Nabídka pronájmu nebytového prostoru: Prodejna NJ č. 1688/320, Bělohorská 1688/122, 1689/124

Zveřejněno od

27. 2. 2023

Zveřejněno do

29. 12. 2023

Oblast

Odbor správy majetku