Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 16484 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 872/19 01.10.2019 Postup při stanovení nájemného u bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 6 od 01.10.2019

1,

RMČ 871/19 01.10.2019 Zvýšení nájemného v souladu s ust. § 2249 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění

1,

RMČ 870/19 01.10.2019 Uzavření smlouvy o spolupráci a zástavní smlouvy mezi městskou částí Praha 6 a společností SHERINGHAM Consulting s.r.o.

NE

RMČ 869/19 01.10.2019 Změna ve složení Komise životního prostředí RMČ

NE

RMČ 868/19 01.10.2019 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě S/664/2019/OSL o provozu automatů a jejich rozmístění

NE

RMČ 867/19 01.10.2019 Uzavření Smlouvy o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS PS, umístěné v objektu Spisovna a sklady Ruzyně, Šmolíkova xx

NE

RMČ 866/19 01.10.2019 Souhlas s postupem při zadání objednávek na občerstvení při udílení Čestných občanství a předávání Cen městské části Praha 6 dne 06.09.2019

NE

RMČ 865/19 01.10.2019 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,

RMČ 864/19 01.10.2019 Uzavření smlouvy o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb ÚMČ Praha 6 osobám se sluchovým postižením

NE

RMČ 863/19 01.10.2019 Podání adresované RMČ Praha 6

NE

RMČ 862/19 01.10.2019 Změna ve složení Bezpečnostní rady, Krizového štábu, Bezpečnostní komise a Povodňové komise MČ Praha 6

NE

RMČ 861/19 01.10.2019 Uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku mezi MČ Praha 6 a Hlavním městem Praha, zastoupeným TSK hl.m. Prahy, a.s. pro účely umístění informační cedule dotačního projektu ŠKODA STROMKY 2018

NE

RMČ 860/19 01.10.2019 Stavební úprava křižovatky Velvarská x Jírova a úprava chodníkových ploch a přechodů pro chodce v ulici Parléřova, úsek Za Hládkovem - Myslbekova

NE

RMČ 859/19 01.10.2019 Vyhlášení dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2020

1,2,

RMČ 858/19 01.10.2019 Vyhlášení dotačního programu Kultura I. - 2020

1,2,

RMČ 857/19 01.10.2019 Darovací smlouva s Letištěm Praha, a.s. k dotačnímu programu OTEVŘENÝ SVĚT 2019

NE

RMČ 856/19 01.10.2019 Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí v MŠ Sbíhavá od školního roku 2019/2020

NE

RMČ 855/19 01.10.2019 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ a MŠ T. G. Masaryka pro školní rok 2019/2020

NE

RMČ 854/19 01.10.2019 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

NE

RMČ 853/19 01.10.2019 Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku roku 2019 pořízeného příspěvkovou organizací MŠ Volavkova

NE

RMČ 852/19 01.10.2019 Uzavření smlouvy o podnájmu části nemovitosti mezi Základní školou a Mateřskou školou Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 a společností Papíromat s.r.o.

NE

RMČ 851/19 01.10.2019 Uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi Základní školou Hanspaulka a Mateřskou školou Kohoutek Praha 6, Sušická xx a paní I. V.

NE

RMČ 850/19 01.10.2019 Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „ZŠ A. Čermáka - doplnění chlazení do půdní vestavby“

NE

RMČ 849/19 01.10.2019 Odprodej mobilního telefonu bývalému řediteli p.o. LDN

NE

RMČ 848/19 01.10.2019 Přiznání odměny ředitelce p.o. Pečovatelská služba Praha 6

NE

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz