Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Zápis do mateřských škol ›› detail/podstránka

Přijímání dětí do mateřských škol Městské části Praha 6

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace a pokyny pro rodiče

 Pokyny pro rodiče

  1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list) stažením na webu příslušné mateřské školy. Dva měsíce před zápisem budou k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz , případně v listinné podobě na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství, kultury a sportu).
  2. Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do zvolené(-ných) mateřské(-ých) školy (škol) ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 2. 5. 2018, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží
  1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 9. 5. 2018 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
  2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají  dne 10. 5. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a případně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
  3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
  4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 5. 2018, do 1. 6. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Potřebné formuláře:

ikonka typu souboru application/msword Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání [ DOC • 36kB ]

ikonka typu souboru application/msword Evidenční list [ DOC • 43kB ]© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zapis_ms ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz