Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14789 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3167/18 07.02.2018 Stanovení programu 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

RMČ 3166/18 07.02.2018 Smlouva o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území MČ Praha 6 za rok 2016

1,

RMČ 3165/18 07.02.2018 Změna v Komisi bytové politiky RMČ Praha 6

NE

RMČ 3164/18 07.02.2018 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Poliklinika Pod Marjánkou – výměna výtahů, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov - dokončení" jiným způsobem (Příkaz tajemníka č. 1/2017, část E, čl.4 odst.2)

1,

RMČ 3163/18 07.02.2018 Uzavření dohody o narovnání se společností BREMA, spol. s r.o.

NE

RMČ 3162/18 07.02.2018 Rozšíření vozového parku ÚMČ Praha 6 o 1 užitkové vozidlo

1,2,

RMČ 3161/18 07.02.2018 Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na prodej 8 nebytových jednotek za nejvyšší nabídku

NE

RMČ 3160/18 07.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 3326 v k. ú. Dejvice

NE

RMČ 3159/18 07.02.2018 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu pracovníkovi PČR OŘ Praha I

NE

RMČ 3158/18 07.02.2018 Záměr pronájmu bytu pedagogům škol se sídlem na území MČ Praha 6

NE

RMČ 3157/18 07.02.2018 Svěření nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2166, jehož součástí je budova č. p. 61 a částí pozemku parc. č. 2164/16, vše v k. ú. Bubeneč (nádraží Praha - Bubeneč)

NE

RMČ 3156/18 07.02.2018 Prodej pozemku parc. č. 1527/9 k. ú. Bubeneč

NE

RMČ 3155/18 07.02.2018 Prodej pozemků parc. č. 2790 a parc. č. 2791 v k. ú. Dejvice

NE

RMČ 3154/18 07.02.2018 Další postup pro dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č.p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

NE

RMČ 3153/18 07.02.2018 Poskytnutí darů na projekt v oblasti Kultura mimo vyhlášené dotační programy 2018

NE

RMČ 3152/18 07.02.2018 Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2017 -12/2017

NE

RMČ 3151/18 07.02.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3150/18 07.02.2018 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,

RMČ 3149/18 07.02.2018 Poskytnutí finančního daru na projekt "Lávky pro KRNAP"

NE

RMČ 3148/18 07.02.2018 Změna v Komisi kulturní RMČ Praha 6

NE

RMČ 3147/18 07.02.2018 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 6

NE

RMČ 3146/18 07.02.2018 Veřejná zakázka na služby: "MATEŘSKÁ ŠKOLA VOKOVICKÁ v ul. Vokovická, Praha 6" - výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění navazujícím na soutěž o návrh dle ust. § 67 odst. 1 a § 143 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pla

NE

RMČ 3145/18 07.02.2018 Schválení výsledků soutěže o návrh "MACHAROVO NÁMĚSTÍ" ve Střešovicích, Praha 6

NE

RMČ 3144/18 07.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2018

NE

RMČ 3143/18 07.02.2018 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE

1,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz