Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2013

Od konce prvního pololetí 2012 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2013. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a postupně projednávány  v úrovni vedení ÚMČ.  Výsledné 2. čtení bylo průběžně ve variantách projednáváno s věcně příslušnými vedoucími odborů a členy ZMČ Praha 6.

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (v roce 2012 představovala 51 % příjmů MČ Praha 6). Pro rok 2013 byl stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2013 (v předchozích letech byl indexován průměrem 3 předchozích meziročních indexů daňových příjmů hl. m. Prahy). Usnesením RHMP č. 1745 ze dne 23.10.2012 v rámci  II. čtení návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a také dalším usnesením RHMP č. 1892 ze dne 13.11.2012 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2013, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2018, byl schválen návrh dotačních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 vyplynulo snížení dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2013 o částku 17.554 tis. Kč oproti roku 2012. Ke snížení došlo také u příspěvku ze státního rozpočtu určeného na výkon státní správy. Na rok 2013 je celá tato dotace určena pouze na samotný výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní již nebude obcím ze státního rozpočtu poskytován.  Oproti roku 2012 byl tedy tento příspěvek snížen celkem o 13.862 tis.Kč (z toho o 12.744 tis. Kč u příspěvku na školství a o 1.118 tis. Kč u příspěvku na samotný výkon státní správy, určovaný dle počtu obyvatel).          

Dne 29.11.2012 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 21/2 konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 včetně dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2013. Z tohoto usnesení vyplynulo pro Městskou část Praha 6 (v rámci upřesnění kritéria dle počtu žáků) další snížení dotace pro rok 2013 o 21 tis. Kč. Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro naší městskou část na rok 2013 je tedy ve výši 283.887 tis. Kč (snížení oproti roku 2012 tedy o 17.575 tis. Kč). Na základě zmocnění, schváleného usnesením RMČ Praha 6 č. 1882/12 ze dne 21.11.2012 zapracoval ekonomický odbor toto snížení do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013. Souvztažně se snížením příjmů u dotace z rozpočtu hl.m. Prahy o 21 tis. Kč, tak ekonomický odbor zvýšil  o tuto částku nedaňové příjmy – příjmy z úroků a dividend.

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 326.706 tis. Kč bude kryt jednak vratkou části dočasně volných finančních prostředků ve výši 9.740 tis. Kč, které byly v roce 2003 dočasně převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002 a především z finančních prostředků z Fondu rezerv MČ Praha 6 ve výši 316.966       tis. Kč. Zapojení tohoto fondu je určeno na kapitálové výdaje ve výši 240.000 tis. Kč, pokračování chodníkového programu ve výši 44.300 tis. Kč a na důsledek snížené dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu ve výši 31.416 tis. Kč. Částku 1.250 tis. Kč obdržela MČ Praha 6 v roce 2004 jako účelový dar na vydání „knihy o Dejvicích“ a tyto prostředky jsou zařazeny také ve Fondu rezerv.

Zpracovatelé poznamenávají, že se v procesu přípravy a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2013 samozřejmě průběžně zabývali i otázkou důsledků připravované změny výše DPH pro rok 2013. Přestože není legislativní proces, kdy bylo Poslaneckou sněmovnou již podruhé schváleno zvýšení obou jejích  sazeb o 1 % bod, zatím dokončen, je výdajová stránka rozpočtu zpracovávána v podstatě na tuto variantu. V současné době nelze odborně odhadnou možné celkové důsledky pro hospodářství naší městské části. Zpracovatelé tak nemůžou vyloučit  potřebu  rozpočtových  opatření, vynucených  touto skutečností. 

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2013 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2013“.

Stejně tak jsou připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2013“ předložit        i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst.7  obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uvod_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.