Počátkem července nabývá plné účinnosti stavební zákon

Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. 

Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných MMR. V podrobnostech (a vzhledem k nedostatku informací) odkazujeme na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se digitalizace stavebního řízení v ČR:https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr

Zároveň upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na nový zákon došlo k přehlcení stavebního úřadu podáními dle dosud účinného stavebního zákona, což bude mít vliv na délku již vedených řízení a postupů.