Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2004 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k závěrečnému účtu m. č. Praha 6 za rok 2004

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet městské části Praha 6 za rok 2004“. Tento „Závěrečný účet“ je předkládán k projednání dle harmonogramu schváleného usnesením RMČ Praha 6 č.2155/05 ze dne 2.2.2005, Finanční výbor ZMČ Praha 6 jej projednal a doporučil k dalšímu projednání na svém jednání dne 21.3.2005, RMČ Praha 6 pak usnesením č. 2302/05 ze dne 6.4.2005 souhlasila s jeho předložením na jednání ZMČ Praha 6 dne 17.6.2005. Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem m.č. Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2004.

Hospodaření městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 177/03 ze dne 19.12.2003. V průběhu sledovaného období byly předloženy k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 rozpočtové úpravy.

Úhrn příjmů za rok 2004 byl ve výši 1.072.647.673,68 Kč, což je 105,70 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2004 činí v úhrnu 1.129.667.523,87 Kč, což je 84,31 % UR. Hospodaření městské části Praha 6 skončilo za rok 2004 schodkem v celkové výši 57.019.850,19 tis. Kč oproti plánovanému schodku ve výši 325.034,40 tis. Kč, takže plnění tohoto ukazatele je ve výši 82,46 % k upravenému rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2004. Na této skutečnosti, má největší vliv nižší plnění v kapitálových výdajích, které bylo ve výši 76,97 % UR a kdy výdaje byly nedočerpány o 124.440, 55 tis. Kč. Plánovaný schodek v rozpočtu m.č. Praha 6 za rok 2004 byl kryt finančními prostředky, které měla městská část Praha 6 uložené ve formě „Dluhopisových podílových fondů“.

Skutečný účetní výsledek hospodaření městské části Praha 6 za rok 2004 se od salda příjmů a výdajů liší tím, že neobsahuje příjmy a výdaje, které nejsou tzv. konečnými příjmy či výdaji rozpočtu m.č. Praha 6 (úvěry, půjčky). Dle závěrečných účetních sestav vykazuje m.č. Praha 6 čistý výsledek hospodaření za rok 2004 jako schodek ve výši 146.526.109,48 Kč. Rozdíl spočívá v následujícím proúčtování:

Roční schodek hospodaření

-

57.019.850,19

Sníženo o změnu stavu bankovních účtů peněžních fondů

-

89.497.859,29

Sníženo o přijaté splátky půjček

-

8.400,00

Čistý výsledek hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2004

-

146.526.109,48


 

„Zpráva“ podává celkový obraz hospodaření jednotlivých odvětví rozpočtu, zpracovatelé předpokládají, že vznikne-li v průběhu jejího projednávání taková potřeba, tak zdrojem podrobnějších informací jsou pro členy orgánů městské části Praha 6 k dispozici (v ekonomickém odboru) samostatné rozbory hospodaření příslušných odvětví. Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak.

Součástí předkládaného materiálu jako příloha č.5 je v souladu s ustanovením § 17, zákona č.250/2000 Sb. „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2004“ vypracovaná Odborem finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP. Její závěry nekonstatovaly žádné závažné nedostatky (všechny drobné nedostatky byly v průběhu kontroly odstraněny), takže zpracovatel mohl navrhnout přijetí usnesení schvalující „Závěrečný účet“ bez výhrad.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uvod04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.