Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15531 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3957/18 17.10.2018 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání

1,2,

RMČ 3956/18 17.10.2018 Revokace části usnesení RMČ Praha 6 č. 3682/18 ze dne 27.06.2018 a RMČ Praha 6 č. 3791/18 ze dne 22.8.2018 a uzavření podnájemních smluv na užívání parkovacích stání v podzemních garážích Prašný most - třetí kolo

NE

RMČ 3955/18 17.10.2018 Odprodej mobilního telefonu Blackberry Priv

NE

RMČ 3954/18 17.10.2018 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pro akci Duše a dušičky s TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 3953/18 17.10.2018 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku Projektová a inženýrská činnost „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby“

NE

RMČ 3952/18 17.10.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Marjánka – rekonstrukce otopného systému – projektová příprava".

NE

RMČ 3951/18 17.10.2018 Výkupní smlouva na vozidla Škoda Fabia SPZ 6A5 8297, Škoda Fabia SPZ 6A5 8298 a Škoda Fabia SPZ 2AS 3131

1,2,3,

RMČ 3950/18 17.10.2018 Smlouva o dílo a servisní smlouva - nákup kompaktních pohyblivých regálů

1,2,3,4,

RMČ 3949/18 17.10.2018 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Volavkova

NE

RMČ 3948/18 17.10.2018 Poskytnutí účelového provozního příspěvku z dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018 v oblastech 1.A, 1.C, 1.D a 1.G

1,2,

RMČ 3947/18 17.10.2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku pro akci "OSLAVY ČESKÉ STÁTNOSTI" s TSK hl. m. Prahy, a.s.

NE

RMČ 3946/18 17.10.2018 Stanovení programu ustavujícího zasedání ZMČ Praha 6 zvoleného na období let 2018 - 2022

NE

RMČ 3945/18 17.10.2018 Uzavření objednávky OI/107/2018

NE

RMČ 3944/18 17.10.2018 Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3943/18 17.10.2018 Poskytnutí finančního daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3942/18 17.10.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3941/18 17.10.2018 Uzavření darovací smlouvy se společností Kaufland Česká republika v.o.s. o poskytnutí nepeněžního daru na akci Duše a dušičky

NE

RMČ 3940/18 17.10.2018 Aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku pro rok 2018 pořízeného uvedenými příspěvkovými organizacemi ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6, Pod Marjánkou 2/1900, ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6, Alžírská 680 a ZŠ a MŠ Antonína Čermáka , Praha 6, Antonína Čerm

1,2,3,

RMČ 3939/18 17.10.2018 "Zdravá Šestka 2019" - dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

1,2,3,4,

RMČ 3938/18 17.10.2018 Záměr pronájmu bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 3937/18 17.10.2018 Pronájem bytu v DPS Šlejnická

NE

RMČ 3936/18 17.10.2018 Pronájem obytných místností v DPS Liboc

NE

RMČ 3935/18 17.10.2018 Pronájem bytů ze sociálních důvodů

NE

RMČ 3934/18 17.10.2018 Memorandum o společném zájmu a spolupráci v rámci přípravy a realizace modernizace trati v úseku Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín a budoucího využití zbytných pozemků v lokalitě Prahy 6

1,

RMČ 3933/18 17.10.2018 Záměr pronájmu bytu pedagogovi školy se sídlem na území MČ Praha 6

NE

 © 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz