Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2951 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 234/20 20.02.2020 Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2019 - 12/2019 v souboru

1,

ZMČ 233/20 20.02.2020 Informace o usnesení Kontrolního výboru přijatých v lednu a únoru 2020 v souboru

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 232/20 20.02.2020 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 231/20 20.02.2020 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy v souboru

1,

ZMČ 230/20 20.02.2020 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2020 v souboru

1,

ZMČ 229/20 20.02.2020 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace sdružení K srdci klíč, o.p.s. v roce 2020 v souboru

1,

ZMČ 228/20 20.02.2020 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE v souboru

1,2,

ZMČ 227/20 20.02.2020 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2019 v souboru

1,

ZMČ 226/20 20.02.2020 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2020 na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 225/20 20.02.2020 Uzavření splátkové dohody v souboru

1,

ZMČ 224/20 20.02.2020 Svěření pozemků parc. č. 1215/1, 1215/3, 1216/1 včetně stavby občanského vybavení čp. 182, která je součástí pozemku parc. č. 1215/1 vše k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 223/20 20.02.2020 Svěření pozemků parc. č. 2100, 2102/6 v k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

ZMČ 222/20 20.02.2020 Změna Prohlášení vlastníka č. 1 pro dům č.p. 1717, Zelená 36/Na Dionysce 2, který je součástí pozemku parc. č. 2813, vše v k.ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 221/20 20.02.2020 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/124 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 220/20 20.02.2020 Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 697/18 ze dne 20.09.2018 k prodeji pozemků parc. č. 1148/31 a parc. č. 1148/2 k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 219/20 20.02.2020 Prodej části pozemku parc. č. 1068/3 (dle GP č. 964-82/2019 - pozemek parc. č. 1068/16) k. ú. Liboc v souboru

1,2,

ZMČ 218/20 20.02.2020 Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1450-24/2019 - pozemek parc. č. 1246/7) v k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 217/20 20.02.2020 Prodej pozemku parc. č. 526 v k. ú. Hradčany v souboru

1,2,

ZMČ 216/20 20.02.2020 Prodej pozemku parc. č. 386/19 a pozemku parc. č. 386/28 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 215/20 20.02.2020 Volba člena Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ a člena Kontrolního výboru ZMČ v souboru

NE

ZMČ 214/20 20.02.2020 Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO a.s. v souboru

1,

ZMČ 213/20 20.02.2020 Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na Letiště Václava Havla od stanice Praha - Dejvice do stanice Praha - Veleslavín - porovnání variant tunelových tras v souboru

1,2,

ZMČ 212/20 20.02.2020 Poskytnutí dotace Trenéři ve škole, z.s. na realizaci projektu Trenéři v hodinách tělesné výchovy v souboru

1,

ZMČ 211/20 20.02.2020 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 v souboru

1,

ZMČ 210/19 19.12.2019 Písemná informace o přijatých peticích v souboru

1,2,3,4,5,6,

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz