Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› O čem se mluví ›› Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 ›› Hlasování s voličským průkazem ›› detail/podstránka

Vydávání voličských průkazů

Hlasování s voličským průkazem

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (konaných ve dnech 8. a 9.10.2021) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Kde lze žádost podat

O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu (v m.č. Praze 6 u Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 - Bubeneč).

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů (u zastupitelského úřadu) může požádat o vydání pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Jak a kdy lze žádost podat

a) Osobní podání (v tomto případě bude s voličem bude sepsán úřední záznam o podané žádosti) lze učinit:

b) Písemným podáním

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro občany m.č. Praha 6 -ikonka typu souboru application/msword Žádost o vydání VP - 2021 [ DOC • 52kB ]

Podání v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče. Pokud bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky voliče, není úřední ověření podpisu zapotřebí.

Voličské průkazy lze dle citovaného zákona začít vydávat až od 23.9.2021:

Informace k vydávání voličských průkazů je možné žádat u Bc. Lucie Háskové na tel. č.  220 189 772 (lhaskova{zavináč}praha6{tečka}cz).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci "svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu u jeho jména zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/volby_ps_2021_volicske_pruk ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz