Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› O čem se mluví ›› Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 ›› Informace o členství v okrskových volebních komisích ›› detail/podstránka

Informace o členství v okrskových volebních komisích

Informace o členství v okrskových volebních komisích (OVK) pro volby do Poslanecké sněmovny PČR  (8. - 9. 10. 2021)

Členem okrskové volební komise může být pouze státní občan České republiky,

  1. který v den složení slibu (na ustavujícím zasedání OVK 14. 9. 2021) dosáhl nejméně 18 let,
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
    • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
    • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva a
  3. který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Do 9. 8. 2021 je starosta povinen stanovit minimální počet členů v každé okrskové volební komisi (v městské části Praha 6 celkem 104), přičemž i zapisovatel se považuje za člena.

Každá politická strana, politické hnutí či koalice, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny v daném volebním obvodu, může delegovat (doručit seznam starostovi) nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 8. 9. 2021) 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise (delegovaný člen).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popř. náhradníka a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice (resp. osoby pověřené zmocněncem). Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování, nebo adresu elektronické pošty člena, popř. náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni, pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Není-li tímto způsobem dosaženo nejnižšího starostou stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje starosta další členy komise na neobsazená místa (jmenovaný člen).

Zájemci o práci ve volební komisi se mohou hlásit osobně, telefonicky či e-mailem na odboru Kancelář městské části, odd. volených orgánů, 4. patro kancelář č. 402 budovy radnice Čs. armády  23, Praha 6,

tel.  220 189 190,  220 189 161, sms a informace na č.  775 415 806.

mkisari{zavináč}praha6{tečka}cz, idufkova{zavináč}praha6{tečka}cz, msagacova{zavináč}praha6{tečka}cz.

Zvláštní odměna za výkon funkce člena v OVK činí 2.300 Kč, odměna předsedy 2.700 Kč a odměna místopředsedy 2.600 Kč.

Všichni členové volebních komisí budou pozváni na ustavující zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční v úterý 14. 9. 2021 v hotelu Pyramida od 09,00 hod., od 11,00 hod. a od 13,00 hodin (přesná hodina bude členům sdělena v pozvánce).

Na tomto zasedání je losem určen předseda a místopředseda komise a zároveň probíhá školení (zejména o podmínkách hlasování, způsobu zpracování volebních výsledků apod.)

Předseda i místopředseda komise jsou ze zákona povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, rovněž tak zapisovatel, který je jmenován starostou. Účast dalších členů na školení je dobrovolná, ale rozhodně užitečná pro zdárný průběh hlasování a zpracování výsledků.

Členové volebních komisí se první den voleb (v pátek 8. 10. 2021) scházejí ve volebním objektu s dostatečným předstihem (12,30 h) před začátkem hlasování, aby volební místnosti řádně v souladu se zákonem připravili na hlasování.  Následně je člen komise povinen podílet se na činnostech volební komise po oba dva dny voleb, tj. v pátek 8. 10. 2021 od 14,00 do 22,00 hod. a sobotu 9. 10. 2021 od 8,00 do 14,00 hod. a následného sčítání výsledků (tj do cca 17,00 hod). V případě, že by byl člen OVK déle než 2 hodiny nepřítomen a nevykonával by funkci, jeho členství by zaniklo.

ikonka typu souboru application/pdf Informace o členství v okrskových komisích pro volby do Poslanecké sněmovny PČR [ PDF • 295kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Přihláška pro zájemce o členství v okrskové volební komisi na MČ Praha 6 [ PDF • 181kB ]

ikonka typu souboru application/pdf První zasedání okrskových volebních komisí [ PDF • 388kB ]© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/volby-2021-okrskove-komise ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz