Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2001 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva
  

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:


a) 
počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu, údaje podle odstavce 1 písm. a) až e) začleňuje do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím".

Plnění:  

§ 18 odst.1 písm. a)

Úřad městské části obdržel za období od 01.01.do 31.12.2001 celkem 50 písemných a 1 elektronické (po internetu) podání ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto počtu bylo:  

§ 18 odst.1 písm. b)

Proti rozhodnutí byla podána 2 odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy, odbor výstavby.
Z tohoto počtu byla: 

§ 18 odst 1 písm. c)  

Ze zamítnutých podání nebylo ani jedno projednáváno příslušným soudem. Z uvedeného důvodu není k dispozici opis podstatných částí příslušného rozsudku soudu.

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

V návaznosti na předcházející skutečnosti nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.  

§ 18 odst 1 písm. e)

 V rámci aplikace zákona byly žadatelům o informace předepsány k úhradě náklady v celkové výši 18,- Kč.
Řada podání byla ze strany žadatelů nepřesně formulována. Tato skutečnost vede k tomu, že na žádost nelze v první fázi odpovědět.

 

V Praze dne 18. ledna 2002

 

za Úřad městské části Praha 6
Lenka Pokorná, tajemnice

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vyrocni_zprava_2001 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz