Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Organizační řád ›› Vedoucí odborů ›› detail/podstránka

Vedoucí odborů

zejména

 1. Jsou podřízeni tajemníkovi ÚMČ.
 2. Řídí činnost odboru, odpovídají za ni tajemníkovi ÚMČ a RMČ.
 3. Podepisují rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti.
 4. Odpovídají za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, místostarostům, uvolněným členům ZMČ a tajemníkovi.
 5. Ve stanoveném rozsahu zastupují MČ Praha 6.
 6. Se souhlasem tajemníka určují svého zástupce a vymezují rozsah jeho oprávnění.
 7. Navrhují plat zaměstnancům odboru.
 8. Vyhodnocují zkušební dobu, navrhují opatření příp. rozvázání pracovního poměru.
 9. Odpovídají za zpracování pracovních náplní zaměstnanců odboru.
 10. Odpovídají za formální a obsahovou správnost uzavřených dohod o pracovní činnosti a provedení práce pro potřeby odboru.
 11. Odpovídají za uzavření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování.
 12. Účastní se jednání zasedání ZMČ.
 13. Na vyzvání se účastní jednání RMČ.
 14. Na vyzvání se účastní jednání výborů ZMČ a komisí RMČ, příp. zajistí účast zaměstnance odboru na tomto jednání.
 15. Plní úkoly, které umožňují místostarostům a uvolněným členům ZMČ výkon jejich činnosti, kterou mají uloženou v rámci plnění koncepčního a koordinačního zaměření.
 16. Dle plánu práce RMČ nebo na vyžádání připravují materiály předkládané RMČ, odpovídají za jejich obsah a formu.
 17. Na vyžádání předsedy výboru ZMČ nebo komise RMČ připravují potřebné materiály pro činnost výboru nebo komise.
 18. Odpovídají na dotazy a interpelace členů ZMČ.
 19. Odpovídají za veškerou realizaci usnesení ZMČ a RMČ a úkolů vyplývajících pro ně ze zápisu ze zasedání ZMČ a RMČ.
 20. Odpovídají za zabezpečení obecně platných a interních předpisů potřebných pro práci odboru.
 21. Odpovídají za to, že zaměstnanci odboru jsou seznámeni se všemi obecně platnými a interními předpisy, potřebnými k výkonu jejich funkce.
 22. Odpovídají za zadávání a realizaci veřejných zakázek v souladu s platnou právní úpravou, usneseními RMČ příp. ZMČ a vnitřními předpisy a pokyny tajemníka ÚMČ.
 23. Odpovídají za věcnou a odbornou správnost přípravy zadání veřejných zakázek, stanovení kritérií pro hodnocení nabídek uchazečů a průběžné doplňování údajů do databáze dodavatelských subjektů.
 24. Předkládají RMČ návrh odměn pro ředitele a vedoucí organizací a organizačních složek zřízených ZMČ, ke které plní funkci odvětvového odboru.
 25. Předkládají RMČ návrh změny příplatku za vedení, zvláštního a osobního příplatku ředitelů organizací a organizačních složek zřízených ZMČ, ke které plní funkci odvětvového odboru.
 26. Odpovídají za dodržování všech platných obecně závazných právních předpisů v působnosti svého odboru, za dodržování vnitřních předpisů, pokynů a jim uložených úkolů, a za řádný výkon činnosti svého odboru.
 27. Ve své působnosti zajišťují finanční resp. řídící kontrolu podle ZoFK.
 28. 2Provádějí kontrolu řádného výkonu pracovní činnosti svých podřízených zaměstnanců a plnění jejich povinností, uložených jim zejména platnými právními předpisy, interními předpisy a pokyny.
 29. Odpovídají za zpracovávání osobních údajů a jejich ochranu podle platné legislativy.
 30. Odpovídají za sledování vývoje právní úpravy vztahující se k výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících.
 31. Odpovídají za dodržování platných právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, předpisů EU, týkajících se výkonu činnosti jejich odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti jejich odboru souvisejících.
 32. Odpovídají za aktuálnost informací uveřejněných na internetových stránkách MČ Praha 6, týkajících se činnosti jejich odboru.
 33. Vedoucí jednotlivých odborů spolu vzájemně spolupracují při řešení problematiky přesahující rámec výkonu činnosti jejich odboru a jsou si vzájemně nápomocni (meziodborové spolupráce).

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/vedouci_odboru ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.