Nabídka pronájmu nebytového prostoru: ordinace NP č. 530/306, Stochovská 530/43

Zveřejněno od

27. 2. 2023

Zveřejněno do

29. 12. 2023

Oblast

Odbor správy majetku