Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Projekt a realizace dopravního značení pro rozmístění kontejnerů
Číslo: 2005/00006
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 23.02.2005
Datum ukončení nabidek: 28.02.2005
Datum zveřejnění výsledků: 02.03.2005
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace: Předmětem plnění zakázky je zhotovení projektu DIO a realizace dopravního značení pro rozmístění kontejnerů na rostlinný a jiný objemný odpad na vymezených úsecích komunikací v městské části Praha 6. Dopravní značení v souvislosti s umístěním kontejnerů bude realizováno na celkem 81 stanovištích vyjmenovaných a orientačně zakreslených v přílohách zakázky, a to v určených termínech v období od 2.4.2005 do 9.5.2005.( Při zadání zakázky budou jednotlivá stanoviště objednatelem ještě detailně specifikována.) Dodavatel zajistí projednání zpracované dokumentace s Dopravním inspektorátem Policie ČR - Správou pro hl.m.Prahu.
Kritéria hodnocení: Nabídková cena. Požadavky zadavatele: Projekt DIO bude zhotoven do 14.3.2005 a projednán bude nejpozději do 16.3.2005.
Podmínky účasti: Vybraný uchazeč předloží certifikát systému jakosti ( pro stavební a silniční práce v oboru pozemních komunikací ) vydaný akreditovaným certifikačním orgánem, dále vybraný uchazeč prokáže způsobilost k zajištění jakosti projektových prací. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč umístěný v druhém pořadí.
Platební podmínky: Cena díla bude objednatelem hrazena postupně, na základě dílčích faktur dodavatele. V cenové nabídce uchazeč uvede zvlášť cenu za zhotovení a projednání DIO, dále uvede ceny za realizaci dopravního značení zvlášť pro každý z určených termínů.
Kontakt: Ing.Michaela Kudrnová
odbor péče o prostředí
tel. 220189906
e-mail:

Alice Zajícová
odbor péče o prostředí
tel: 220189 379
e-mail:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán vítěz a náhradník
Za výsledky zodpovídá: ing.Michaela Kudrnová
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Prazske sluzby
Pod Sancemi
Praha 9 180 77
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120
tel: 284091661
fax: 284091667
Web: http://psluzby-dz.cz
Email:
Nabídka:
Pict Pict Pict Pict Pict
P R A Ž S K É S L U Ž B Y a. s.
d o p r a v n í z n a č e n í EN ISO 9001
P o d Š a n c e m i 4 4 4 / 1 certifikováno
1 8 0 7 7 P R A H A 9 RWTÜV
Úřad městské části Praha 6 V Praze dne 24. 2. 2005
CN 114/1
Ing. Michaela Kudrnová
tel:  220 189 906
fax:  224 312 481
Věc: Cenová nabídka na dopravní opatření na akci:
"Rozmístění kontejnerů na objemný odpad"
1) Zpracování návrhu DIO:
Zpracování návrhu DIO, projednání s PČR 7 100,00 Kč
2) Etapa č. 1 (2. 4. - 3. 4. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 9 ks á 9 729,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 7 ks á 7 441,00 Kč
podstavec včetně nosiče 7 ks á 4 252,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 8 ks á 9 144,00 Kč
podstavec včetně nosiče 6 ks á 4 48,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 7 ks á 55 385,00 Kč
montáž,osazení DZ 552,00 Kč
demontáž, svoz 360,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 1: 4 153,00 Kč
Etapa č. 2 (9. 4. - 10. 4. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 28 ks á 9 2 268,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 23 ks á 7 1 449,00 Kč
podstavec včetně nosiče 23 ks á 4 828,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 21 ks á 9 378,00 Kč
podstavec včetně nosiče 16 ks á 4 128,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 23 ks á 55 1 265,00 Kč
montáž,osazení DZ 1 656,00 Kč
demontáž, svoz 1 080,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 2: 10 294,00 Kč
Etapa č. 3 (16. 4. - 17. 4. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 27 ks á 9 2 187,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 19 ks á 7 1 197,00 Kč
podstavec včetně nosiče 19 ks á 4 684,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 20 ks á 9 360,00 Kč
podstavec včetně nosiče 15 ks á 4 120,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 19 ks á 55 1 045,00 Kč
montáž,osazení DZ 1 518,00 Kč
demontáž, svoz 990,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 3: 9 343,00 Kč
Etapa č. 4 (23. 4. - 24. 4. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 28 ks á 9 2 268,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 21 ks á 7 1 323,00 Kč
podstavec včetně nosiče 21 ks á 4 756,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 21 ks á 9 378,00 Kč
podstavec včetně nosiče 15 ks á 4 120,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 21 ks á 55 1 155,00 Kč
montáž,osazení DZ 1 610,00 Kč
demontáž, svoz 1 050,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 4: 9 902,00 Kč
Etapa č. 5 (30. 4. - 1. 5. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 53 ks á 9 4 293,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 37 ks á 7 2 331,00 Kč
podstavec včetně nosiče 37 ks á 4 1 332,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 51 ks á 9 918,00 Kč
podstavec včetně nosiče 38 ks á 4 304,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 37 ks á 55 2 035,00 Kč
montáž,osazení DZ 3 243,00 Kč
demontáž, svoz 2 115,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 5: 17 813,00 Kč
Etapa č. 6 (7. 5. - 8. 5. 2005):
Pronájem DZ B28+E12 7 dní předem: 9 dní
značka 11 ks á 9 891,00 Kč
značka E 12 - ČASOVÝ ÚDAJ 8 ks á 7 504,00 Kč
podstavec včetně nosiče 8 ks á 4 288,00 Kč
Pronájem ostatního DZ: 2 dny
značka 16 ks á 9 288,00 Kč
podstavec včetně nosiče 12 ks á 4 96,00 Kč
výroba textu na E12 (atyp. text)
(250x500 mm) 8 ks á 55 440,00 Kč
montáž,osazení DZ 805,00 Kč
demontáž, svoz 525,00 Kč
doprava Praha 6 1 242,00 Kč
Cena etapy č. 6: 5 079,00 Kč
Cena celé akce: 63 684,00 Kč
Cenová nabídka byla zpracována na Vaši žádost a uvedené ceny jsou bez DPH.
Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace
neodsouhlasené Policií ČR s dobou pronájmu DZ dle Vámi uvedených termínů.
Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro provádění pře-
chodného dopravního značení na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a
Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.
vyhotovil: schválil:
Petr Urban dopravní značení
tel:  736 518 280,  284 098 674 Vladimír HOFMAN
Nabídková cena: 63684.00,-Kč bez DPH
75784.00,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: J.i.P. dopravní značení s.r.o.
Jankovcova 22
Praha 7 170 00
IČO: 25762001
DIČ: CZ25762001
tel: 283872319
fax: 283872319
Web: http://www.jip-praha.cz/
Email:
Nabídková cena: 66011.00,-Kč bez DPH
78553.00,-Kč s DPH


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=67&aukce=&crc=5704e9e52a9c09e33a8e31aae08c2335 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz