Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:2 (volební období 2014-2018)
datum: 19.12.2014
předsedá:
program zasedání: p6pr2001402.doc (70 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001402.doc (923 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 12/14 19.12.2014 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,2,3,

ZMČ 13/14 19.12.2014 Zřízení dalších výborů a pracovních skupin Zastupitelstva MČ Praha 6 a schválení Volebního řádu pro volbu do výborů ZMČ Praha 6 a Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 6

1,2,3,

ZMČ 14/14 19.12.2014 Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

ZMČ 15/14 19.12.2014 Jmenování tajemníků pro nově zřízené výbory Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

ZMČ 16/14 19.12.2014 III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2014

1,2,

ZMČ 17/14 19.12.2014 Rozpočtové provizorium Městské části Praha 6 v roce 2015

1,2,3,

ZMČ 18/14 19.12.2014 Prominutí nedobytných dluhů

1,

ZMČ 19/14 19.12.2014 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 29 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídku

1,2,3,

ZMČ 20/14 19.12.2014 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,2,3,

ZMČ 21/14 19.12.2014 Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 522/14 ze dne 19.09.2014 - změna Zásad postupu při výběrových řízeních na prodej půdních jednotek

1,

ZMČ 22/14 19.12.2014 Prodej pozemku parc. č. 1230 - zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Vokovice vlastníkům jednotek v domě Kladenská 396/39, Praha 6, uvedeným v katastru nemovitostí

1,2,

ZMČ 23/14 19.12.2014 Svěření části pozemku parc. č. 1876 k. ú. Břevnov (dle GP č. 3099-19/2014 se jedná o parc. č. 1876/2 k. ú. Břevnov) do správy m. č. Praha 6

1,2,3,

ZMČ 24/14 19.12.2014 Odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy, m. č. Praha 6 ve prospěch hl. m. Prahy, tj. části pozemku parc. č. 3161/19 k. ú. Dejvice (jedná se o pozemek parc. č. 3161/38 k. ú. Dejvice dle GP č. 3891-38/2014)

1,2,3,

ZMČ 25/14 19.12.2014 Nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č. 1604/4 k. ú. Bubeneč

1,2,3,

ZMČ 26/14 19.12.2014 Svěření pozemků parc. č. 1050/1, 1050/7, 1050/10, 4062/3 k. ú. Dejvice do správy m. č. Praha 6

1,2,3,

ZMČ 27/14 19.12.2014 Uzavření splátkové dohody s paní P.

1,

ZMČ 28/14 19.12.2014 Uzavření splátkové dohody s panem Ř.

1,

ZMČ 29/14 19.12.2014 Poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Domovu sv. Karla Boromejského na rok 2015

1,2,3,

ZMČ 30/14 19.12.2014 Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči

1,2,

ZMČ 31/14 19.12.2014 Uzavření smlouvy o poskytování sociálně ošetřovatelské péče občanům Prahy 6 na rok 2015 s Domovem sv. K. Boromejského

1,2,

ZMČ 32/14 19.12.2014 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2015

1,2,

ZMČ 33/14 19.12.2014 Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných a Pečovatelská služba Praha 6

1,2,3,

ZMČ 34/14 19.12.2014 Účast v Operačním programu Praha - konkurenceschopnost, zrušení části ulice Turkovská mezi ulicemi Šárecká a Na Hanspaulce a propojení parkových ploch

1,2,3,

ZMČ 35/14 19.12.2014 Smlouva č. 14180894 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí (akce "Kompostéry pro občany Městské části Praha 6") a Rozhodnutí o poskytnutí dotace EDS 115D242002177

1,

ZMČ 36/14 19.12.2014 Finanční dar zastupitelských úřadů zapojených do projektu budování květinových záhonů MČ Praha 6 v roce 2014

1,2,

ZMČ 37/14 19.12.2014 Stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 6, s výkonem funkce člena - odborníka výboru ZMČ Praha 6, komise RMČ Praha 6 či pracovní skupiny

1,2,3,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 2 ze dne 19.12.2014

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6video 2
Zřízení dalších výborů a pracovních skupin Zastupitelstva MČ Praha 6 a schválení Volebního řádu pro volbu do výborů ZMČvideo 3
Volba předsedů, členů a tajemníků výborů a pracovních skupin ZMČ Praha 6video 4
Dotazy a interpelacevideo 5
Vložení nového bodu do programu zasedánívideo 6
III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2014video 7
Rozpočtové provizorium Městské části Praha 6 v roce 2015video 8
Prominutí nedobytných dluhůvideo 9
Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 29 volných bytových jednotek za nejvyšší nabídkuvideo 10
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12video 11
Změna usnesení ZMČ Praha 6 č. 522/14 ze dne 19.09.2014video 12


Interpelace

Byty - Privatizace domu Dr. Z.Wintra - stavební úpravy

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OSOM

- Právní kausy ÚMČ řešené externími AK

     [Vyřízeno] termín:odbor: OSOM

Kultura a volný čas - Koncert Kabátů a vzdání se správních poplatků

     [Vyřízeno] termín:odbor: KS

- Bytová politika bývalé radnice - kauza pí V.

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: PO

- Kauza pí V.

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: PO

- Zhodnocení dosavaní činnosti radnice a podpora nového vedení

     [Vyřízeno] termín:

- Bytová problematika a dům nám. Svobody 1

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OSOM

- Informace k dražbě pozemků "Strnadových zahrad" k. ú. Vokovice

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OSOM

- Bytová politika bývalé radnice - kauza pí V.

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: PO

- Práce právního odboru MČ Praha 6, externí advokáti

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: PO

- Služby pro obyvatele Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: KS

- Právní odbor radnice a najímaní externích advokátů

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: PO

- Starosta - obraz prezidenta

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: KS

- Minulé jednání ZMČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: KT

- Fungování SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OSOM

- Občané a radnice

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OÚR

- Situace v záchranné službě v Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OSV

- Stížnost na práci SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín:odbor: OSOM

- Zastoupení politických klubů v nově zřizovaných Komisích RMČ

     [Vyřízeno] termín:odbor: KS

- Orgány SNEO a.s.

     [Vyřízeno] termín:odbor: OSOM

- Otevřená radnice

     [Vyřízeno] termín:odbor: KS

- Právo zastoupení všech pol. subjektů v komisích RMČ

     [Vyřízeno] termín:odbor: KS

Výstavba - Korektnost procesu výstavby administrativního centra na Bořislavce

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OV

Výstavba - Plánovaná výstavba centrum Bořislavka

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: OÚR

Péče o prostředí - Zhoršení životní prostředí v ulicích Kladenská, Liberijská a Evropská

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: ODŽP

Doprava - Dopravní zatížení Bořislavky

     [Vyřízeno] termín: 19.01.2015 • odbor: ODŽP

přehled všech interpelací© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19517 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz