Zapojte se do voleb: pojďte pracovat do volební komise

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června od 8 do 14 hodin. Odměna pro členy okrskových volebních komisí činí pro předsedu 2200 Kč, místopředsedu a zapisovatele 2100 Kč, pro člena 1800 Kč.

Zájemci o práci v okrskové volební komisi se mohou hlásit na odboru Kancelář starosty ÚMČ Praha 6:

  • elektronicky na klevinska@praha6.cz nebo mkisari@praha6.cz, příp. datovou schránkou, s uvedením jména, příjmení, adresy místa trvalého pobytu, adresy pro doručování, data narození, tel. kontaktu

  • SMS zprávou na tel. 775 415 806

  • osobně v budově úřadu, Čs. armády 23, 4. patro, kancelář 402 v úřední hodiny nebo po domluvě na tel. 220 189 146 nebo 161.

Ustavující zasedání volebních komisí proběhne 17. května v hotelu DAP, Vítězné nám. 4, zároveň bude v tento den následovat školení k zásadám hlasování a způsobu zpracování výsledků voleb.