Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› Záměry veřejných zakázek ›› detail/podstránka

Záměry veřejných zakázek

Rozpis kapitálových akcí zařazených do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 schválených usnesením ZMČ č. 582/09 ze dne 18. 12. 2009

   

02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Akce celkem

3745

OÚR

Zelený pás Dejvic - park osobností - PD

1 000

3745

OÚR

Obnova parku Ve Struhách s orientálními prvky

29 000

3745

ODŽP

Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny - studie pro veřejné projednávání

2 000

3745

ODŽP

Rekonstrukce parku Malý Břevnov

4 767

3745

ODŽP

Rekonstrukce parku - náměstíčko V Středu

3 668

3745

ODŽP

Rekonstrukce parku Fetrovská - Na Pískách

4 000

3745

ODŽP

Rekonstrukce dětského hřiště Alej československých exulantů

450

3745

ODŽP

Realizace parčíku Červený vrch

4 000

3745

ODŽP

Rekonstrukce Bachmačského náměstí

1 000

3745

ODŽP

Rekonstrukce dětského hřiště - park generála Píky

4 500

3745

ODŽP

Revitalizace zahrad břevnovského kláštera

6 900

3745

ODŽP

Výstavba podzemních kontejnerových stání

6 500

3745

ODŽP

Doplnění herních prvků - dětské hřiště Puškinovo náměstí

100

3745

ODŽP

Doplnění herních prvků - dětské hřiště Jemenská - Syrská

300

3745

ODŽP

Doplnění herních prvků - dětské hřiště a sportoviště Baba

150

Tabulka 02 - celkem 68 335

   

03 - DOPRAVA

 

2212

ODŽP

Přístřešky MHD na zastávkách autobusů na území MČ Praha 6

1 000

2212

ODŽP

Světelná signalizační zařízení s radarem

4 000

2219

ODŽP

Cyklostezka Markétská - Staré náměstí

3 500

2219

OÚR

Garáže náměstí Interbrigády

8 000

2223

ODŽP

Dopravně - bezpečnostní opatření na komunikacích I.třídy

5 000

Tabulka 03 - celkem 21 500

   

04 - ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

 

3111

OÚR

PD a zahájení stavby MŠ Mydlářka - výstavba nového objektu

15 000

3111

OÚR

PD a zahájení stavby MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu

15 000

3111

MŠ Mládeže - navýšení kapacity a změna technologie kuchyně

3 600

3111

MŠ Velvarská - novostavba

60 000

3113

ZŠ Červený vrch - samostatný pavilon

31 900

3113

ZŠ náměstí Interbrigády - II. etapa rekonstrukce

32 038

3113

ZŠ Marjánka - modernizace vzduchotechniky

2 500

Tabulka 04 - celkem 160 038

   

05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

 

3429

OÚR

AVČ Ladronka - III. etapa

16 365

3429

OÚR

AVČ Ladronka - plochy pro volnočasové aktivity - dokončení

1 000

3429

OSÚ

RVZ Živohošť - závěrečná etapa rekonstrukce objektu (SFZ)

3 078

4226

OSV

Nákup dodávkového automobilu pro OS PRO 6

550

Tabulka 05 - celkem 20 993

   

06 - KULTURA

 

3326

OÚR

Pamětní deska generálu Eliášovi

150

Tabulka 06 - celkem 150

   

08 - HOSPODÁŘSTVÍ

 

3612

OSOM

Hermelínská 1203/6 - I. a II. etapa rekonstrukce

12 000

3612

OSOM

Jílkova 2, 4, 6, 8 a Nad Kajetánkou 1, 3, 5, 7 - PD k I. a II. etapě rekonstrukce

1 000

3612

OSOM

KC Kaštan - revitalizace zahrady

1 620

3612

OSOM

Šantrochova 1882/3 - zateplení fasády

2 240

3612

OSOM

Nad Kajetánkou 2, 4, 6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 - I. a II. etapa rekonstrukce

39 200

3612

OSOM

Rooseveltova 24, 26, 28,30, 32, 34, Terronská 25, Jug. Part. 8 - dokončení I. etapy

25 000

3612

OSOM

Neherovská 1919/18 - odkup zbývající 1/2 budovy a pozemku

18 000

3612

OSOM

Šlikova 1179/24 - zateplení objektu

1 300

3612

OSOM

Za Hládkovem 678/16 - rekonstrukce výtahu

1 500

3612

OSOM

Meziškolská 1120/2 - hydroizolace

800

3612

OSOM

Demolice objektu Dejvická 184/4

6 000

3612

OSOM

Likvidace nádrží LTO na pozemku 417/1, k. ú. Liboc

3 000

3612

OSOM

Božkova 1610/10 - PD pro I. a II. etapu rekonstrukce

500

3612

OSOM

Dejvické divadlo - klimatizace

2 500

3612

OSOM

Rooseveltova 611 - 619 - výměna oken a rekonstrukce interiérů - dokončení

22 000

3612

OSOM

Dejvická 919/38 - rekonstrukce objektu včetně Divadla Spejbla a Hurvínka - dokončení

35 900

Tabulka 08 - celkem 172 560

   

09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

 

6171

OI

Rozvoj jádra informačního systému

450

6171

OI

Rozvoj datového jádra

100

6171

OI

Ostatní software pro ÚMČ Praha 6

250

6171

OI

Gordic - GINIS

4 500

6171

OI

Ostatní hardware pro ÚMČ Praha 6

200

6171

OI

Scannery

800

6171

OI

Notebooky

300

6171

OI

Servery

1 500

6171

OI

Síťové prvky

2 200

6171

OI

Vybavení kanceláří - videokonference

600

6171

OI

Vybavení kanceláří - hardware

3 300

6171

OI

Velín ODŽP

2 100

6171

OI

Dohledové centrum ve velíně ODŽP s propojením na kamerový systém Městské policie

2 000

6171

OI

Hlasovací zařízení v zasedací místnosti v 7. nadzemním podlaží

4 500

6171

OI

Bezdrátový přístup k internetu

300

6171

OSÚ

Vstup do archivu Wintrova

150

6171

OSÚ

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 - dokončení

1 088

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - rekonstrukce 7. nadzemního podlaží

14 500

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - výstavnický systém a výzdoba budovy

3 000

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - doplnění informačního a navigačního systému

1 000

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - nádoby na separovaný odpad

650

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - posilovací stroje

150

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - doplnění rotomatů

400

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - vybavení zasedací místnosti v 7. nadzemním podlaží

2 400

6171

SB

Budova Čs. Armády 23 - dovybavení mobiliářem

500

Tabulka 09 - celkem 46 938

   

10 - POKLADNÍ SPRÁVA

 

6409

EO

Rozpočtová rezerva

4 486

Tabulka 10 - celkem 4 486

   

CELKEM

495 000

       

 


Rozpis kapitálových akcí zařazených do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 schválených usnesením ZMČ č. 39/11 ze dne 25. 3. 2011

    Název akce akce celkem        v tis. Kč
       
    02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA  
3745 ODŽP Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka 8 000
3745 ODŽP Parčík Červený vrch 400
celkem 8 400
       
    04 - ŠKOLSTVÍ  A VZDĚLÁVÁNÍ  
3111 MŠ Bílá Hora - výstavba nového objektu 51 000
celkem 51 000
       
    05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI  
3429 OSOM RVZ Živohošť - závěrečná etapa rekonstrukce objektu (SFZ) 3 000
celkem 3 000
       
    06 - KULTURA  
3326 OÚR Památník N. Tesly 2 500
celkem 2 500
       
    08 - HOSPODÁŘSTVÍ  
3612 OSOM Rooseveltova 611 - 619 - výměna oken a rekonstrukce interiérů - dokončení 10 000
3612 OSOM Hermelínská 1203/6 - I. a II. etapa rekonstrukce objektu 5 000
3612 OSOM Nad Kajetánkou 2, 4, 6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 - rekonstrukce 33 500
3612 OSOM Rooseveltova 611 - 619 - rekonstrukce vytápění - dokončení 10 000
3612 OSOM Likvidace nádrží LTO na pozemku 417/1, k. ú. Liboc 400
3612 OSOM Božkova 1610/10 - PD pro I. a II. etapu rekonstrukce 200
3612 OSOM DPS Šlejnická - přístavba druhého výtahu 4 000
3612 OSOM Vyzdění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina 2 000
3613 OSOM Mimořádný peněžitý vklad do a.s. Vítězné náměstí 3 500
celkem 68 600
       
    09 - VNITŘNÍ SPRÁVA  
6171 OI Audiovizuální technika a hlasovací zařízení v zasedací místnosti v 7. NP 4 500
6171 OSOM Rekonstrukce 7. NP v budově ÚMČ 9 236
6171 OSOM Výstavnický systém, výzdoba budovy 466
6171 OSOM Doplnění info a navigačního systému v budově ÚMČ 432
6171 OSOM Nádoby na separovaný odpad 150
6171 OSOM Vybavení zasedací místnosti v 7. NP 2 232
6171 OSOM Vybavení místností v 7. NP mimo zasedací místnosti 2 000
6171 OSOM Dovybavení budovy ÚMČ mobiliářem 204
6171 OSOM Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony 278
celkem 19 498
       
    10 - POKLADNÍ SPRÁVA  
6409 EO Rozpočtová rezerva 2 002
celkem 2 002
       
    CELKEM 155 000
       

 


Rozpis kapitálových akcí zařazených do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 schválených usnesením ZMČ č. 133/11 ze dne 16. 12. 2011

    Název akce akce celkem        v tis. Kč
       
    02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA  
3745 ODŽP Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka 6 000
Tabulka 02 - celkem 6 000
       
    04 - ŠKOLSTVÍ  A VZDĚLÁVÁNÍ  
3111 MŠ Meziškolská - PD k obnově objektu 2 000
3111 MŠ Na Okraji - navýšení kapacity ze školnického bytu na třídu 2 250
3111 MŠ Na Okraji - zateplení objektu 3 170
3113 ZŠ J.A.Komenského - vybudování nářaďovny, knihovny a šaten 7 840
3141 ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce a modernizace školní jídelny 19 200
Tabulka 04 - celkem 34 460
       
    05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI  
4351 OSV PD k rekonstrukci Domu s malometrážními byty pro seniory 4 800
4351 OSV Modernizace DPS Liboc 25 000
4226 OSV Nákup zahradního traktoru 150
4226 OSV Nákup užitkového automobilu 550
Tabulka 05 - celkem 30 500
       
    06 - KULTURA  
3317 OÚR Modely objektů Prahy 6 60
3326 OÚR Památník N. Tesly 1 100
3326 OÚR Pamětní deska na objektu zámečku Jenerálka 150
Tabulka 06 - celkem 1 310
       
    08 - HOSPODÁŘSTVÍ  
3612 OSOM Rooseveltova 611 - 619 - výměna oken a rekonstrukce interiérů - dokončení 6 000
3612 OSOM Bělohorská 90, 02, 94 - rekonstrukce výtahů 0
3612 OSOM Nad Kajetánkou 2, 4, 6 a Patočkova 31, 33, 35, 37 - rekonstrukce 20 000
3612 OSOM Rooseveltova 611 - 619 - rekonstrukce vytápění - dokončení 1 000
3612 OSOM Vyzdění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina 500
3612 OSOM Nám.Svobody 1/728 - vybudování rampy pro bezbariérový přístup 200
Tabulka 08 - celkem 27 700
       
    09 - VNITŘNÍ SPRÁVA  
6171   Obnova vozového parku 1 000
6171   Nákup serverů 800
6171   Nákup síťových prvků 500
6171   Rozšíření diskového pole v budově ÚMČ Praha 6 400
6171   Pokrytí budovy signálem pro mobilní telefony 80
Tabulka 09 - celkem 2 780
       
    CELKEM 102 750

 
© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/zakazky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.