Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Úspěšný žák za rok 2017

Letos byli již podeváté slavnostně oceněni žáci základních škol Městské části Praha 6 za úspěšnou vědomostní, uměleckou či sportovní reprezentaci škol, městské části nebo Prahy, případně za pomoc spolužákům a organizační aktivity ve škole.

Více než tři desítky nominovaných žáků si 7. června v Písecké bráně převzalo pamětní listy a drobné dárky z rukou místostarosty Mgr. Jana Laciny a vedoucího odboru školství, kultury a sportu, Mgr. Luďka Soustružníka. Žáky doprovázeli rodiče, rodinní příslušníci a ředitelé či zástupci škol.

 

Přehled oceněných žáků:

Matěj Beran, žák 9. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu

mimořádně úspěšný reprezentant školy, městské části a Prahy ve finálovém turnaji mistrovství ČR ve stolním tenise

 

Tomáš Beran, žák 9. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu

velmi úspěšný žák reprezentující školu, MČ Praha 6 a hlavní město v republikovém finále stolního tenisu

 

Antonie Bezdíčková, žákyně 4. třídy ZŠ náměstí Svobody 2

školní reprezentantka v matematických, jazykových, recitačních a čtenářských soutěžích

 

Theodor Čapek, žák 8. třídy ZŠ náměstí Svobody 2

úspěšný reprezentant školy v soutěžích v anglickém jazyce, který dokáže zorganizovat i školní antikvariát a moderovat školní ples

 

Barbora Čekalová, žákyně 8. třídy ZŠ Norbertov

sportovně a hudebně laděná předsedkyně žákovské samosprávy, která úspěšně prezentovala školu i v projektu Příběhy našich sousedů

 

Viktorie Čekalová, žákyně 6. třídy ZŠ Norbertov

hudebně a pohybově aktivní dívka, která ochotně pomáhá zdravotně oslabené spolužačce

 

Veronika Dudová, žákyně 6. třídy ZŠ Norbertov

sportovně a výtvarně zaměřená dívka, která ochotně pomáhá zdravotně oslabené spolužačce

 

Viktor Freisinger,žák 9. třídy ZŠ Marjánka

dlouhodobý reprezentant školy, městské části a Prahy v kopané s příkladným přístupem k učení i sportovní přípravě

 

Daniel Fric,žák 9. třídy ZŠ Petřiny - jih

oceňovaný reprezentant školy a městské části v atletických disciplínách a v soutěžích z matematiky a informatiky

 

Michal Heřman,žák 4. třídy ZŠ T. G. Masaryka

úspěšný řešitel matematických soutěží se zájmem o historii a vytváření pohodové nálady ve svém okolí

 

Kristýna Houdková, žákyně 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou

spolehlivá žákyně, která úspěšně reprezentovala školu a Prahu 6 v olympiádě z německého jazyka

 

Bermet Idinova, žákyně 9. třídy ZŠ Marjánka

organizačně zdatná reprezentantka školy, městské části a hlavního města na olympiádách z anglického jazyka, která se aktivně zapojila i do projektu Příběhy našich sousedů

 

Lukáš Jedlička,žák 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou

úspěšný reprezentant školy ve sportovních soutěžích, zejména pak v atletice a ve šplhu

 

Vojtěch Kohoutek,žák 5. třídy ZŠ J. A. Komenského

empatický a komunikativní účastník matematických soutěží a bezchybný řešitel SCIO-testů

 

Jan Komorous,žák 9. třídy ZŠ Bílá

vůdčí osobnost školního softbalového týmu, který opakovaně vítězí v Poháru starosty Praha 6

 

Kasra Yousef Panah Kouchesfahani,žák 7. třídy ZŠ Marjánka

přátelský a nezištně pomáhající člen školního pěveckého sboru, řešitel zeměpisných olympiád a příležitostný překladatel z perštiny

 

David Kriegler, žák 5. třídy ZŠ A. Čermáka

skromný a ochotně pomáhající žák, který reprezentuje školu v matematických olympiádách

 

Magdalena Kučerová, žákyně 7. třídy ZŠ Bílá

ctižádostivá a empatická dívka, která nejenže dosahuje vynikajících studijních výsledků, ale i nezištně pomáhá spolužákům

 

Sofie Kudelová, žákyně 4. třídy ZŠ J. A. Komenského

vstřícně vystupující členka školního Ekotýmu, která úspěšně reprezentuje školu v matematických soutěžích

 

Lesana Marcinová, žákyně 7. třídy ZŠ J. A. Komenského

zodpovědná a kamarádská reprezentantka školy na olympiádě z anglického jazyka

 

Kryštof Míča, žák 5. třídy ZŠ E. Destinnové

aktivní člen žákovské rady, který reprezentuje školu v soutěžích v anglickém jazyce a matematice

 

Barbora Navrátilová, žákyně 9. třídy ZŠ Červený vrch

pečlivá a přátelská řešitelka obvodních a krajských kol matematických olympiád a soutěže Maths English Competition

 

Jan Otakar Píša, žák 5. třídy ZŠ A. Čermáka

ohleduplný a úspěšný reprezentant školy z matematických olympiád a soutěží, který přispívá do školního časopisu

 

Eliška Pleyerová, žákyně 7. třídy ZŠ náměstí Svobody 2

ochotná a aktivní členka žákovského parlamentu, která připravuje a moderuje rozličné školní aktivity

 

Max Prejda, žák 4. třídy ZŠ Petřiny - jih

mimořádně úspěšný reprezentant školy, městské části a Prahy v matematických soutěžích a republikový rekordman v hodu míčkem

 

Veronika Ptáčková, žákyně 9. třídy ZŠ Bílá

přátelská a charitativně zaměřená reprezentantka školy na olympiádě z českého jazyka

 

Hana Rojtová, žákyně 9. třídy ZŠ A. Čermáka

všestranně aktivní šéfredaktorka školního časopisu, která zvládá nejen editorské vedení mladších přispěvatelů, ale i vynikající hodnocení ze všech předmětů

 

Jakub Sedláček, žák 9. třídy ZŠ Hanspaulka

všestranně úspěšný reprezentant školy a městské části v přírodovědných soutěžích a na olympiádách z fyziky, chemie a českého jazyka

 

Leona Sedlářová, žákyně 5. třídy ZŠ E. Destinnové

premiantka školní soutěže Zlatá Ema a členka dětského sboru Českého rozhlasu, která si vozí ocenění i z celostátních pěveckých soutěží

 

Hana Skořepová, žákyně 9. třídy ZŠ T. G. Masaryka

úspěšná reprezentantka školy a MČ Praha 6 z přírodovědných olympiád a všestranná sportovkyně s příkladným přístupem ke studiu

 

Filip Staniszewski, žák 9. třídy ZŠ Petřiny - jih

mimořádně úspěšný reprezentant školy, městské části, Prahy a České republiky v domácích i mezinárodních basketbalových soutěžích 

 

Veronika Svobodová, žákyně 7. třídy ZŠ T. G. Masaryka

ochotná, přátelská a svědomitá žákyně s příkladným přístupem k učení

 

Sona Šaginjanová, žákyně 9. třídy ZŠ E. Destinnové

úspěšná reprezentantka školy a městské části na olympiádách z anglického a francouzského jazyka

 

Anna Vrabcová, žákyně 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou

dobrá duše třídního kolektivu a mnohonásobná reprezentantka školy v cizojazyčných olympiádách a dějepisných soutěžích 

 

Lucie Zvolánková, žákyně 9. třídy ZŠ Dědina

dlouhodobě úspěšná reprezentantka školy, městské části i Prahy v atletických soutěžích, která se aktivně zapojila i do projektu Příběhy našich sousedů

 

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/uspesny_zak_2011 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz