMČ 83/15 24.04.2015 Prodej pozemků parc. č. 589/2 a parc. č. 589/1 k. ú. Střešovice (dle GP č. 1143-128/2014 k. ú. Střešovice)

1,2,

ZMČ 84/15 24.04.2015 Prodej pozemků parc. č. 3994 a parc. č. 3995 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 85/15 24.04.2015 Prodej pozemku parc. č. 985/3 k. ú. Dejvice dle GP č. 2749-6/2006 pro k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 86/15 24.04.2015 Prodej pozemku parc. č. 2919 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 87/15 24.04.2015 Prodej id. 1/8 pozemků parc. č. 1874/1, parc. č. 1874/2, parc. č. 1874/3, parc. č. 1874/4, parc. č. 1874/5 a pozemku parc. č. 1858 k. ú. Břevnov

1,2,

ZMČ 88/15 24.04.2015 Souhlas s uzavřením smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

1,

ZMČ 89/15 24.04.2015 Poskytnutí neúčelového finančního daru p. o. Česká centra

1,2,

ZMČ 90/15 24.04.2015 Poskytnutí účelové dotace spolku Porte na realizaci akcí klubu Fresh senior v prvním pololetí 2015

1,

ZMČ 91/15 24.04.2015 Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Suchdol na rok 2015

1,

ZMČ 92/15 24.04.2015 Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje v roce 2015

1,

ZMČ 93/15 24.04.2015 Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Nebušice na rok 2015

1,

ZMČ 94/15 24.04.2015 Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2015

1,2,3,4,

ZMČ 95/15 24.04.2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2015

1,

ZMČ 96/15 24.04.2015 Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6

1,2,

ZMČ 97/15 24.04.2015 Poskytnutí finančního daru TJ Tatran Střešovice, o.s.

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 4 ze dne 24.04.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahuvideo 2
Zpráva Policie ČR - OŘ Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6 a Zpráva o výsledné činnosti MP OŘ Praha 6video 3
Potvrzení platnosti rozhodnutí o prodeji bytových jednotek a pozemků podle zákonů v platném zněnívideo 4
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12video 5
Svěření pozemků parc. č. 1300/10, 1301, 2221/1 k. ú. Ruzyně do správy m. č. Praha 6video 6
Odejmutí svěřené správy části pozemků parc. č. 1315, 1322, 1323, 1324/1 k. ú. Ruzyněvideo 7
Svěření pozemku parc. č. 657/6 k. ú. Dejvicevideo 8
Zrušení usnesení RMČ Praha 6 č. 2981/14 ze dne 12.02.2014 o svěření pozemku parc. č. 2248/8 k. ú. Ruzyněvideo 9
Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, m. č. Praha 6 ve prospěch hl. m. Prahyvideo 10
Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, m. č. Praha 6 ve prospěch hl. m. Prahyvideo 11
Odejmutí svěření částí pozemků parc. č. 128/1 a 129 k. ú. Sedlecvideo 12
Prodej části pozemku parc. č. 128/1 k. ú. Sedlecvideo 13
Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1281/349 k. ú. Vokovicevideo 14
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 349/15 k. ú. Veleslavínvideo 15
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/4 k. ú. Dejvicevideo 16
Prodej id. 1/4 pozemků parc. č. 507 a parc. č. 508 včetně id. 1/4 domu čp. 67 Nad Lávkou 8 k. ú. Vokovicevideo 17
Prodej pozemku parc.č. 1527/14 k. ú. Bubenečvideo 18
Prodej pozemku parc. č. 571/1 k. ú. Střešovicevideo 19
Prodej pozemků parc. č. 589/2 a parc.č. 589/1 k. ú. Střešovicevideo 20
Prodej pozemků parc.č. 3994, parc.č. 3995 k. ú. Dejvicevideo 21
Prodej pozemku parc.č. 985/3 k. ú. Dejvicevideo 22
Prodej pozemku parc.č. 2919 k. ú. Dejvicevideo 23
Prodej id. 1/8 pozemků parc.č. 1874/1, parc.č. 1874/2, parc.č. 1874/3, parc.č. 1874/4 a parc.č. 1874/5video 24
Souhlas s uzavřením smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programuvideo 25
Poskytnutí neúčelového finančního daru p. o. Česká centravideo 26
Poskytnutí účelové dotace spolku Porte na realizaci akcí klubu Fresh senior v prvním pololetí 2015video 27
Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Suchdol na rok 2015video 28
Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje v roce 2015video 29
Poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Nebušice v roce 2015video 30
Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2015video 31
Poskytnutí finančního neúčelového daru TJ Tatran Střešovice, o.s.video 32
Různé - Key investments, rozpočtová opatření, programové prohlášení, návrh novely jednacího řádu ZMČvideo 33
Dotazy a interpelacevideo 34
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2015video 35
Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 6video 36


Interpelace

- Územní plánování

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Bytová problematika

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

- Přidělování bytů v Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

- Mediální prezentace, facebookový profil MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KMČ

- Projekt Otevřené město

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KT

Programové prohlášení - PP - Otevřená radnice - úspory na periodiku

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KMČ

- Prodej pozemku v Šáreckém údolí 79/42 BD Žežulka

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

- Prodej pozemku v Šáreckém údolí 79/42 BD Žežulka

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

- Sociální politika, zdravotnictí a prevence rizikového chování v PP

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

- Programové prohlášení - školství, stravování

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Programové prohlášení - sociální a zdravotní oblast

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

- Pronájem "Grosseto"

     [Vyřízeno] termín:odbor: OSOM

- Personální politika

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OKT

- Vztah MČ k dlouhodobým nájmcům - pizzerie "Grosseto"

     [Vyřízeno] termín:odbor: OSOM

- Výlety MČ pro seniory

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

Programové prohlášení - PP - dopravní politika - technický stav komunikací

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

Programové prohlášení - PP - sociálně bytová politika

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

Programové prohlášení - PP - sociálně bytová problematika

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

Programové prohlášení - PP - kapitola školství

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Programové prohlášení - PP - Výstavba nové LDN

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSV

Programové prohlášení - PP - Poliklinika Pod Marjánkou - dokončení rekonstrukcí

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

Kultura a volný čas - Kultura

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Z bláta do louže

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: PO

- Kultura, sport a volný čas v PP

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Programové prohlášení - PP - Pragalerie - památková péče

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Metro A - Metro A a lidský faktor

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- 70. výročí osvobození, tradice odboje na Praze 6, pamětní síň

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Pomníky - Pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Pomníky - Pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Účast veřejnosti při rozhodování o budoucnosti svého okolí

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Městská knihovna na Petřinách

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Dostavba bazénu - Petynka

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: SNEO

- Programové prohlášení

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015

- Výstavba nového bazénu na Petynvce

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: SNEO

- Nevyřízení interpelace - správcovské firmy

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: SNEO

- Pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Odmítnutí požadavku konzervativního klubu Prahy 6 na odstranění sochy Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín:odbor: OŠK

- Občanská výzva konzervativního klubu - pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

- Občanská iniciativa konzervativního klubu - pomník Maršála Koněva

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OŠK

Programové prohlášení - PP - sport a volný čas - koupaliště Džbán

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: SNEO

Programové prohlášení - PP - hospodaření s majetkem

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

Programové prohlášení - PP - Otevřená radnice - zveřejnění jmenovitého hlasování a účast v komisích

     [Vyřízeno] termín: 24.04.2015 • odbor: KMČ

Programové prohlášení - PP - doprava v Břevnově po spuštění Blanky

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

Programové prohlášení - PP - peníze z prodeje bytů na bytovou politiku

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OSOM

Bezpečnost a doprava - Petice - Překračování rychlost na ulici Střešovická

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

OC Bořislavka - Projekt Bořislavka Centrum

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

OC Bořislavka - Obchodní centrum Bořislavka

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Životní prostředí, doprava, památková péče a bezpečnost v PP

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

- Rodina postižená modernizací železniční dráhy po povrchu

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Železniční trať Praha - Kladno

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Modernizace trati Praha - Kladno

     [Vyřízeno] termín:odbor: KA

- Demolice v památkové zóně starých Střešovic

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: OV

Programové prohlášení - PP - Sněhová pohotovost - úklid a čistota

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

Programové prohlášení - PP - zahrádkářské kolonie - životní prostředí Liboc

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

Programové prohlášení - PP - urychlená příprava - obchvat Vítězného nám.

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - rozpočet a ekonomika

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: EO, OSOM

Programové prohlášení - PP - dopravní problematika v oblasti Motola a Bílé hory

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

Programové prohlášení - PP - monitoring znečištění a absence sběrných dvorů v Břevnově

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

- Strategický a územní rozvoj a veřejný prostor v PP

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Rekonstrukce Dejvické ul., rekonstrukce Heyrovského nám.,

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - rekonstrukce Dejvické ulice - veřejný prostor

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - strategický plán

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - rozvojové území

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - urbanistický plán, rozvojové lokality, stabilizované území

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - pěší promenáda Baba

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

- Slib zastupitele "šal nebo man", smlouva HMP s Veolií

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015

Programové prohlášení - PP - Komunitní plánováno, veřejný prostor

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: EO

Programové prohlešní - PP - památková péče - UNESCO

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: KA

Programové prohlášení - PP - dopravní politika a její priority

     [Vyřízeno] termín: 24.05.2015 • odbor: ODŽP

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
11:03:03Dobrý den, vítáme Vás při jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 v pořadí čtvrtém v tomto volebním období.

Jednání bylo zahájeno v 10.00 hodin. Po schválení programu jednání probíhá projednávání jednotlivých bodů. Od 15.00 hodin jsou na programu interplace, do kterých je již nyní přihlášeno 18 občanů a 5 zastupitelů s 30 příspěvky.

11:10:31Probíhá schvalování jednotlivých bodů programu, schváleno je již 18 bodů.
11:10:31Probíhá schvalování jednotlivých bodů programu, schváleno je již 18 bodů.
12:25:13V tuto chvíli byly odsouhlasny všchny body programu a před projednáváním bodu různé a interpelacema přestávka do 13.00 hod.
13:11:52Jednání zastupitelstva pokračuje diskusí zastupitelů k programovému prohlášení rady, a to v režimu interpelací a počet příspěvků není omezen. Úvodní slovo má  starosta Mgr. Kolář.
15:03:33Po krátké přestávce byly zahájeny Interpelace.
17:13:00Stále probíhají Interpelace občanů.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19724 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz