Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Zápis do 1. tříd ZŠ ›› detail/podstránka

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 Na zápis do 1. třídy základní školy je třeba s sebou přinést:

→ rodný list dítěte,

→ občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců   

→ cestovní pas a povolení k pobytu,  

→ vyplněnou žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a dotazník,

→ případná odborná či lékařská doporučení.  

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů. Vše většinou probíhá nenásilnou a zábavnou formou, vždy však v souladu s ustanoveními § 3a Vyhlášky MŠMT č.48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. ledna 2005.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo doporučující Desatero pro rodiče dětí předškolního věku s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Všechny základní školy v Praze 6 mají svoji specifickou profilaci - nejčastěji se jedná o rozšířenou výuku jazyků, tělesnou, výtvarnou či etickou výchovu, vzdělávací projekty Začít spolu, Zdravá škola, Tvořivá škola, Ekoškola či waldorfská a montessori pedagogika. Bližší informace poskytuje každá škola na svých webových stránkách, při dnech otevřených dveří nebo během domluvených individuálních schůzek. Přehled základních informací o jednotlivých základních školách je i na stránkách MČ Praha 6, nebo na portálu Jak do školy.

 

Zápis do 1. tříd ZŠ MČ Praha 6 pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 21. a 22. dubna 2020. Podrobnější informace k zápisu, včetně kritérií, bližšího časového vymezení a počtu přijímaných žáků, budou zveřejněny na vývěskách a webech jednotlivých škol. © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zapis_do_1tridy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz