Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 2600 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 596/18 23.02.2018 Přidělení finanční částky 750.000 Kč nad rámec dotačního programu Kultura I. - 2018 formou individuálních dotací v souboru

1,

ZMČ 595/18 23.02.2018 Poskytnutí individuální dotace na projekt Fresh senior v souboru

1,

ZMČ 594/18 23.02.2018 Poskytnutí dotace ÚVN - Vojenské fakultní nemocnici Praha pro rok 2018 na poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 593/18 23.02.2018 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2017 v souboru

1,2,

ZMČ 592/18 23.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2018 v souboru

1,

ZMČ 591/18 23.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE v souboru

1,

ZMČ 590/18 23.02.2018 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2018 - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 589/18 23.02.2018 Schválení uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 507 Kyjevská 5, postaveném na pozemku parc. č. 153, vše v k. ú. Dejvice v souboru

NE

ZMČ 588/18 23.02.2018 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 8 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku v souboru

1,2,

ZMČ 587/18 23.02.2018 Výzva k majetkoprávnímu řešení stadionu Evžena Rošického v souboru

1,

ZMČ 586/18 23.02.2018 Odejmutí svěření částí pozemků pod komunikací parc. č. 782/1 a 2235/3 k. ú. Střešovice a svěření části pozemku parc. č. 2241/1 k. ú. Střešovice v souboru

1,

ZMČ 585/18 23.02.2018 Odejmutí svěření pozemku pod komunikací parc. č. 613/2 k. ú. Břevnov v souboru

1,

ZMČ 584/18 23.02.2018 Svěření částí pozemků parc. č. 766/4 a 778/2 včetně staveb komunikací na nich umístěných k. ú. Hradčany v souboru

1,

ZMČ 583/18 23.02.2018 Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2166, jehož součástí je budova č. p. 61 a částí pozemku parc. č. 2164/16, vše v k. ú. Bubeneč (nádraží Praha - Bubeneč) v souboru

1,

ZMČ 582/18 23.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 3326 v k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 581/18 23.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 1527/9 v k. ú. Bubeneč v souboru

1,

ZMČ 580/18 23.02.2018 Prodej pozemků parc. č. 2790 a parc. č. 2791 v k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 579/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 730 (dle GP č. 4266-25/2017- pozemky parc. č. 730/2 a parc. č. 730/3) v k. ú. Dejvice v souboru

1,

ZMČ 578/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/274 (dle GP č. 1335-25/2017 - pozemky parc. č. 1281/597 a parc. č. 1281/598) v k. ú. Vokovice v souboru

1,

ZMČ 577/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/273 (dle GP č. 1333-25/2017 - pozemky parc. č. 1281/600, parc. č. 1281/601 a parc. č. 1281/602) v k. ú. Vokovice v souboru

1,

ZMČ 576/18 23.02.2018 Prodej části pozemku parc. č. 1281/251 (dle GP č. 1332-25/2017- pozemky parc. č. 1281/595 a parc. č. 1281/596) v k. ú. Vokovice v souboru

1,

ZMČ 575/18 23.02.2018 Uzavření Kupní smlouvy se společností Vítězné náměstí s.r.o. na prodej pozemků v souboru

1,

ZMČ 574/18 23.02.2018 Projednání návrhu zadávacích podmínek veřejné soutěže týkající se převodu obchodního podílu ve společnosti Areál Dračky, s.r.o., IČ 06715460, v rámci realizace „Projekt Dračky – prodej formou share deal“ v souboru

1,

ZMČ 573/18 23.02.2018 Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6 v souboru

NE

ZMČ 572/18 23.02.2018 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6 v souboru

1,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz