Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 16268 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 656/19 25.06.2019 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava stropních konstrukcí ve 3. nadzemním podlaží v domě č. p. 226 Bělohorská 103, Praha 6, k. ú. Břevnov" jiným způsobem (Příkaz tajemníka č. 1/2017, část E, čl. 4 odst. 2)

NE

RMČ 655/19 25.06.2019 Návrh smlouvy o spolupráci při pořádání cyklistického závodu Pražská padesátka

NE

RMČ 654/19 25.06.2019 Uzavření dohody o spolupráci s manžely D.

NE

RMČ 653/19 25.06.2019 Uzavření splátkové dohody s paní I. P.

NE

RMČ 652/19 25.06.2019 Prominutí dluhu paní A. V.

NE

RMČ 651/19 25.06.2019 Prominutí úroků z prodlení pana J. R.

NE

RMČ 650/19 25.06.2019 Prominutí úroku z prodlení paní K. P.

NE

RMČ 649/19 25.06.2019 Prominutí poplatků a úroků z prodlení pana Mgr. M. Š.

NE

RMČ 648/19 25.06.2019 Prominutí poplatků a smluvní pokuty z prodlení paní J. P.

NE

RMČ 647/19 25.06.2019 Zveřejnění záměru pronájmu nádraží Bubeneč formou výběrového řízení

NE

RMČ 646/19 25.06.2019 Přijetí daru od Letiště Praha, a.s.

NE

RMČ 645/19 25.06.2019 Uzavření smlouvy na dodání a instalaci SMART toalet a terminálů bezkontaktních čteček

NE

RMČ 644/19 25.06.2019 Podání adresovaná RMČ

NE

RMČ 643/19 25.06.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

1,2,3,4,5,

RMČ 642/19 25.06.2019 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,4,5,

RMČ 641/19 25.06.2019 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby

1,2,3,4,

RMČ 640/19 25.06.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

1,2,3,

RMČ 639/19 25.06.2019 Zajištění objednávek na kulturní akci v přírodním divadle v Šárce - představení "Opera v Šárce"

NE

RMČ 638/19 25.06.2019 Revokace usnesení č. 3970/18 - Stanovisko MČ Praha 6 jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "ÚČOV - Rekonstrukce staré vodní linky", k.ú. Bubeneč

1,

RMČ 637/19 25.06.2019 Povolení výjimek z počtu žáků ve třídách ZŠ Marjánka a ZŠ Petřiny – sever pro školní rok 2019/2020

NE

RMČ 636/19 25.06.2019 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „Pasporty objektů ZŠ a MŠ"

NE

RMČ 635/19 25.06.2019 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku: „Pasporty objektů ZŠ a MŠ“

NE

RMČ 634/19 25.06.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace části školní kuchyně"

NE

RMČ 633/19 25.06.2019 1. úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací ve školství na rok 2019

1,

RMČ 632/19 25.06.2019 Záměr pronájmu bytu pedagogovi školy se sídlem v MČ Praha 6

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz