Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 16089 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 477/19 07.05.2019 Pronájem nebytové jednotky č. 714/101 v domě v Praze 6, Čs. armády 714/30

NE

RMČ 476/19 07.05.2019 Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu v rámci evropského projektu Urban Green Belts

NE

RMČ 475/19 07.05.2019 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ a ZMČ Praha 6

NE

RMČ 474/19 07.05.2019 Pracovní cesta členů RMČ do Poreče

1,

RMČ 473/19 07.05.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava volného bytu č. 29, Zelená 1570/14b, Praha 6".

NE

RMČ 472/19 07.05.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava volného bytu č. 9, Bělohorská 1653/106, Praha 6"

NE

RMČ 471/19 07.05.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava volného bytu č. 11, Bělohorská 1654/108, Praha 6".

NE

RMČ 470/19 07.05.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Zabezpečení objektu Polikliniky proti odpadání obkladu a částí fasády - zasíťováním".

NE

RMČ 469/19 07.05.2019 Podání adresované RMČ Praha 6

NE

RMČ 468/19 07.05.2019 Poskytnutí finančních darů nejlepším hasičům HZS HMP - HS 2 Petřiny za rok 2018 z rozpočtu Městské části Praha 6 kapitoly 07 - Bezpečnost.

NE

RMČ 467/19 07.05.2019 Poskytnutí finančních darů nejlepším strážníkům MP - OŘ Praha 6 za rok 2018 z rozpočtu Městské části Praha 6 kapitoly 07 - Bezpečnost.

NE

RMČ 466/19 07.05.2019 Poskytnutí finančních darů nejlepším policistům PČR - OŘ Praha I za rok 2018 z rozpočtu Městské části Praha 6 kapitoly 07 - Bezpečnost

NE

RMČ 465/19 07.05.2019 Prodej pozemku parc. č. 3198/14 v k. ú. Dejvice

1,

RMČ 464/19 07.05.2019 Pronájem garážového stání č. 1095/805 (stání č. 5) v objektu v Praze 6, Na Dračkách 1095/34

NE

RMČ 463/19 07.05.2019 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Dejvická 919/38, NP č. 919/302

NE

RMČ 462/19 07.05.2019 Změna složení Komise životního prostředí RMČ Praha 6

NE

RMČ 461/19 07.05.2019 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1307/1 k. ú. Liboc mezi MČ Praha 6 a Hlavním městem Praha, zastoupeným TSK hl. m. Prahy a.s.

NE

RMČ 460/19 07.05.2019 Smlouva o dílo se společností Pražská mincovna a.s. na výrobu stříbrných pamětních medailí

NE

RMČ 459/19 07.05.2019 Uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy k výkonu oprávnění a povinností pověřence pro ochranu osobních údajů

NE

RMČ 458/19 07.05.2019 Zapůjčení exteriérových výstavních stojanů spolku Hravý architekt pro výstavu v Senátu Parlamentu ČR

NE

RMČ 457/19 07.05.2019 Poskytnutí dotace spolku Prague Games Club z.s. na podporu 21. ročníku cyklistického závodu Pražská padesátka

NE

RMČ 456/19 07.05.2019 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

NE

RMČ 455/19 07.05.2019 Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku pro rok 2019 pořízeného příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Červený vrch

1,

RMČ 454/19 07.05.2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 6 za rok 2018

NE

RMČ 453/19 07.05.2019 Záměr pronájmu bytů pedagogům škol se sídlem v MČ Praha 6

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz