Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› Organizační řád ›› detail/podstránka

Organizační řád Úřadu městské části Praha 6

Vymezuje působnost starosty, zástupců starosty, členů Zastupitelstva městské části Praha 6 dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce člena Rady městské části Praha 6 (dále jen „uvolněný člen ZMČ“), tajemníka, vedoucích odborů a zaměstnanců městské části Praha 6.

Upravuje organizační strukturu a náplně činnosti odborů Úřadu městské části Praha 6.

Podle § 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, je ÚŘAD orgánem městské části Praha 6.

 

Zastupitelstvo městské části

Jednání a postavení zastupitelstva městské části je upraveno v ust. §§ 87 - 91 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zejména:                    

-   stanoví počet zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ, volí z řad svých členů starostu, zástupce starosty a uvolněné členy ZMČ a odvolává je,

-   schvaluje program rozvoje území městské části,

-   schvaluje  rozpočet a závěrečný účet městské části,  

-   rozhoduje o majetkoprávních  úkonech  dle  § 89 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 

 

Rada městské části

Jednání a postavení rady městské části je upraveno v ust. § 94 - § 96 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění zejména:

- stanoví celkový počet zaměstnanců městské části Praha 6

- zřizuje a ruší na návrh tajemníka odbory  Úřadu městské části Praha 6

- schvaluje organizační řád Úřadu městské části Praha 6

- jmenuje a odvolává na návrh tajemníka vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 6  

 

Na jednání a postavení zastupitelstva městské části a rady městské části se analogicky použijí ustanovení týkající se Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy, není-li zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, výslovně stanoveno jinak. 

 

ikonka typu souboru application/pdf Organizační řád Úřadu městské části Praha 6 [ PDF • 1156kB ]

Další informace:© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz