Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Přijímání dětí do mateřských škol Městské části Praha 6

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy. Dva měsíce před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
 2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy(škol) ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 02.05. 2017, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateřské škole,
  • zápisový lístek,
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ( 09.05. 2017, čas stanovují mateřské školy).
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 09. 05. 2017 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají  dne 10. 5. 2017 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a případně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
 3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2017, do 01.06. 2017 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Potřebné formuláře:

ikonka typu souboru application/msword Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání [ DOC • 23kB ]

ikonka typu souboru application/msword Evidenční list [ DOC • 60kB ]

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zapis_ms ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz