Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2531 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 527/17 06.10.2017 Žádosti o prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 526/17 06.10.2017 Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6 v souboru

NE

ZMČ 525/17 21.09.2017 Plán činnosti Výboru pro komunikaci a média na 2. pololetí roku 2017 v souboru

1,2,3,

ZMČ 524/17 21.09.2017 Volba člena Kontrolního výboru ZMČ v souboru

NE

ZMČ 523/17 21.09.2017 Motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 6, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. v souboru

1,

ZMČ 522/17 21.09.2017 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za II. čtvrtletí 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 521/17 21.09.2017 Poskytnutí individuální dotace z.s. Senior Fitnes v souboru

1,

ZMČ 520/17 21.09.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 519/17 21.09.2017 Stavební uzávěra SO v severozápadním kvadrantu Prahy v souboru

1,

ZMČ 518/17 21.09.2017 Strategie MČ Praha 6 k přístupu zmírňování dopadů změny klimatu v souboru

1,2,

ZMČ 517/17 21.09.2017 Schválení dalšího postupu ve věci nakládání s bytovou jednotkou v Praze 6, Na Čihadle v souboru

1,

ZMČ 516/17 21.09.2017 Uzavření splátkové dohody v souboru

1,

ZMČ 515/17 21.09.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 3061/9 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 514/17 21.09.2017 Odejmutí svěření části pozemku parc. č. 417/8 k. ú. Liboc v souboru

1,

ZMČ 513/17 21.09.2017 Odstoupení od kupní smlouvy č. S/34/2016/OSM uzavřené na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 209/15 ze dne 18.12.2015 v souboru

1,

ZMČ 512/17 21.09.2017 Svěření pozemku parc. č. 2109 k. ú. Bubeneč v souboru

1,

ZMČ 511/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/65 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 510/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/15 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 509/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/66 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 508/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4648/34 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 507/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/3 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 506/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4650/23 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 505/17 21.09.2017 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4659/36 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 504/17 21.09.2017 Prodej nebytové jednotky č. 612/310 (ateliéru) v domě č. p. 612 Rooseveltova 40, Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 503/17 21.09.2017 1. Úprava Finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 6 na rok 2017 v souboru

1,2,3,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz