Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 17005 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 1393/20 02.04.2020 Přemístění sochy maršála I. S. Koněva (ve smyslu usnesení ZMČ č. 120/19 z 12.09.2019)

NE

RMČ 1392/20 01.04.2020 Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady SNEO, a.s. – Zpráva pro mimořádnou valnou hromadu společnosti SNEO a.s.

NE

RMČ 1391/20 31.03.2020 Rámcová smlouva na zajištění havarijních a lokálních oprav parkových cest na území Prahy 6

NE

RMČ 1390/20 31.03.2020 Souhlas s uzavřením smlouvy o financování projektu "Dětská skupina Sluníčko" v rámci výzvy č. 42 Operačního programu Praha - pól růstu ČR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

NE

RMČ 1389/20 31.03.2020 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 6

NE

RMČ 1388/20 31.03.2020 Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze

1,2,

RMČ 1387/20 31.03.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Senior & handicap sport na Šestce

1,

RMČ 1386/20 31.03.2020 Odpis pohledávky příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 6

1,

RMČ 1385/20 31.03.2020 Poskytnutí dotací v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2020

1,2,3,

RMČ 1384/20 31.03.2020 6. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2020

1,

RMČ 1383/20 31.03.2020 5. rozpočtová opatření MČ Praha 6 na rok 2020

1,

RMČ 1382/20 31.03.2020 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce zdravotně technických instalací v domě Dejvická 397/34"

NE

RMČ 1381/20 31.03.2020 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy volných bytů v domech Rooseveltova 613/38 č. b. 22, Rooseveltova 615/34 č. b. 18"

NE

RMČ 1380/20 31.03.2020 Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 5098/2010-R320 k bytu v domě č. p. xx, Goetheho x, k. ú. Bubeneč - Bubenečské nádraží

NE

RMČ 1379/20 31.03.2020 Pronájem bytu v domě Obora Hvězda x/x

NE

RMČ 1378/20 31.03.2020 Poskytnutí slevy z nájemného

NE

RMČ 1377/20 31.03.2020 Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce spojené s realizací pomníku Marie Terezie na pozemku parc.č. 457/5, k.ú. Hradčany, v parku Marie Terezie

NE

RMČ 1376/20 31.03.2020 Uzavření smlouvy prostřednictvím objednávky OI/50/2020

NE

RMČ 1375/20 31.03.2020 Zrušení akcí pořádaných MČ Praha 6 do 30.06.2020

1,

RMČ 1374/20 31.03.2020 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 1373/20 31.03.2020 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě S 543/2016/OŠKS o spolupráci za účelem zajištění "Farmářských trhů" - s novým názvem "Trhy na Kulaťáku"

NE

RMČ 1372/20 31.03.2020 Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady SNEO, a.s. – Udělení souhlasu k uzavření smluvního závazku podle čl. X. odst. 2 písm. r) Stanov společnosti, rozhodnutí o použití volných finančních prostředků získaných z prod

NE

RMČ 1371/20 24.03.2020 Uzavření smlouvy se společností Lion Mobile s.r.o. na nákup jednorázových obličejových masek a se společností LANOTA Systems a.s. na nákup ochranného zdravotnického materiálu

NE

RMČ 1370/20 16.03.2020 Pronájem části pozemku pod garáží parc. č. 876/1 k. ú. Střešovice

1,

RMČ 1369/20 16.03.2020 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 729/63 k. ú. Dejvice

1,

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz