Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15720 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 108/19 08.01.2019 Uzavření podnájemních smluv na užívání parkovacích stání v podzemních garážích Prašný most - čtvrté kolo

NE

RMČ 107/19 08.01.2019 Uzavření smluv o dílo na konkrétní činnosti pro údržbu veřejné zeleně a úklidové práce na území Praha 6 a na provádění zimní údržby chodníků v rámci projektu sněhové pohotovosti v návaznosti na uzavřenou Rámcovou smlouvu na provádění údržby veřejné zele

NE

RMČ 106/19 08.01.2019 Revokace usnesení Rady MČ Praha 6 č. 2595/17 ze dne 26.07.2017 - Stanovení pracovní expertní skupiny k Silničnímu okruhu kolem Prahy v severozápadním kvadrantu hlavního města Prahy

NE

RMČ 105/19 08.01.2019 Projednání podkladové studie pro změnu územního plánu Nová Ruzyně - Z 2841/00

1,2,

RMČ 104/19 08.01.2019 Informace o 16. rozpočtových opatřeních provedených na základě usnesení RMČ č. 25/18 ze dne 4.12.2018

1,

RMČ 103/18 18.12.2018 Pověření řízením Odboru kultury, sportu a volného času ÚMČ Praha 6

NE

RMČ 102/18 18.12.2018 Jmenování vedoucí Kanceláře městské části ÚMČ Praha 6

NE

RMČ 101/18 18.12.2018 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dokončení rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5, Praha 6“ jiným způsobem (Příkaz tajemníka č. 1/2017, část E, čl. 4 odst. 2)

NE

RMČ 100/18 18.12.2018 Organizační opatření Úřadu městské části Praha 6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

RMČ 99/18 18.12.2018 Poskytnutí daru na projekt "Výstava obrazů Kamila Lhotáka na radnici Praha 6"

NE

RMČ 98/18 18.12.2018 Smlouva o výpůjčce výpočetní techniky

NE

RMČ 97/18 18.12.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava volného bytu č. 2, U první baterie 205/53, Praha 6".

NE

RMČ 96/18 18.12.2018 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - rozšíření předmětu nájmu

NE

RMČ 95/18 18.12.2018 Pronájem bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 94/18 18.12.2018 Pronájem bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 93/18 18.12.2018 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a Mateřské školy Praha 6, Bílá 1

NE

RMČ 92/18 18.12.2018 Realizace úspěšných projektů z participativního rozpočtování Nápad pro Šestku II.

NE

RMČ 91/18 18.12.2018 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 6

NE

RMČ 90/18 18.12.2018 Poskytnutí finančního daru formou projektu "Adopce na dálku" na rok 2019

NE

RMČ 89/18 18.12.2018 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výrobě pořadu a poskytnutí licence S 791/2016/KMČ

NE

RMČ 88/18 18.12.2018 Udělení souhlasu s podáním žádosti o připojení objektu Šmolíkova 864/5 na poplachový monitorovací systém (PMS), jehož provozovatelem je Správa služeb hl. m. Prahy (SSHMP).

NE

RMČ 87/18 18.12.2018 Dodávky pramenité vody ve vratných barelech po dobu 3 let

1,2,

RMČ 86/18 18.12.2018 Věcný záměr obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení

1,2,

RMČ 85/18 18.12.2018 Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku pro rok 2018 pořízeného uvedenou příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Červený vrch

NE

RMČ 84/18 18.12.2018 Uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 6 a M. K.

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz