Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14551 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2929/17 15.11.2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce části komunikace v k.ú. Dejvice pro konání kulturní akce "Vánoce v Praze 6 2017" mezi MČ Praha 6 a HMP Praha, zastoupené TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 2928/17 15.11.2017 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“

NE

RMČ 2927/17 15.11.2017 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová a inženýrská činnost - Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc".

NE

RMČ 2926/17 15.11.2017 Poskytnutí finančních darů na kulturní akce

NE

RMČ 2925/17 15.11.2017 Uzavření objednávek OI/119/2017 a OI/120/2017

NE

RMČ 2924/17 15.11.2017 Uzavření objednávky OI/122/2017

NE

RMČ 2923/17 15.11.2017 Změna složení Komise pro sociálně bytové otázky RMČ Praha 6

NE

RMČ 2922/17 15.11.2017 Uzavření dohody o narovnání se společností Super poster, s. r. o.

NE

RMČ 2921/17 15.11.2017 Ukončení nájemní smlouvy č. S 48/2015/OSOM na pronájem prodejního stánku č. 12 dohodou

NE

RMČ 2920/17 15.11.2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2064/1 k. ú. Bubeneč pro umístění "Pražské pouliční knihovny" mezi MČ Praha 6 a TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 2919/17 15.11.2017 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přesahu fasády domů na pozemek parc. č. 491/26 k. ú. Veleslavín

NE

RMČ 2918/17 15.11.2017 Zrušení usnesení č. 2795/17 ze dne 04. 10. 2017, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění plynovodní přípojky do části pozemku parc. č. 2557/134 k. ú. Břevnov se spolkem Tělovýchovná jedno

NE

RMČ 2917/17 15.11.2017 Uzavření objednávky OSL/00374/2017 na vybudování dvou kanceláří s vybavením kancelářským nábytkem pro 6 pracovníků

1,2,

RMČ 2916/17 15.11.2017 Doplnění ceníku inzerce v radničním periodiku Šestka

NE

RMČ 2915/17 15.11.2017 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací ZŠ Marjánka, ZŠ Pod Marjánkou, MŠ Juárezova

NE

RMČ 2914/17 15.11.2017 Podněty fyzických a právnických osob na pořízení změn ÚPn SÚ HMP

1,2,

RMČ 2913/17 15.11.2017 Pronájem bytů ze sociálních důvodů

NE

RMČ 2912/17 15.11.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

1,2,3,

RMČ 2911/17 15.11.2017 Delegace zástupců Roncegno Terme na adventních trzích Prahy 6

NE

RMČ 2910/17 15.11.2017 Peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy za III. čtvrtletí 2017

NE

RMČ 2909/17 15.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Prahy 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných na r. 2019 a 2020

1,2,

RMČ 2908/17 15.11.2017 1. úprava finančního plánu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, Chitussiho 1, Praha 6 pro rok 2017

1,2,

RMČ 2907/17 15.11.2017 Pronájem bytu z profesních důvodů

NE

RMČ 2906/17 15.11.2017 Pronájem bytu

NE

RMČ 2905/17 15.11.2017 Pronájem bytu v bytovém domě Ve Střešovičkách

NE

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz