Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› Zakázky nad 2 mil. Kč ›› detail/podstránka

Veřejné zakázky přesahující 2 mil. Kč, resp. 6 mil. Kč

POZOR! Zde nejsou uvedeny zakázky jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší  2 mil. Kč bez DPH za služby a dodávky, resp. 6 mil. Kč za stavební práce.

Zakázky s výše uvedenou předpokládanou hodnotou naleznete v našem modulu eAukce & eTržište.

Veřejné zakázky, které vyhlašuje SNEO, a.s. (subjekt s finanční účastí ÚMČ Praha 6), či ohledně kterých vykonává zadavatelské činnosti pro MČ Praha 6, vč. administrace zakázky, naleznete na stránkách SNEO, a.s. v sekci Profil zadavatele.

Veškeré informace o veřejných zakázkách přesahující částky 2 mil Kč bez DPH, resp. 6 mil Kč bez DPH naleznete na profilu zadavatele provozovaného na certifikovaném elektronickém nástroji na adrese: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/

 


Výpis záznamů 4150 z celkového počtu 131 vyhovujících záznamů.

02/13/UŘ - Rekonstrukce topného systému v objektu nám. Svobody 728/1, Praha 6

• Dne 30.07.2013 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně


01/13/ZJP - Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému v objektu nám. Svobody 728/1, Praha 6

• Dne 22.03.2013 byla na úřední desce Městské části Praha 6 uveřejněna náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Výzva k podání nabídky
[751 kB] +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[2170 kB]  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Teze smlouvy
[4384 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 11.04.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[212 kB]
• Dne 09.05.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[581 kB]

Výsledek:
Dne 25.04.2013 byla uzavřena smlouva s firmou NOVATERM spol. s r.o., se sídlem Zborovská 58, 150 00 Praha 5 ve výši 1.645.000 Kč (bez DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.05.2013.


03/12/OTŘ - Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6

• Dne 18.09.2012 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně
• Dne 27.11.2012 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Odůvodnění veřejné zakázky
[1513 kB]
 +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[7285 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 21.02.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[235 kB]
• Dne 03.04.2013 bylo zadávací řízení ukončeno.
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[316 kB]

Výsledek:
Dne 04.04.2013 byla uzavřena smlouva se Sdružením firem C D V služby, s.r.o., se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5 a FREKO a.s., se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.04.2013.


02/12/OTŘ - Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6

• Dne 18.09.2012 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně
• Dne 26.10.2012 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Odůvodnění veřejné zakázky
[1008 kB]
 +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[1807 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 17.01.2013 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[195 kB]
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[223 kB]

Výsledek:
Dne 22.04.2013 byla uzavřena smlouva s firmou Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 ve výši 35.800.000 Kč (bez DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.04.2013.


01/12/OTŔ - Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb

• Dne 31.08.2012 byl na stránkách informačního systému ISVZUS zveřejněn formulář "Oznámení předběžných informací" » otevřít tento formulář v novém okně
• Dne 03.10.2012 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně  +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Odůvodnění veřejné zakázky
[740 kB]
 +  náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Zadávací dokumentace
[1787 kB]
Dotazy a odpovědi:

• Dne 03.12.2012 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[288 kB]
náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Písemná zpráva
[454 kB]

Výsledek:
Dne 31.01.2013 byla uzavřena smlouva s firmou Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 ve výši 36.381.244,80 Kč (bez DPH) včetně částí a opcí. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne 14.03.2013.


01/11/OTŘ - Poskytování právních služeb

• Dne 22.02.2011 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně

Výsledek:
Zadavatel dne 7.4.2011  v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p.p. veřejnou zakázku zrušil. Oznámení o zrušení veřejné zakázky bylo zveřejněno na stránkách informačního systému dne 29.7.2011.


12/10/OTŘ - Dodávka a montáž konferenční a audiovizuální techniky do jednacího sálu ZMČ

• Dne 27.12.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 18.01.2011 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[163 kB]
• Dne 17.02.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 7.3.2011 byla uzavřena smlouva s firmou Konstruktiva Branko, a.s., se sídlem Mikuleckého 1308, 147 46 Praha 4 - Braník ve výši 4,199.426,- Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 22.4.2011. 


11/10/OTŘ - Novostavba mateřské školy Bílá Hora, Praha 6

• Dne 14.09.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 07.10.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[238 kB]
• Dne 06.12.2010 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 06.12.2010 byla uzavřena smlouva s firmou DEREZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Libocká 659/43c, 161 00 Praha 6 - Liboc ve výši 57,450.007,-Kč (vč. DPH). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 23.12.2010.


10/10/OTŘ - Poskytování fixních a mobilních služeb pro Úřad městské části Praha 6

• Dne 14.09.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 02.11.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[169 kB]
• Dne 03.01.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 8.2.2011 byla uzavřena smlouva s firmou Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, ve výši minimální měsíční částky 59.000,-Kč (bez DPH). Přičemž cena nepřesáhne výši jednotkových cen uvedených v nabídce (nabídka je součástí smlouvy). Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 28.2.2011.


09/10/OTŘ - Výsadba a údržba květin na území městské části Praha 6

• Dne 13.08.2010 bylo Oznámení o zakázce zveřejněno na stránkách informačního systému ISVZUS » otevřít toto oznámení v novém okně
• Dne 11.10.2010 proběhlo otevírání obálek; náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Protokol o otevírání obálek
[357 kB]
• Dne 10.02.2011 bylo zadávací řízení ukončeno.

Výsledek:
Dne 21.2.2011 byla uzavřena smlouva s firmou TOMPEX a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 ve výši 60.000.000,-Kč (bez DPH) včetně částí zakázek a opcí. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn v informačním systému dne 8.3.2011.


 

 © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/verejne_zakazky?vynechat=40&crc=5a9cc6749b0d73a685d08266cd5c5770 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz