Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 17878 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2267/21 01.03.2021 Nákup respirátorů FFP2 a nanoroušek

NE

RMČ 2266/21 23.02.2021 Uzavření Smlouvy o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc. č. 210 k. ú. Břevnov, obec Praha

NE

RMČ 2265/21 23.02.2021 Věcný záměr nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád

1,2,

RMČ 2264/21 23.02.2021 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,

RMČ 2263/21 23.02.2021 Změny v komisích rady MČ Praha 6

NE

RMČ 2262/21 23.02.2021 Stanovisko MČ Praha 6 jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace trati Praha- Výstaviště (mimo) – Praha

NE

RMČ 2261/21 23.02.2021 Převzetí díla od společnosti Sherpas, s. r. o. návrhu nového webu www.praha6.cz

NE

RMČ 2260/21 23.02.2021 Dokumenty související se zahájením provozu organizační složky Dětská skupina Sluníčko

1,2,3,4,5,6,7,

RMČ 2259/21 23.02.2021 Uzavření Rámcové smlouvy o provádění drobných oprav na veřejných plochách, dodání a instalace mobiliáře

NE

RMČ 2258/21 23.02.2021 Uzavření servisní smlouvy se spol. TOILETDESIGN s.r.o.

NE

RMČ 2257/21 23.02.2021 Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pro výstavy na Vítězném náměstí, ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha AČR v roce 2021, s TSK hl.m. Prahy a.s.

NE

RMČ 2256/21 23.02.2021 Schválení vzorů darovacích a dotačních smluv

NE

RMČ 2255/21 23.02.2021 Vyhlášení dotačního programu na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru pro rok 2021 "Památková dotace"

1,2,3,4,5,6,7,

RMČ 2254/21 23.02.2021 Schválení odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkovým organizacím základních škol a mateřských škol

NE

RMČ 2253/21 23.02.2021 Souhlas zřizovatele s přijetím darů mateřských škol a základních škol - příspěvkových organizací MČ Prahy 6

1,

RMČ 2252/21 23.02.2021 Zajištění péče školních psychologů spolkem KLIKA, z.s.

NE

RMČ 2251/21 23.02.2021 Zajištění programů prevence rizikového chování a včasné intervence organizací Prev-Centrum, z. ú.

NE

RMČ 2250/21 23.02.2021 Seznam žadatelů (budoucích klientů) k poskytování služeb tísňové péče zajišťovaných ŽIVOTEM 90, z.ú.

NE

RMČ 2249/21 23.02.2021 Relaxační masáže pro seniory v našich DPS

NE

RMČ 2248/21 23.02.2021 Revokace části usnesení RMČ č. 2140/21 z 19.01.2021 ve věci pronájmu bytů v domech s pečovatelskou službou

NE

RMČ 2247/21 23.02.2021 Pronájem bytu v DPS Šlejnická

NE

RMČ 2246/21 23.02.2021 Pronájem bytu ze sociálních důvodů

NE

RMČ 2245/21 23.02.2021 Prodloužení pronájmu bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 2244/21 23.02.2021 Pronájem bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 2243/21 23.02.2021 Prodloužení nájemní smlouvy k bytu pracovnici OŘ MP Praha 6

NE

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz