Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Průklesty dřevin
Číslo: 2005/00011
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 07.03.2005
Datum ukončení nabidek: 10.03.2005
Datum zveřejnění výsledků: 11.03.2005
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť
Specifikace: Předmětem plnění je běžná zahradnická úprava dřevin rostoucích na plochách veřejné zeleně spravovaných OPP ÚMČ. Požadované práce budou zahrnovat zdravotní řez, prosvětlovací řez, zmlazovací řez, vyvětvení koruny a pod. V rámci této zakázky bude rovněž pokáceno také několik stromů, požadováno bude i odstranění pařezů. Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Přesná specifikace prací a místa plnění je uvedena v přílohách.
Kritéria hodnocení: nabídková cena a termín realizace
Podmínky účasti: - vítězný uchazeč musí doložit živnostenské oprávnění na zahradnické práce v ověřené kopii (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - vítězný uchazeč musí doložit 3 reference na údržbu zeleně či řez dřevin včetně kontaktní osoby investora a tel. spojení (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - v případě, že vítězný uchazeč nedodrží výše uvedené podmínky, bude zakázka přidělena uchazeči, který se umístil jako další v pořadí
Platební podmínky: Faktura bude dodavateli proplacena po předložení potvrzení o řádném provedení prací. Splatnost faktury je do 14 dnů po jejím dorucení.
Kontakt: Jana Boříková
odbor péče o prostředí
tel.  220 189 549
e-mail: jborikov@p6. mepnet.cz
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrány vítězná, druhá a třetí nabídka
Za výsledky zodpovídá: Ing. Lenka Zajptová
vedoucí odboru péče o prostředí
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Otakar Chládek-Sadovnický a zahradnický servis
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 13111451
DIČ: CZ530729268
tel: 602203219
fax: 235316154
Email:
Nabídka:

1. Sibiřské nám. ... 750,-

2. Park Thákurova ... 750,-

3. Nám. na Santince ... 600,-

4. Na Beránce ... 920,-

5. Zavadilova x Starodejvická ... 600,-

6. Park v Průhledu ... 2500,-

7. Park u kostela sv. Norberta ... 1850,-

8. Kratochvílova ... 5100,-

9. Šumberova ... 850,-

10. Na okraji ... 650,-

11. Janouškova ... 850,-

12. Na okraji ... 950,-

13. Bubeníčkova ... 1500,-

14. Křenova ... 1200,-

15. Na Dlouhém lánu ... 480,-

16. Evropská x Etiopská ... 2400,-

 

Nabídková cena: 21950.00,-Kč bez DPH
26120.50,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: Martin Nezhyba - Péče o zeleň
Nedašovská 341
Praha 5 155 21
IČO: 65420047
DIČ: CZ6610072040
tel: 603464789
fax: 271767955
Web: http://www.nezhyba.cz
Email:
Nabídková cena: 60490.00,-Kč bez DPH
71983.00,-Kč s DPH
 
Druhý náhradník
Dodavatel: Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb
Bolívarova 2092/21
Praha 6 169 00
IČO: 16471636
DIČ: CZ6508111434
tel: 233081333
fax: 233371308
Web: http://www.jena.cz
Email:
Nabídková cena: 87066.00,-Kč bez DPH
103608.54,-Kč s DPH


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=73&aukce=&crc=568afdc4d55b499038f9ce1b26f9117d ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz