Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15909 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 297/19 12.03.2019 Schválení statutů nově zřízených komisí Rady MČ Praha 6 pro volební období 2018 - 2022

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

RMČ 296/19 12.03.2019 Plán účetního odpisu majetku na rok 2019

1,

RMČ 295/19 12.03.2019 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů na 12 měsíců

NE

RMČ 294/19 12.03.2019 Kupní smlouva na vozidlo - Elektromobil

1,2,3,4,

RMČ 293/19 12.03.2019 Kupní smlouva o prodeji osobních motorových vozidel - nákup 2 vozidel vyšší střední třídy

1,2,3,4,

RMČ 292/19 12.03.2019 Uzavření dohod o provedení práce s členy okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. a 25.5.2019

NE

RMČ 291/19 12.03.2019 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 6

NE

RMČ 290/19 12.03.2019 Jmenování nového člena Pracovní skupiny pro Šatovku

NE

RMČ 289/19 12.03.2019 Uzavření smlouvy o poskytování služby WIA MAX na datová připojení detašovaného pracoviště Šmolíkova

NE

RMČ 288/19 12.03.2019 Pravidla pro participativní rozpočtování v Praze 6 - Nápad pro Šestku III.

NE

RMČ 287/19 12.03.2019 Přijetí majetku - vstupní cedule k Fit parkům - do správy

NE

RMČ 286/19 12.03.2019 Stavba lanové dráhy Podbaba - Podhoří - Bohnice

1,

RMČ 285/19 12.03.2019 Rezignace ředitele p. o. Léčebna dlouhodobě nemocných

NE

RMČ 284/19 12.03.2019 Přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6

NE

RMČ 283/19 12.03.2019 Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6

NE

RMČ 282/19 12.03.2019 Přiznání odměny vedoucí Organizační složky MČ Praha 6 PRO 6

NE

RMČ 281/19 12.03.2019 Schválení odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných a Pečovatelská služba Praha 6

NE

RMČ 280/19 12.03.2019 Stanoviska k záměrům majetkoprávních jednání hl. m. Prahy

1,2,3,4,5,

RMČ 279/19 12.03.2019 Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku: „ZŠ Dědina - rekonstrukce střechy včetně zateplení - 2. etapa“.

NE

RMČ 278/19 12.03.2019 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „ZŠ Dědina - rekonstrukce střechy včetně zateplení - 2. etapa"

NE

RMČ 277/19 12.03.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „MŠ Jílkova - rekonstrukce šaten"

NE

RMČ 276/19 12.03.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce části podlah a sanace vlhkosti"

NE

RMČ 275/19 12.03.2019 Uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ Hanspaulka – doplnění chlazení do půdní vestavby – projektová příprava"

NE

RMČ 274/19 12.03.2019 Prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku poskytnutého na základě usnesení ZMČ č. 596/18

NE

RMČ 273/19 12.03.2019 Zapůjčení exteriérových výstavních stojanů do Senátu ČR

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz