Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2749 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 32/18 20.12.2018 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/32 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 31/18 20.12.2018 Volba členů Kontrolního výboru, Mandátového výboru, Výboru pro výchovu a vzdělávání a Výboru pro otevřenost, média a participaci v souboru

NE

ZMČ 30/18 20.12.2018 Volba předsedy Mandátového výboru ZMČ Praha 6 v souboru

NE

ZMČ 29/18 20.12.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ v souboru

NE

ZMČ 28/18 20.12.2018 Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2019 v souboru

NE

ZMČ 27/18 20.12.2018 Uzavření smlouvy o zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb občanům Prahy 6 na rok 2019 s Domovem svatého K. Boromejského v souboru

NE

ZMČ 26/18 20.12.2018 Poskytnutí individuální dotace na rok 2019 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského a Domovu svatého K. Boromejského v souboru

NE

ZMČ 25/18 20.12.2018 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2019 v souboru

NE

ZMČ 24/18 20.12.2018 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za III. čtvrtletí 2018 v souboru

1,

ZMČ 23/18 20.12.2018 Poskytnutí dotace Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Dejvice v souboru

NE

ZMČ 22/18 20.12.2018 Lokalita Dlouhá míle v souboru

NE

ZMČ 21/18 20.12.2018 Prominutí úroků z prodlení v souboru

NE

ZMČ 20/18 20.12.2018 Prominutí nedobytných dluhů za nájemci bytů, nebytových prostor, pozemků a parkovacích míst v souboru

1,

ZMČ 19/18 20.12.2018 Zrušení usnesení č. 535/17 ze dne 24.11.2017 v souboru

1,

ZMČ 18/18 20.12.2018 Schválení Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 627, v ul. Verdunská 11, postaveném na pozemku parc.č. 1015, vše v k. ú. Bubeneč a Smlouvy o advokátní úschově v souboru

NE

ZMČ 17/18 20.12.2018 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/88 k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 16/18 20.12.2018 Návrh Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2019 v souboru

1,2,3,

ZMČ 15/18 20.12.2018 Střednědobý rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2020 - 2024 v souboru

1,2,3,4,5,

ZMČ 14/18 20.12.2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019 v souboru

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

ZMČ 13/18 20.12.2018 III. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2018 v souboru

1,

ZMČ 12/18 20.12.2018 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 v souboru

NE

ZMČ 11/18 19.11.2018 Pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 6 přijímáním prohlášení snoubenců o projevu vůle vstoupit spolu do manželství a pověření k užívání závěsného odznaku v souboru

1,

ZMČ 10/18 19.11.2018 Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 6 v souboru

1,2,3,

ZMČ 9/18 19.11.2018 Volba předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 8/18 19.11.2018 Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 6 a stanovení počtu jejich členů v souboru

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz