Informace o konání vojenského cvičení SAFEGUARD 2024

Ve dnech 7. – 14. června se uskuteční vojenské cvičení v objektech Letiště Václava Havla, kde bude probíhat vojenský výcvik aktivní zálohy, zaměřený na ochranu a obranu objektů kritické infrastruktury. Cvičení bude probíhat v součinnosti se složkami IZS, zejména však s Policií ČR a bezpečnostními složkami Letiště Václava Havla.

Vzhledem k charakteru cvičení bude v rámci něj používána vojenská přepravní technika a budou používány ruční zbraně střelbou cvičným střelivem. Činnost vojsk bude omezena na nezbytně nutnou míru, aby nedocházelo k neopodstatněnému rušení klidu obyvatel přilehlých lokalit. Děkujeme za pochopení o nutnosti takového výcviku.

Vzhledem k charakteru cvičení, bude v rámci něj používá na vojenská přepravní technika a budou používány ruční zbraně střelbou cvičným střelivem. Rozehrávané incidenty budou řešeny ve spolupráci záchranných složek Letiště Praha a. s., Službou Cizinecké policie a Vojenskou policií.