Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:3 (volební období 2014-2018)
datum: 26.02.2015
předsedá:
program zasedání: p6pr2001503.doc (45 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001503.doc (1 MB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 38/15 26.02.2015 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,2,

ZMČ 39/15 26.02.2015 Zrušení pracovních skupin ZMČ Praha 6

1,

ZMČ 40/15 26.02.2015 Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

ZMČ 41/15 26.02.2015 Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

ZMČ 42/15 26.02.2015 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015

1,2,3,4,5,6,7,

ZMČ 43/15 26.02.2015 Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003

1,

ZMČ 44/15 26.02.2015 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,

ZMČ 45/15 26.02.2015 Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 761/19, v ulici Eliášova 46, k.ú. Bubeneč, dle usnesení ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012, a to ve variantě E dle usnesení RMČ č. 1712/12

1,

ZMČ 46/15 26.02.2015 Částečná revokace usnesení ZMČ č. 19/14 ze dne 19.12.2014 k vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 29 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,

ZMČ 47/15 26.02.2015 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 349/12 k. ú. Veleslavín

1,2,3,4,

ZMČ 48/15 26.02.2015 Uzavření splátkové dohody s panem S.

1,

ZMČ 49/15 26.02.2015 Uzavření splátkové dohody s panem Č.

1,

ZMČ 50/15 26.02.2015 Prominutí úroků z prodlení paní V.

1,

ZMČ 51/15 26.02.2015 Vzdání se práva na vymáhání pohledávky proti pí Š.

1,

ZMČ 52/15 26.02.2015 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE

1,

ZMČ 53/15 26.02.2015 Uzavření splátkové dohody s panem R.

1,

ZMČ 54/15 26.02.2015 Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči

1,

ZMČ 55/15 26.02.2015 Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2015 - přidělení finančních příspěvků na realizaci aktivit v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času

1,2,3,

ZMČ 56/15 26.02.2015 Grantové řízení "Zdravá Šestka 2015" - přidělení finančních příspěvků na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,3,4,

ZMČ 57/15 26.02.2015 Poskytnutí finančního daru Českému centru Praha

NE

ZMČ 58/15 26.02.2015 Přidělení grantů v oblasti kultury a v oblasti podpory lokálních periodik pro rok 2015

1,2,3,4,

ZMČ 59/15 26.02.2015 Poskytnutí finančního daru Památníku národního písemnictví

1,2,3,

ZMČ 60/15 26.02.2015 Prodloužení termínů úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

ZMČ 61/15 26.02.2015 Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2015

1,

ZMČ 62/15 26.02.2015 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 pro rok 2015

1,2,

ZMČ 63/15 26.02.2015 Změna zastupování MČ Praha 6 při jednáních Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha - Ruzyně

1,

ZMČ 64/15 26.02.2015 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 3 ze dne 26.02.2015

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Poskytnutí finančního daru Památníku národního písemnictvívideo 2
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6video 3
Zrušení pracovních skupin ZMČvideo 4
Dotazy a interpelacevideo 5
Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6video 6
Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015video 7
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2015video 8
Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003video 9
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12video 10
Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 761/19, v ulici Eliášova 46, k. ú. Bubenečvideo 11
Částečná revokace usnesení ZMČ Praha 6 č. 19/14 ze dne 19.12.2014 k vyhodnocení výsledků VŘvideo 12
Nevyužít předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 349/12 k. ú. Veleslavínvideo 13
Uzavření splátkové dohodyvideo 14
Prominutí úroků z prodlenívideo 15
Vzdání se práva na vymáhání pohledávkyvideo 16
Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace se spolkem NADĚJEvideo 17
Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytující hospicovou péčivideo 18
Grantové řízení na podporu zájmových aktivit v roce 2015 - přidělení finančních příspěvkůvideo 19
Přidělení grantů v oblasti kultury a v oblasti podpory lokálních periodik vycházejících na území Městské části Praha 6video 20
Grantové řízení "Zdravá Šestka 2015" - přidělení finančních příspěvků na realizaci aktivit v oblasti prevencevideo 21
Poskytnutí finančního daru Českému centru Prahavideo 22
Poskytnutí finančního daru Památníku národního písemnictvívideo 23
Prodloužení termínů úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6video 24
Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2015video 25
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2015video 26
Změna zastupování při jednáních Sdružení obcívideo 27
Změna jednacího řádu ZMČ Praha 6video 28
Různé informacevideo 29


Interpelace

nezařazeno - Reakce na odpověď na interpelaci ohledně úspor na ÚMČ

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

Byty - Úhrada pavidelných revizí v domech Nad Kajetánkou

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OSOM

ÚMČ - Přesunutí jednání Zastupitelstva MC Praha 6 na čtvrtek

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

Školství - MŠ Vokovická

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OŠK

ÚMČ - Rada MČ Praha 6 - požadavek na vzájemnou informovanost opozice a koalizace

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

Školství - Grantové řízení "Otevřený svět"

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OŠK

ÚMČ - Programové prohlášení Rady MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

nezařazeno - Dialog s opozicí

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

Volný čas - Financování sportu a tělovýchovy v souvislosti s "nulovou toloerancí hazardu"

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

nezařazeno - Obsazení Školských rad

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OŠK

ÚMČ - Téměř 100 dnů "Vlády" Velké koalice - spolky

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: Mgr. Lacina

Časopis Šestka - Vydávání šestky

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: KMČ

SNEO a.s. - Budoucnost SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: SNEO, OSOM

Kultura a volný čas - Fresh senior klub - péče o seniory

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OSV

Kultura a volný čas - využití Pelléovy vily a podpora akcí pro seniory

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OSV, OŠK

Rekonstrukce - Azylový dům v ul. A. Čermáka - opravy a rekonstrukce

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: SNEO a.s.

nezařazeno - Participace

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Výstavba - Chráněná krajinná oblast Džbán

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Péče o prostředí - Žádost o opravu pozemku pod OD Billa na Evropské

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Sběrný dvůr pro Břevnov

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: ODŽP

nezařazeno - Informovanost občanů při obnově zeleně v ulici Dejvická

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: ODŽP

Doprava - Doprava

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Doprava - Rychlodráha Praha - Kladno

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Doprava - Modernizace železniční tratě Praha - Kladno

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Doprava - Železniční spojení Kladno, Letiště

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Doprava - Modernizace železniční tratě Praha - Kladno

     [Vyřízeno] termín:odbor: OÚR

Péče o prostředí - Měření dopravního zatížení ulice Patočkova

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: ODŽP

Doprava - Zlepšení přístupu k metru A v oblasti Bílé Hory - FN Motol

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

Kultura a volný čas - PRAGALERIE Bubeneč

     [Vyřízeno] termín: 26.03.2015 • odbor: OÚR

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
13:33:07Dobrý den, vítáme Vás na jednání Zastupitelstva MČ Praha 6, které se dnes koná oproti zvyklostem již ve čtvrtek a zahájeno bylo krátce po 13:00 hodině. Na programu je zařazeno 27 bodů a pevný bod Interpelace bude zahájen v 15:00 hodin.
13:35:42Nyní probíhá diskuse k návrhu programu jednání. Program byl včera na jednání Rady MČ Praha 6 doplněn o další tři body. Jejich zařazení na žádost JUDr. Hrůzy zdůvodnil pan starosta.
13:39:40Ing. Zubr (ODS) navrhl zařazení nového bodu, který se týká modernizace tratě či výstavby rychlodráhy na letiště v návaznosti na článek publikovaný na Aktuálně.cz.
13:53:21JUDr. Stupčuk (ČSSD) požaduje stažení bodu 2 (zrušení pracovních skupin) a 27 (změna JŘ ZMČ), stejně jako JUDr. Hrůza (KSČM).
14:16:56Protinávrhy ke změně návrhu programu nebyly schváleny a předložený návrh byl schválen 31 hlasy.

Prvním bodem programu bylo schválení přísedících OS pro Prahu 6. Nyní probíhá diskuse ke rušení dvou pracovních skupin pro KI a SNEO a.s.

14:53:20Po rozsáhlé diskusi a vystoupení pana Jílka, předsedy představenstva SNEO a. s., byl návrh na zrušení pracovních skupin zastupitelstva ke SNEO a KI, přijat.
15:14:06V 15:00 byl zahájen bod Interpelace. K vystoupení je přihlášeno 14 občanů a 16 příspěvků  členů zastupitelstva.
17:17:53V tuto chvíli končí bod interpelace a pokračovat se bude v projednávání bodů schváleného programu
19:11:49Po přestávce probíhá diskuse k návrhu rozpočtu a předkládání protinávrhů, zejména od opozičních zastupitelů.
20:53:12Návrh rozpočtu 2015 byl schválen stejně jako Finanční plán zdaňované činnosti a probíhá schvalování dalších bodů programu.
22:59:58V tuto chvíli je projednáván poslední bod programu - jedná se o termínu a času jednání zastupitelstva a hodiny zahájení interpelací.
23:29:08Schválen byl návrh, že bod interpelace bude do programu zastupitelstva zařazován zpravidla od 15:00 hod.

Nyní probíhá diskuse k informativním bodům a jednání zastupitelstva bude ukončeno. Termín příštího jednání se předpokládá 30. dubna. Sledujte prosím informace na našich webových stránkách www/praha6.cz.

 

Dobrou noc a na shledanou.
© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19562 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz