Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 16690 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 1078/19 26.11.2019 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/109 k. ú. Veleslavín

1,

RMČ 1077/19 26.11.2019 Pronájem nebytových prostor Pod Marjánkou 1906/12, ordinace NP č. 1906/147 a NP č. 1906/304

NE

RMČ 1076/19 26.11.2019 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 302/47 k. ú. Veleslavín

1,

RMČ 1075/19 26.11.2019 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku

1,

RMČ 1074/19 26.11.2019 Uzavření smlouvy prostřednictvím objednávky OI/105/2019

NE

RMČ 1073/19 26.11.2019 Uzavření smluv prostřednictvím objednávek OI/100/2019 a OI/101/2019

NE

RMČ 1072/19 26.11.2019 Vyvedení z účetní evidence knižních publikací, pohlednic, turistických známek a puzzle vedených ve skladech

NE

RMČ 1071/19 26.11.2019 Uzavření smlouvy o výpůjčce části komunikace v k.ú. Dejvice pro konání kulturní akce "Vánoce v Praze 6 2019" mezi MČ Praha 6 a hl. m. Praha, zastoupeným TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 1070/19 26.11.2019 Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 1/2011 o podnájmu nebytových prostor Mateřské školy Motýlek

NE

RMČ 1069/19 26.11.2019 Povolení výjimky z počtu žáků ve školní družině ZŠ T. G. Masaryka pro školní rok 2019/2020

NE

RMČ 1068/19 26.11.2019 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy

NE

RMČ 1067/19 26.11.2019 Vyřazení majetku z účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

NE

RMČ 1066/19 26.11.2019 Uzavírání smluv na pronájem hrobových míst k uložení osob neznámé totožnosti

NE

RMČ 1065/19 26.11.2019 Vyřazení neupotřebitelného movitého majetku p.o. Pečovatelská služba Praha 6

NE

RMČ 1064/19 26.11.2019 Poskytnutí finančního daru

NE

RMČ 1063/19 26.11.2019 Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Domovu svatého K. Boromejského

NE

RMČ 1062/19 26.11.2019 Poskytnutí individuální dotace na rok 2020 Nemocnici Milosrdných sester svatého K. Boromejského na lůžka následné péče

NE

RMČ 1061/19 26.11.2019 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2020

NE

RMČ 1060/19 26.11.2019 Uzavření smlouvy o zajištění 5 pobytových lůžek odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb občanům Prahy 6 na rok 2020 s Domovem svatého K. Boromejského

NE

RMČ 1059/19 26.11.2019 Schválení rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných na rok 2020

1,2,

RMČ 1058/19 26.11.2019 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Prahy 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných na r. 2021 a 2022

1,2,

RMČ 1057/19 26.11.2019 Doplnění seznamu žadatelů (budoucích klientů) vybraných MČ Praha 6 k poskytnutí služeb tísňové péče z. ú. ŽIVOT 90 pro rok 2019

NE

RMČ 1056/19 26.11.2019 Prodloužení nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou

NE

RMČ 1055/19 26.11.2019 Pronájem bytu v DPS Šlejnická

NE

RMČ 1054/19 26.11.2019 Záměr pronájmu bytu pracovniku PČR OŘ Praha I

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz