Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15013 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3401/18 09.04.2018 Doplnění návrhu programu 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha 6

NE

RMČ 3400/18 09.04.2018 Petice proti zřízení ubytovny - hostelu v budově OD Na Petřinách 1945/55

1,

RMČ 3399/18 09.04.2018 Informace o právním stavu Zahrádkové osady Jenerálka v souvislosti s peticí občanů městské části Prahy 6

NE

RMČ 3398/18 09.04.2018 Petice "Zahrádkářská osada Jenerálka, její zachování, rozvoj a řešení právních vztahů v ní"

1,

RMČ 3397/18 09.04.2018 Organizační opatření Úřadu městské části Praha 6

1,2,3,4,5,

RMČ 3396/18 09.04.2018 Prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 6

NE

RMČ 3395/18 09.04.2018 Smlouva o běžném účtu u České spořitelny, a.s

NE

RMČ 3394/18 09.04.2018 4. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2018

1,

RMČ 3393/18 09.04.2018 Odkoupení pozemku parc. č. 191 k. ú. Ruzyně

1,

RMČ 3392/18 04.04.2018 Předání práv a povinností stavebníka - BESIP - Sestupná

NE

RMČ 3391/18 04.04.2018 Stanovení programu 23. zasedání ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3390/18 04.04.2018 Zóny placeného stání ( ZPS ) na území Prahy 6

NE

RMČ 3389/18 04.04.2018 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o operativním leasingu

NE

RMČ 3388/18 04.04.2018 Uzavření Smluv o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (T odboček) č. 8831801571, č. 8831801541, č. 8831801546 a č. 8831801501 /variabilní symbol/ čísla žádostí: 25112930, 25112898, 25112931, 25112933, čísla SPP: D-144814, D-144810, D-144812

NE

RMČ 3387/18 04.04.2018 Zpráva Policie ČR - Obvodního ředitelství Praha I o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 6 a Zpráva o výsledné činnosti Městské policie - Obvodního ředitelství Praha 6 za rok 2017.

NE

RMČ 3386/18 04.04.2018 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usn. ZMČ č. 329/08 Dejvickému divadlu o.p.s.

NE

RMČ 3385/18 04.04.2018 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura II. - 2018 (květen - prosinec)

1,

RMČ 3384/18 04.04.2018 Poskytnutí darů na projekty v oblasti Kultura mimo vyhlášené dotační programy 2018

NE

RMČ 3383/18 04.04.2018 Jmenování člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místa ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

NE

RMČ 3382/18 04.04.2018 Poskytnutí účelových provozních příspěvků z dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2018 v oblasti 1.E

1,

RMČ 3381/18 04.04.2018 Návrh koncepce zvyšování kapacit základních škol na území Městské části Praha 6

1,2,

RMČ 3380/18 04.04.2018 Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě 021/17 o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou Dědina, Praha 6, Žukovského 6 a Waldorfskou aktivitou, z.s.

NE

RMČ 3379/18 04.04.2018 Dodatek č.8 ke smlouvě 024/11 ze dne 01.05.2011, Dodatek č. 7 ke smlouvě 08/12 ze dne 01.05.2012 o podnájmu nebytových prostor mezi Základní školou Dědina, Praha 6, Žukovského 6 a ADDFOOD, spol. s r.o.

NE

RMČ 3378/18 04.04.2018 Podmínky statutu EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA pro školní rok 2018/2019

1,

RMČ 3377/18 04.04.2018 Návrh na přejmenování Morávkova parku na Park štábního kapitána Morávka (část) a Park Marie Terezie (část) a přejmenování ulice U prašného mostu (část) na Plečnikovu alej

1,2,3,

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz