Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 17425 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 1814/20 14.09.2020 Uzavření smlouvy o výpůjčce s Hlavním městem Praha pro akci Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře

NE

RMČ 1813/20 14.09.2020 Doplnění návrhu programu 13. zasedání zastupitelstva dne 25.09.2020

NE

RMČ 1812/20 14.09.2020 Prominutí dluhu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

NE

RMČ 1811/20 14.09.2020 Zpráva o restrukturalizaci společnosti SNEO a.s.

NE

RMČ 1810/20 14.09.2020 Odůvodnění významné veřejné zakázky "Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6"

NE

RMČ 1809/20 14.09.2020 Poliklinika Pod Marjánkou - rekonstrukce a přístavba

1,2,3,4,5,6,7,8,

RMČ 1808/20 14.09.2020 Změna ve složení Komise územního rozvoje RMČ Praha 6

NE

RMČ 1807/20 08.09.2020 Poskytnutí darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 1806/20 08.09.2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2021

1,2,

RMČ 1805/20 08.09.2020 Vyhlášení dotačního programu Kultura I. - 2021

1,2,

RMČ 1804/20 08.09.2020 Pronájem bytu v bytovém domě Ve Střešovičkách xxxx/xx

NE

RMČ 1803/20 08.09.2020 Písemná informace o přijatých peticích

NE

RMČ 1802/20 08.09.2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1,

RMČ 1801/20 08.09.2020 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provedení prověrky dokumentace systému managementu kvality a auditu pro recertifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a následných dozorů pro udržení certifikátu

NE

RMČ 1800/20 08.09.2020 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,

RMČ 1799/20 08.09.2020 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,4,

RMČ 1798/20 08.09.2020 Schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 6 za rok 2019

1,

RMČ 1797/20 08.09.2020 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6

NE

RMČ 1796/20 08.09.2020 Poskytnutí daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 1795/20 08.09.2020 Uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště“ Stavební objekt SO.01.

NE

RMČ 1794/20 08.09.2020 Uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ Mládeže – modernizace vzduchotechniky“

NE

RMČ 1793/20 08.09.2020 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost PREdistribuce, a. s. na části pozemku parc. č. 1281/523 v k. ú. Vokovice

1,

RMČ 1792/20 08.09.2020 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost PREdistribuce, a. s. na části pozemku parc. č. 1059/30 v k. ú. Liboc

1,

RMČ 1791/20 08.09.2020 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Volavkova

NE

RMČ 1790/20 08.09.2020 Plavenky pro seniory MČ Praha 6 na koupališti Petynka

NE

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz