Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2771 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 54/19 14.02.2019 Programové prohlášení Rady MČ Praha 6 pro období 2018 - 2022 v souboru

1,2,

ZMČ 53/19 14.02.2019 Změna zastupování MČ Praha 6 při jednáních Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha - Ruzyně v souboru

1,

ZMČ 52/19 14.02.2019 Volba tajemníka Výboru pro otevřenost, média a participaci Zastupitelstva MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 51/19 14.02.2019 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ v souboru

1,

ZMČ 50/19 14.02.2019 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2019 v souboru

1,2,

ZMČ 49/19 14.02.2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2019 v souboru

1,

ZMČ 48/19 14.02.2019 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE v souboru

1,

ZMČ 47/19 14.02.2019 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2019 na poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 46/19 14.02.2019 Poskytnutí individuální dotace na projekt Fresh senior v souboru

1,

ZMČ 45/19 14.02.2019 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2019" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 44/19 14.02.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2019 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2019 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2022 v souboru

1,2,

ZMČ 43/19 14.02.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 42/19 14.02.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2019 v souboru

1,2,

ZMČ 41/19 14.02.2019 Uzavření dohody o narovnání v souboru

1,

ZMČ 40/19 14.02.2019 Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 163, jehož součástí je stavba č. p. 82 a pozemku parc. č. 164, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše v k. ú. Bubeneč v souboru

1,2,

ZMČ 39/19 14.02.2019 Odejmutí svěření pozemků parc. č. 2886/10, 2886/11, 2888/20, 2889/2, 2890/7, 2892/1, 2908/10 a 2908/13 k. ú. Ruzyně v souboru

1,2,

ZMČ 38/19 14.02.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1514/2 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 37/19 14.02.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1739/70 k. ú. Ruzyně v souboru

1,2,

ZMČ 36/19 14.02.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1398-81/2018 - pozemek parc. č. 1246/6) v k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 35/19 14.02.2019 Informace o převodu majetkové účasti ve společnosti Areál Dračky, s.r.o. v souboru

1,

ZMČ 34/19 14.02.2019 Prodej části pozemku parc. č. 1246/2 (dle GP č. 1398-81/2018 - pozemek parc. č. 1246/5) v k. ú. Vokovice v souboru

1,2,

ZMČ 33/19 14.02.2019 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 v souboru

1,

ZMČ 32/18 20.12.2018 Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4766/32 k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 31/18 20.12.2018 Volba členů Kontrolního výboru, Mandátového výboru, Výboru pro výchovu a vzdělávání a Výboru pro otevřenost, média a participaci v souboru

NE

ZMČ 30/18 20.12.2018 Volba předsedy Mandátového výboru ZMČ Praha 6 v souboru

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz