Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Průklesty dřevin
Číslo: 2005/00011
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 07.03.2005
Datum ukončení nabidek: 10.03.2005
Datum zveřejnění výsledků: 11.03.2005
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť
Specifikace: Předmětem plnění je běžná zahradnická úprava dřevin rostoucích na plochách veřejné zeleně spravovaných OPP ÚMČ. Požadované práce budou zahrnovat zdravotní řez, prosvětlovací řez, zmlazovací řez, vyvětvení koruny a pod. V rámci této zakázky bude rovněž pokáceno také několik stromů, požadováno bude i odstranění pařezů. Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Přesná specifikace prací a místa plnění je uvedena v přílohách.
Kritéria hodnocení: nabídková cena a termín realizace
Podmínky účasti: - vítězný uchazeč musí doložit živnostenské oprávnění na zahradnické práce v ověřené kopii (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - vítězný uchazeč musí doložit 3 reference na údržbu zeleně či řez dřevin včetně kontaktní osoby investora a tel. spojení (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - v případě, že vítězný uchazeč nedodrží výše uvedené podmínky, bude zakázka přidělena uchazeči, který se umístil jako další v pořadí
Platební podmínky: Faktura bude dodavateli proplacena po předložení potvrzení o řádném provedení prací. Splatnost faktury je do 14 dnů po jejím dorucení.
Kontakt: Jana Boříková
odbor péče o prostředí
tel.  220 189 549
e-mail: jborikov@p6. mepnet.cz
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrány vítězná, druhá a třetí nabídka
Za výsledky zodpovídá: Ing. Lenka Zajptová
vedoucí odboru péče o prostředí
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Otakar Chládek-Sadovnický a zahradnický servis
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 13111451
DIČ: CZ530729268
tel: 602203219
fax: 235316154
Email:
Nabídka:

1. Sibiřské nám. ... 750,-

2. Park Thákurova ... 750,-

3. Nám. na Santince ... 600,-

4. Na Beránce ... 920,-

5. Zavadilova x Starodejvická ... 600,-

6. Park v Průhledu ... 2500,-

7. Park u kostela sv. Norberta ... 1850,-

8. Kratochvílova ... 5100,-

9. Šumberova ... 850,-

10. Na okraji ... 650,-

11. Janouškova ... 850,-

12. Na okraji ... 950,-

13. Bubeníčkova ... 1500,-

14. Křenova ... 1200,-

15. Na Dlouhém lánu ... 480,-

16. Evropská x Etiopská ... 2400,-

 

Nabídková cena: 21950.00,-Kč bez DPH
26120.50,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: Martin Nezhyba - Péče o zeleň
Nedašovská 341
Praha 5 155 21
IČO: 65420047
DIČ: CZ6610072040
tel: 603464789
fax: 271767955
Web: http://www.nezhyba.cz
Email:
Nabídka: Nabídka se týká zakázky vyhlášené pod uvedeným číslem.V případě vítězství ve výběrovém řízení jsme schopni zakázku realizovat počínaje dnem 14.3.05.Dovoluji si upozornit,že v bodě 5. zakázky je v označeném tisu prorostlá poměrně mohutná bezinka.V cenové nabídce je počítáno s jejím odstraněním.V bodě 10. zakázky je požadováno odstranění kořenových výmladků u lípy.Jejich odstranění již bylo provedeno v době,kdy jsem si jednotlivé lokality objížděl.Foto zašlu e-mailem. S pozdravem Martin Nezhyba
Další informace: http://www.nezhyba.cz
Nabídková cena: 60490.00,-Kč bez DPH
71983.00,-Kč s DPH
 
Druhý náhradník
Dodavatel: Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb
Bolívarova 2092/21
Praha 6 169 00
IČO: 16471636
DIČ: CZ6508111434
tel: 233081333
fax: 233371308
Web: http://www.jena.cz
Email:
Nabídka: Ing.J.Švejkovský - JENA Kostelní 1503 170 00 Praha 7 tel.:  233 081 333 fax:  233 371 308 www.jena.cz jena@jena,cz Průklesty dřevin na P 6 p.č. popis m.j. mn/m.j. cena/m.j. ceana celkem 1 vyvětvení korun u lip - Sibířské nám ks 2 375,00 750,00 2 zakrácení a úprava jalovce čínského - Park Thákurova m2 60 75,00 4 500,00 3 zakrácení jalovců - nám. Na Santince m2 50 75,00 3 750,00 4 zmlazení keřů - Na Beránce m2 50 115,00 5 750,00 odstranění břizy včetně pařezu pr do 30cm- Na Beránce ks 1 2 750,00 2 750,00 5 zmlazení keřů - Zavadilova m2 30 75,00 2 250,00 zakrácení větví tisu ks 1 480,00 480,00 6 pokácení buku / bez odstranění pařezu / - pr.do 30cm - Park V Průhledu ks 1 1 940,00 1 940,00 pokácení velké borovice - pr. 40-50cm - Park V Průhledu ks 2 4 600,00 9 200,00 pokácení borovice - pr.do 20cm - Park V Průhledu ks 1 1 370,00 1 370,00 odstranění odumřelého vrchou borovice - Park V Průhledu ks 1 1 250,00 1 250,00 7 průklest hlohů - Park u kostela sv.Norberta / 1 zahr , 1hod / ks 3 250,00 750,00 odstranění suchého hlohu včetně pařezu -Park sv.Norberta ks 1 350,00 350,00 odstranění kmenů lip - Park u kostela Sv.Norberta ks 3 450,00 1 350,00 průklest stromů / lipa, jasan / - Park u kostela Sv.Norberta ks 3 650,00 1 950,00 zmlazení javoru, odstranění suchých větví -Park u kostela Sv.Norberta ks 1 3 300,00 3 300,00 8 pokácení stromů včetně odstranění pařezů - douglaska - pr. 27cm - Kratochvilova ks 1 2 750,00 2 750,00 pokácení stromu včetně odstranění pařezu - mahalebka - pr.31cm - Kratochvilova ks 1 5 670,00 5 670,00 pokácení stromu včetně odstranění pařezu - habr - pr.do 30cm - Kratochvilova ks 1 2 750,00 2 750,00 přizvednutí koruny lípy - Kratochvílova ks 1 375,00 375,00 průklest břiz - Kratochvílova ks 2 650,00 1 300,00 9 průklest a vyzvednutí koruny - lípa - Šumberova ks 1 1 800,00 1 800,00 10 prosvětlení koruny a odstranění výmladků - lípa - Na Okraji ks 1 1 800,00 1 800,00 11 redůkce výhonů šeříku + vykopání části kořenů m2 20 75,00 1 500,00 12 přizvednutí koruny - borovice - Na Okraji ks 2 450,00 900,00 13 prořezání větví stromů - Bubeníčkova ks 3 450,00 1 350,00 14 průklest stromu a odstranění překážejících větví - Křenova ks 1 950,00 950,00 15 přizvednutí korun líp - Na Doluhém lánu ks 2 1 250,00 2 500,00 úprava živého plotu - Na Dlouhém lánu m2 10 29,00 290,00 16 pokácení jasanu včetně odstranění pařezu - pr do 30cm - Evropská x Etiopská ks 1 2 970,00 2 970,00 pokácení břízy včetně odstranění pařezu - pr do 30cm- Evropská x Etiopská ks 1 2 970,00 2 970,00 pokácení břízy včetně odstranění pařezu - pr do 20cm - Evropská x Etiopská ks 1 1 783,00 1 783,00 pokácení břízy včetně odstranění pařezu - pr do 10cm - Evropská x Etiopská ks 1 935,00 935,00 pokácení smrku včetně odstranění pařezu - pr do 20cm- Evropská x Etiopská ks 1 1 783,00 1 783,00 17 odvoz a likvidace odpadu - kont / 5 / ks 5 1 500,00 7 500,00 18 příprava a kompetace zakázky kpl 1 3 500,00 3 500,00 Cena celkem 87 066,00 DPH 19% 16 542,54 Cena včetně DPH 103 608,54
Nabídková cena: 87066.00,-Kč bez DPH
103608.54,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=73&aukce=1&crc=ad383497d7f3f9899e4a77e9cac4cc3f ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz