Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Programy jednání a Zápisy ›› detail/podstránka

Informace o zasedání zastupitelstva

ZPĚT na seznam termínů jednání zastupitelstva

číslo zasedání:27 (volební období 2010-2014)
datum: 20.06.2014
předsedá:
program zasedání: p6pr2001427.doc (53 kB)
zápis ze zasedání: p6za2001427.doc (1011 kB)

Celkový přehled o průběhu zasedání

Schválená usnesení zastupitelstva
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
ZMČ 488/14 20.06.2014 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a Ceny Městské části Praha 6

1,

ZMČ 489/14 20.06.2014 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

1,2,

ZMČ 490/14 20.06.2014 Nevyužití předkupního práva k id. 1/2 stavby zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/12 k. ú. Dejvice a stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/203 k. ú. Dejvice

1,2,

ZMČ 491/14 20.06.2014 Zakládání společenství vlastníků v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souvislosti s prodejem jednotek

1,2,

ZMČ 492/14 20.06.2014 Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012

1,2,3,

ZMČ 493/14 20.06.2014 Poskytnutí slevy z kupní ceny - Rooseveltova 618/26

1,2,

ZMČ 494/14 20.06.2014 Poskytnutí slevy z kupní ceny - Rooseveltova 617/28

1,2,

ZMČ 495/14 20.06.2014 Uzavření splátkové dohody

1,

ZMČ 496/14 20.06.2014 Poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb na období roku 2014

1,2,

ZMČ 497/14 20.06.2014 Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péči

1,

ZMČ 498/14 20.06.2014 Udělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2014

1,

ZMČ 499/14 20.06.2014 Dohoda o spolupráci v oblasti poskytování lékařské služby první pomoci pro občany MČ Praha 6 s Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha na období od 01.01.2014 do 31.12.2014

1,

ZMČ 500/14 20.06.2014 Změny zřizovacích listin ZŠ Na Dlouhém lánu a ZŠ Emy Destinnové

1,2,3,

ZMČ 501/14 20.06.2014 Navýšení kapacity MŠ Vokovická

1,

ZMČ 502/14 20.06.2014 Přidělení grantů z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2014 v oblasti 2. A

1,2,

ZMČ 503/14 20.06.2014 Přidělení památkového grantu 2014

1,

ZMČ 504/14 20.06.2014 Poskytnutí finančního příspěvku Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na vydání knihy "Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí"

1,2,

ZMČ 505/14 20.06.2014 Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

ZMČ 506/14 20.06.2014 Poskytnutí daru Policii ČR - OŘ Praha I v roce 2014

1,

ZMČ 507/14 20.06.2014 Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 za I. pololetí roku 2014

1,2,3,

ZMČ 508/14 20.06.2014 Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 6 na volební období 2014 - 2018

1,

ZMČ 509/14 20.06.2014 Prodloužení termínů úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6

1,

ZMČ 510/14 20.06.2014 Nevyužití předkupního práva k id. 4/7 pozemku parc. č. 867/8 k. ú. Ruzyně

1,

ZMČ 511/14 20.06.2014 Petice proti nevhodnémuu plánování výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická

1,

POZNÁMKA: Záznamy z hlasování jsou uvedeny na konci každého usnesení.


Videa ze zasedání zastupitelstva číslo 27 ze dne 20.06.2014

Videa ze zasedání zastupitelstva
Název Video
Zahájení zasedání a schválení programuvideo 1
Návrh na udělení čestného občanství a Ceny Městské části Praha 6video 2
Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6video 3
Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013video 4
Nevyužití předkupního práva k id. 1/2 stavby zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/12 k. ú. Dejvicevideo 5
Zakládání společenství vlastníků v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkvideo 6
Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dnevideo 7
Poskytnutí slevy z kupní ceny - Rooseveltova 618/26 a 618/28video 8
Uzavření splátkové dohodyvideo 9
Poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb na období roku 2014video 10
Poskytnutí finančního příspěvku organizacím poskytujícím hospicovou péčivideo 11
Udělení grantů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2014 - 2. kolovideo 12
Dohoda o spolupráci v oblasti poskytování lékařské služby první pomoci pro občany MČ Praha 6 s ÚVNvideo 13
Změny Zřizovacích listin ZŠ Na Dlouhém Lánu a ZŠ Emy Destinovévideo 14
Navýšení kapacity MŠ Vokovickávideo 15
Přidělení grantů z programu OTEVŘENÝ SVĚT 2014 v oblasti 2. Avideo 16
Přidělení památkového grantu 2014video 17
Poskytnutí finančního příspěvku Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na vydání knihyvideo 18
Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorskávideo 19
Poskytnutí daru Policii ČR - OŘ Praha I v roce 2014video 20
Poskytnutí peněžitých darů neuvolněným členům ZMČ Praha 6 za I. pololetí roku 2014video 21
Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 6 na volební období 2014 – 2018video 22
Prodloužení termínů plnění úkolů z usneseni Zastupitelstva MČ Praha 6video 23
Nevyužití předkupního práva k id. 4/7 pozemku parc. č. 867/8 k. ú. Ruzyněvideo 24
Petice "proti nevhodnému záměru plánované výstavby domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická"video 25
Informace o projektu Zón placeného stánívideo 26
Dotazy a interpelacevideo 27
Různévideo 28


Interpelace

- Základnové stanice - školy - dle zákona 106/1999 Sb.

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor:

- Sociální byty

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSV

Doprava - Zastávka u Kaštanu

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Sachl Miroslav, Ing. Bc. • odbor: ODŽP

Péče o prostředí - Údržba zeleně na Praze 6

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Baumová Ludmila, Ing. • odbor: ODŽP

- Lordship - chátrající vily na rohu ulic U Vorlíků a Milady Horákové

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OV

Parky - Park Lázaro Cardénase

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Baumová Ludmila, Ing. • odbor: ODŽP

Doprava - Zastávka u Kaštanu

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Sachl Miroslav, Ing. Bc. • odbor: ODŽP

- Smlouva na odstraňování grafitti

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Zajícová Alice • odbor: ODŽP

- Anketa - park Thákurova

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: ODŽP

- Křižovatka Ruzyňská - Libocká

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Sachl Miroslav, Ing. Bc. • odbor: ODŽP

- Brownfields - Rakovnická

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje:odbor: OSOM

- Jednání ZMČ se zástupci občanů Ruzyně - Rakovnická

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

Výstavba - Novostavba v ul. Generála Píky

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

Byty - Bytová problematika

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

- Petice - Rakovnická

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

Doprava - Prodloužení tram. trati z Divoké Šárky na Dědinu

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

- Petice - park generála Lázaro Cardénase

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

Parky - Petice - park Evropa

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

- Problémy bytového družstva Veleslavín

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

Parky - Rekonstrukce parků a participace veřejnosti

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

- Radniční (ne)informační drobnosti

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: KT

- Reakce na dopis JUDr. Stupčuka

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

- Výzva "Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář"

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

Péče o prostředí - Vokovické lípy

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Sachl Miroslav, Ing. Bc. • odbor: ODŽP

Doprava - Tramvajová trať na Dědinu

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Sachl Miroslav, Ing. Bc. • odbor: ODŽP

- Dodržení práva a slušnosti

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Matoušek Vladimír, JUDr. • odbor: PO, OSOM

Sociální záležitosti - LDN Bubeneč

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Lacinová Gabriela, Ing. • odbor: OSOM

Péče o prostředí - (Podpora,ochrana zeleně, třídění odpadů) - Informace občanům v časopisu Šestka

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: KS

- Problémy domů na Bělohorské, Nad Kajetánkou

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

- Nedůsledné hájení veřejného zájmu a právního státu

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: PO

Školství - Školské rady

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor:

Hospodaření MČ P6 - Pohledávky MČ Praha 6

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

- SNEO - kritéria odměn

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OSOM

- Koněv

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: OÚR

- Informace na webu Prahy 6

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: KS

- Navýšení školného v MŠ Meziškolská

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor:

- Protihluková stěna děts. hřiště Václavkova

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • vyřizuje: Baumová Ludmila, Ing. • odbor: ODŽP

Hospodaření MČ P6 - Akce na Ladronce - plnění dohody

     [Vyřízeno] termín: 20.07.2014 • odbor: KMČ

přehled všech interpelací


Zprávy z průběhu zasedání

Zprávy
Cas Zpráva
10:19:42Bylo zahájeno 27. zasedání Zastupitelstva městské části. V úvodu pí starostka oznámila ustavení nových klubů - Konzervativní klub - jeho předeseda je pan Ing. Mašek, členy PhDr. Tryml, Ing. Frankenbergerová, Ing. Zíka a Ing. arch. Holub.

Klubu s názvem TOP 09 Praha 6 předsedá Ing. Vaculík, členy jsou Ing. arch. Smutná, Ing. Hanušová, R. Štěpař.

10:37:17Program byl schválen s doplněním bodu - Návrh na udělení čestného občanství a Ceny MČ Praha 6. Na 14:00 hod. byla zařazena informace o projektu Zón placeného stávní, který včera projednalo Zastupitelsvo Hl. m. Prahy.
11:33:54Projednávání Závěrečného účtu za rok 2013 bylo přerušeno a pokračovat sebude po příchodu pí starostky.

 

11:35:15Probíhá projednávání bodů programu, schváleny byly body 4 - 17. Nyní probíhá diskuse k památkovému grantu.
12:12:13Po pořerušené diskusy byl schválen Závěrečný účet účet MČ Praha 6 za rok 2013.
12:14:42Od 14.00 hod. zastupitelé diskutovali k zónám placeného stání. Projekt včera schválilo ZHMP a informaci o pilotním projektu přednesl PhDr. Záruba.
15:23:22Od 15.00 hodin probíhají Interpelace, do kterých je přihlášeno 30 občanů a 18 zastupitelů. Schválený program zasedání byl projednán, kromě bodů Různé, které budou následovat po přednesení všech přihlášených interpelací.
18:49:53Byl ukončen bod interpelace a na programu jsou informativní body.
18:50:3627. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 bylo ukončeno. Děkujeme za pozornost, přejeme hezké léto, klidné dovolené a za tři měsíce opět na viděnou.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zast_zapisy?termin=19364 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz