Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Zaměstnanci

zejména

1.   Plní pracovní povinnosti vyplývající

-     ze ZoHMP

-     z funkčního zařazení a pracovní náplně

-     z příkazů tajemníka

-     z příkazů svého vedoucího

2.   Jsou povinni vykonávat všechny práce v rozsahu stanoveném pracovní náplní, příslušející do jejich působnosti s plnou odpovědností a bez vážných důvodů nepřesouvat odpovědnost na vyšší organizační stupeň, resp. nadřízeného zaměstnance.

3.   Postupovat podle všech vydaných interních norem, směrnic a pokynů, upravujících chod ÚMČ.

4.   Zaměstnanci, kteří jsou pracovně zařazeni jako vedoucí úředníci a úředníci podle zákona  č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, jsou oprávněnými úředními osobami podle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s oprávněním provádět úkony správního orgánu podle tohoto zákona.

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zamestnanci ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz