Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 18056 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2445/21 03.05.2021 Poskytnutí slev z nájemného v nebytových prostorech ve svěřené správě MČ Praha 6

1,2,3,

RMČ 2444/21 27.04.2021 Uzavření nájemní smlouvy pozemku pro konání Trhů na Kulaťáku s TSK hl.m. Prahy, a.s.

NE

RMČ 2443/21 27.04.2021 Změny v komisich Rady MČ Praha 6 a Finančním výboru ZMČ

NE

RMČ 2442/21 27.04.2021 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc"

NE

RMČ 2441/21 27.04.2021 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč

NE

RMČ 2440/21 27.04.2021 Uzavření smlouvy o prezentaci MČ Praha 6 na výstavě Pražská moderní architektura v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha

1,

RMČ 2439/21 27.04.2021 Uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr administrátora soutěže o návrh na akci Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou“

NE

RMČ 2438/21 27.04.2021 Stanoviska k záměrům majetkoprávních jednání hl. m. Prahy

NE

RMČ 2437/21 27.04.2021 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, Bílá 1

1,

RMČ 2436/21 27.04.2021 Aktualizace odpisového plánu ZŠ a MŠ Antonína Čermáka a MŠ Charlese de Gaulla

NE

RMČ 2435/21 27.04.2021 Uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 6 a Velvyslanectvím Státu Kuvajt za účelem nákupu respirátorů FFP2

NE

RMČ 2434/21 27.04.2021 Uzavření smluv o dílo na konkrétní činnosti pro údržbu veřejné zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 6 v návaznosti na uzavřenou Rámcovou smlouvu na provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6 (S/253/2021/ODŽP a na uzavřenou

NE

RMČ 2433/21 27.04.2021 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. S 370/2016/OSM - rámcová smlouva o poskytování služeb drobné údržby a oprav, údržby zeleně

NE

RMČ 2432/21 27.04.2021 Přijetí materiálního daru od velvyslanectví

NE

RMČ 2431/21 27.04.2021 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provádění dezinfekčních prací S/668/2020/OSL

NE

RMČ 2430/21 27.04.2021 Uzavření dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb mezi MČ Praha 6 a Českou poštou, s.p.

NE

RMČ 2429/21 27.04.2021 Záměr účasti MČ Praha 6 v projektu COMPETENCE

NE

RMČ 2428/21 27.04.2021 Doplnění statutu Komise územního rozvoje RMČ Praha 6

1,

RMČ 2427/21 27.04.2021 Poskytnutí daru a dotací v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2426/21 27.04.2021 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podnikatelském pronájmu movitých věcí č. M6100/N/2019/0077 se společností PREměření, a.s.

NE

RMČ 2425/21 27.04.2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb spojených s distribucí příspěvků v rámci projektu Šestka táborová

NE

RMČ 2424/21 27.04.2021 Poskytnutí daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2423/21 27.04.2021 Poskytnutí darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 2422/21 27.04.2021 Vyjádření Městské části Praha 6 k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Vltavy 2022-2027“ zpracované dle přílohy č.7 zákona č.100/2001 Sb. (EIA), která bude podléhat zjišťovacímu řízení dle § 10d zákona č.100/2001 Sb. (EIA)

NE

RMČ 2421/21 27.04.2021 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „ZŠ J.A.Komenského - půdní vestavba“

NE

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz