Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:28 (volební období 2010-2014)
datum: 19.09.2014
předsedá:
program zasedání: p6pr2001428.doc (55 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001428.doc (718 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 512/14 19.09.2014 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

1,2,3,

ZMČ 513/14 19.09.2014 Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2014

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 514/14 19.09.2014 Prodej pozemků parc. č. 3161/18, 3161/21, 3161/27 a částí pozemků parc. č. 3161/11, 3161/16 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 515/14 19.09.2014 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/2 k. ú. Dejvice

1,2,3,

ZMČ 516/14 19.09.2014 Nevyužití předkupního práva k id. 80/81 domu čp. 443 Špálova 4 s id. 80/81 pozemků parc. č. 1236 a parc. č. 1237 k. ú. Střešovice (podíl odpovídá podílu vypočteného z id. 1/10 ve vlastnictví p. E. G.)

1,2,3,

ZMČ 517/14 19.09.2014 Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 07.11.2003

1,2,3,

ZMČ 518/14 19.09.2014 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,2,3,4,

ZMČ 519/14 19.09.2014 Poskytnutí slevy z kupní ceny

1,2,

ZMČ 520/14 19.09.2014 Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 617/17, v ulici Rooseveltova, k.ú. Bubeneč, dle usnesení ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012, a to ve variantě E dle usnesení RMČ č. 1712/12

1,

ZMČ 521/14 19.09.2014 Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 613/23, v ulici Rooseveltova 38, k.ú. Bubeneč, dle usnesení ZMČ č. 184/12 ze dne 20.04.2012, a to ve variantě E dle usnesení RMČ č. 1712/12

1,

ZMČ 522/14 19.09.2014 Harmonizace "Zásad postupu při výběrových řízeních na prodej půdních jednotek" s novým občanským zákoníkem

1,2,

ZMČ 523/14 19.09.2014 Výstavba půdních bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6

1,

ZMČ 524/14 19.09.2014 Uzavření splátkové dohody s paní K.

1,

ZMČ 525/14 19.09.2014 Uzavření splátkové dohody s paní H.

1,

ZMČ 526/14 19.09.2014 Uzavření splátkové dohody s panem H.

1,

ZMČ 527/14 19.09.2014 Prominutí poplatků z prodlení paní H.

1,

ZMČ 528/14 19.09.2014 Prominutí úroků z prodlení pozůstalým po zemřelém panu S.

1,

ZMČ 529/14 19.09.2014 Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů pro akci "Kompostéry pro občany Městské části Praha 6"

1,

ZMČ 530/14 19.09.2014 Poskytnutí finančního příspěvku Dílně Eliáš

1,

ZMČ 531/14 19.09.2014 Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči

1,

ZMČ 532/14 19.09.2014 Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6

1,2,3,

ZMČ 533/14 19.09.2014 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. S927/2013/OÚR o poskytnutí finančního daru Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka, posádka Praha o.s.

1,

ZMČ 534/14 19.09.2014 Poskytnutí finančního příspěvku T.J. Sokol Břevnov - Hradčany na opravu uliční fasády sokolovny

1,

ZMČ 535/14 19.09.2014 Poskytnutí finančního příspěvku FK Dukla Praha a.s.

1,

ZMČ 536/14 19.09.2014 Přidělení grantu v oblasti zájmových aktivit v roce 2014 - 2. kolo

1,2,

ZMČ 537/14 19.09.2014 Rozdělení finančních příspěvků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6 z finančních příspěvků MHMP

1,2,3,

ZMČ 538/14 19.09.2014 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6

1,2,3,

ZMČ 539/14 19.09.2014 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 v roce 2014

1,2,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 28 ze dne 19.09.2014

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6video 2
Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 6 za 1. pololetí roku 2014video 3
Prodej pozemků parc. č. 3161/18, 3161/21, 3161/27 a částí pozemků parc. č. 3161/11, 3161/16 k. ú. Dejvicevideo 4
Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/2 k. ú. Dejvicevideo 5
Nevyužití předkupního práva k id. 80/81 domu čp. 443 Špálova 4 s id. 80/81 pozemků parc. č. 1236 a parc. č. 1237 k. ú.video 6
Potvrzení platnosti prodeje bytových jednotek podle usnesení ZMČ č. 154/03 ze dne 7.11. 2003video 7
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12video 8
Poskytnutí slevy z kupní cenyvideo 9
Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 617/17, v ulici Rooseveltova 28, k.ú. Bubenečvideo 10
Schválení uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 613/23, v ulici Rooseveltova 38, k.ú. Bubenečvideo 11
Harmonizace "Zásad postupu při výběrových řízeních na prodej půdních jednotek" s novým občanským zákoníkemvideo 12
Výstavba půdních bytů v domech hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 6video 13
Uzavření splátkové dohodyvideo 14
Prominutí poplatků a úroků z prodlenívideo 15
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů pro akci "Kompostéry pro občany Městské části Praha 6"video 16
Poskytnutí finančního příspěvku Dílně Eliášvideo 17
Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péčivideo 18
Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6video 19
Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. S927/2013/OÚR o poskytnutí finančního daru Společenství přátelvideo 20
Poskytnutí finančního příspěvku T.J. Sokol Břevnov - Hradčany na opravu uliční fasády sokolovnyvideo 21
Poskytnutí finančního příspěvku FK Dukla Praha a.s.video 22
Přidělení grantu v oblasti zájmových aktivit v roce 2014 - 2. kolovideo 23
Rozdělení finančních příspěvků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětívideo 24
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2014video 25
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 za rok 2014video 26
Dotazy a interpelacevideo 27


Interpelace

nezarazeno - Právo, spravedlnost,slušnost a morálka - Rady Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: PO

- Exekuce pí V.

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: PO

- Zástavba území Letné a Milady Horákové

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: OÚR

- Podnět k řešení nedostatku parkovacích míst před poliklinikou v Břevnově

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: OÚR

- Vokovické lípy

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: ODŽP

- Informovanost občanů P6 o připravovaných změnách v/na veřejných prostranstvích

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Úpravy Puškinova náměstí

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: ODŽP

Školství - MŠ Vokovická

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

Školství - MŠ Vokovická a koncepce předškolního vzdělávání na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

- Převod pozemků od ÚZSVM

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: OSOM

- Územní rozvoj, výstavba

     [Vyřízeno] termín:odbor: KT

- Smlouvy s firmou Pink Panther Agency s.r.o. - pořadatelem koncertu Kabáti na Vypichu

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: KT

- Dotaz občana - školky a jejich stav

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

- Radniční noviny a veřejný zájem

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: KS

- Základnové stanice mobilních operátorů na školních budovách

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

- Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

- Dotaz občana - akce Kabáti

     [Vyřízeno] termín:odbor: KT

- Zhodnocení rady, poděkování

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor:

- Politický postoj

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: KS

- Mezinárodní slib

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: KS

Výstavba - Budoucnost společnosti SNEO a.s.- zakázka areál na Dračkách

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: OSOM

- Koncert skupiny Kabát

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: KMČ

- Informace o akcích

     [Vyřízeno] termín: 19.10.2014 • odbor: ODŽP

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
09:05:15Dobrý den, vítáme vás na 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6. Dnešní zasedání bude pravděpodobně posledním zasedáním v tomto volebním období. V srpnu t. r. rezignovala na mandát člena zastupitelstva Ing. Blažíčková, a proto v úvodu jednání složí slib nový člen zastupitelstva Ing. Zubr /náhraník volební strany ODS/.
10:38:48Po schválení programu jednání a nových dvou přísedících obvodního soudu, probíhá diskuse ke zprávě o plnění rozpočtu MČ Praha 6 za 1. pololetí letošního roku.
12:02:45Nyní probíhá diskuse k prodeji pozemků "Mydlářka" v blízkosti bývalého Hotelu Praha.
12:23:05Prodej pozemků parc. č. 3161/18, 3161/21, 3161/27 a částí pozemků parc. č. 3161/11, 3161/16 k. ú. Dejvice byl schválen, stejně jako nevyužití předkupního práva k chatce na Jenerálce.
12:30:38Byly schváleny všechny body programu a do 15.00 hod., kdy začínají interpelace, je vyhášena přestávka.
18:06:47Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období bylo ukončeno v 17.30 hod. Na závěr jednání vystoupil Mgr. Chalupa s poděkováním všem zastupitelům za úspěšnou spolupráci, vystoupila PhDr. Briardová s poděkováním za práci v zastupitelstvu dlouholeté člence klubu KSČM pí Gušlbauerové, která nyní kandiduje na senátorku, Mgr. Stárek za klub ODS předal pí starostce kytici a ta s poděkováním a závěrečným slovem ukončila zasedání zastupitelstva. Následovalo neformální poděkování starostce MČ Praha 6 Ing. Marii Kousalíkové a zastupitelům od tajemníka úřadu Ing. Jana Holického a vedoucích odborů.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se bude konat pravděpodobně začátkem listopadu 2014. Do zvolení nového starosty a Rady městské části Praha 6 tuto funkci po volbách vykonává stále současná starostka a současní členové rady.
© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19495 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.