Setkání ke stromům v parku generála Lázaro Cárdenase

MČ Praha 6 zve veřejnost na procházku, na které představíme obnovu stromů v parku.  Setkání se koná 27. 2. 2024 od 16 hodin, místem setkání je roh parku u ulic Terronská a A. Čermáka.

Více ZDE

Výsadba v parku většinově pochází z období krátce po skončení 2. světové války. Po osmi desítkách let, kdy stromy byly nuceny čelit městskému prostředí, se na nich, kromě dalšího, projevují dva negativní vlivy – stromy byly sázeny značně blízko u sebe, takže si jejich koruny konkurují, a byly sázeny do silně zhutněného podloží (nebo navážky), takže kořeny mnohdy vystupují nad povrch půdy a jsou náchylné k poškození.

Zdravotní stav stromů, které bude nutné kácet, se zhoršuje postupně a kontinuálně. Ostatně povolení ke kácení 8 dřevin je projednáváno už od roku 2016, přičemž proti němu bylo podáno několik odvolání na magistrát.

Co je ale hlavní zdůraznit – důvody pro kácení všech stromů jsou výlučně zdravotní a bezpečnostní. Nejedná se o kácení související s žádnou budoucí stavební činností a nejedná se o kácení výlučně z estetických či pěstebních důvodů.

V minulosti zde totiž takové snahy o radikální obměnu parku byly, ale veřejnost je důrazně odmítla. Rekonstrukce parku Lázaro Cárdenase, která skončila v polovině minulého roku, se tak týkala výlučně zpevněných povrchů v parku a mobiliáře. Stejně tak se vzrostlé zeleně nedotknou ani radniční plány na budoucí doplňování dalších soch do parku.

Ke změnám v parku v návaznosti na kácení stromů nicméně dojde. Jako náhradní výsadba je totiž uloženo celkem 21 stromů a 3 keře, tedy výrazně větší počet, než je množství kácených exemplářů. Výsadba se bude ve většině případů koncentrovat do východní části parku, kde stromy dosud chybí, a proběhne podle osazovacího plánu, k jehož koncepci dávaly minulosti spolky výraznou inspiraci.

Podrobné zdůvodnění kácení najdete ZDE