Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Zápis do mateřských škol ›› detail/podstránka

Přijímání dětí do mateřských škol Městské části Praha 6

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace a pokyny pro rodiče

 Pokyny pro rodiče

  1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost) stažením z webu příslušné mateřské školy nebo z portálu www.jakdoskolky.cz, případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství).
  2. Zákonný zástupce si na portálu www.jakdoskolky.cz může rezervovat čas odevzdání požadovaných dokumentů v příslušné mateřské škole. Případně zde může i předvyplnit a vytisknout i formulář žádosti.
  3. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy (škol) ve stanoveném termínu zápisu, tj. 11. 5. 2020, čas pro odevzdání stanoví ředitel/ka MŠ. Případně může ověřené a konvertované dokumenty zaslat osobní (nikoli firemní) datovou schránkou.
  4. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  5. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
  1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 14. 5. 2020 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
  2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají 18. 5. 2020 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístek do zvolené mateřské školy a případně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
  3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
  4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 30. 5. 2020, do 10. 6. 2020 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
  5. Zákonný zástupce, který se na portálu www.jakdoskolky.cz přihlásil do rezervačního systému, může na základě registračního kódu v příslušné mateřské škole sledovat pořadí dosud neumístěného dítěte.


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zapis_ms ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz