Letní provoz mateřských škol 2024

Praha 6 pro období letních prázdnin společně se svými MŠ připravila atraktivní nabídku příměstských táborů i běžný provoz ve školce A. Čermáka. Přihlašování dětí na tábory probíhá od 1. února v jednotlivých MŠ. Registrační systém pro přihlášení k běžnému pobytu dětí poběží od 14. února do 20. března 2024.

 

Běžný letní provoz v MŠ Antonína Čermáka

Školka bude otevřena od 1. července do 23. srpna 2024. Hlásit se může každé dítě, které navštěvuje MŠ zřizovanou MČ Praha 6. Registrační systém poběží od 14. února do 20. března 2024. Možnost přihlásit dítě k týdennímu pobytu (Po–Pá), a to maximálně na dobu 3 týdnů, týdny na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Měsíční poplatek bude 700 Kč za měsíc bez ohledu na to, jak dlouho bude dítě v daném měsíci MŠ navštěvovat + stravné cca 250 Kč za týden. Více informací zde.

Městské tábory

Městské tábory organizují jednotlivé mateřské školy na šestce. Tábory mají různé tematické zaměření (sport, výtvarná činnost, výuka jazyků atd.)

Možnost přihlášení dítěte na tábor i v jiné školce, než kam běžně dochází. Určeno pro děti od 3 do 13 let (každá školka má stanovené jiné věkové rozpětí). Přihlášení probíhá v jednotlivých mateřských školách od 1. února 2024.

Nabídku táborů, ceny a termíny najdete v tomto odkazu

Program pomoc rodinám s dětmi

Příměstský tábor v DDM Praha 6 pro děti navštěvující mateřské školy MČ Prahy 6 bude probíhat v DDM Prahy 6, U Boroviček 650/5 od 22. do 26. července. V případě velkého zájmu bude rozšířena kapacita, případně budou nabídnuty i jiné termíny.

Jestliže čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků, cena týdenního pobytu pro dítě bude 250 korun:

  • příspěvek či doplatek na bydlení

  • okamžitou dávku v hmotné nouzi

  • přídavek na dítě

  • dávky pěstounské péče

  • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

  • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den

Tento tábor a další letní táborová činnost DDM Praha 6 bude zveřejněna od 1. února 2024 na webu https://www.ddmp6.cz/tabory/ s možností přihlašování.