Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 3006 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 289/20 25.06.2020 Informace o přijatých peticích za období duben - červen 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 288/20 25.06.2020 Písemná informace o usneseních Kontrolního výboru přijatých v období květen a červen 2020 v souboru

1,2,3,4,5,

ZMČ 287/20 25.06.2020 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 286/20 25.06.2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Post Bellum, o.p.s. v souboru

1,

ZMČ 285/20 25.06.2020 Uzavření dodatku na prodloužení termínu čerpání dotace se subjekty, které obdržely finanční příspěvek v rámci dotačních programů Sport a volný čas na Šestce I. a Kultura I. v roce 2020 v souboru

1,

ZMČ 284/20 25.06.2020 Poskytnutí investiční dotace SK Střešovice 1911 z.s. na rekonstrukci fotbalového hřiště v souboru

1,

ZMČ 283/20 25.06.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 282/20 25.06.2020 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy TJ Sokol Praha - Břevnov v souboru

1,

ZMČ 281/20 25.06.2020 Poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit pro rok 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 280/20 25.06.2020 Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze v souboru

1,

ZMČ 279/20 25.06.2020 Poskytnutí individuální dotace Pražské organizaci vozíčkářů v souboru

1,2,

ZMČ 278/20 25.06.2020 Uzavření splátkové dohody s paní J. N. v souboru

1,

ZMČ 277/20 25.06.2020 Uzavření splátkové dohody s paní A. H. v souboru

1,

ZMČ 276/20 25.06.2020 Prominutí úroků z prodlení paní J. P. v souboru

1,

ZMČ 275/20 25.06.2020 Odkoupení pozemků parc. č. 2365/1 a 2365/2 k. ú. Břevnov v souboru

1,2,

ZMČ 274/20 25.06.2020 Prodej pozemku parc. č. 3853/3 a pozemku parc. č. 3853/21 v k. ú. Dejvice v souboru

1,2,

ZMČ 273/20 25.06.2020 Revokace části usnesení ZMČ Praha 6 č. 61/19 ze dne 26.04.2019 v souboru

1,

ZMČ 272/20 25.06.2020 Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO a.s v souboru

1,

ZMČ 271/20 25.06.2020 Letiště Václava Havla Praha v souboru

1,2,3,4,5,

ZMČ 270/20 25.06.2020 Udělení čestného občanství městské části Praha 6 a ceny městské části Praha 6 pro rok 2020 v souboru

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 269/20 25.06.2020 Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 6 k 31.12.2019 v souboru

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

ZMČ 268/20 25.06.2020 Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2019 v souboru

1,2,3,4,5,6,7,8,

ZMČ 267/20 25.06.2020 Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2019 v souboru

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

ZMČ 266/20 25.06.2020 II. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2020 v souboru

1,2,

ZMČ 265/20 25.06.2020 Schválení projektu Aktivní město ve spolupráci se společností Up Česká republika s.r.o. v souboru

1,

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz