Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Průklesty dřevin k.ú. Břevnov
Číslo: 2005/00005
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 17.02.2005
Datum ukončení nabidek: 23.02.2005
Datum zveřejnění výsledků: 25.02.2005
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť
Specifikace: Předmětem plnění je běžná zahradnická úprava dřevin rostoucích na plochách veřejné zeleně spravovaných OPP ÚMČ. Požadované práce budou zahrnovat zdravotní řez, prosvětlovací řez, zmlazovací řez, vyvětvení koruny a pod. Veškerý odpad z provedených prací bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Přesná specifikace prací a místa plnění je uvedena v přílohách.
Kritéria hodnocení: nabídková cena
Podmínky účasti: - vítězný uchazeč musí doložit živnostenské oprávnění na zahradnické práce v ověřené kopii (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - vítězný uchazeč musí doložit 3 reference na údržbu zeleně či řez dřevin včetně kontaktní osoby investora a tel. spojení (neplatí pro uchazeče, kteří již pro odbor péče o prostředí práce obdobného charakteru dříve vykonávali) - v případě, že vítězný uchazeč nedodrží výše uvedené podmínky, bude zakázka přidělena uchazeči, který se umístil jako další v pořadí
Platební podmínky: Faktura bude dodavateli proplacena po předložení potvrzení o řádném provedení prací. Splatnost faktury je do 14 dnů po jejím dorucení.
Kontakt: Jana Boříková
odbor péče o prostředí
tel.  220 189 549
e-mail: jborikov@p6. mepnet.cz
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrány vítězná, druhá a třetí nabídka
Zdůvodnění: Poředí firem bylo stanoveno na základě výše nabídkových cen.
Za výsledky zodpovídá: Jana Boříková
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb
Bolívarova 2092/21
Praha 6 169 00
IČO: 16471636
DIČ: CZ6508111434
tel: 233081333
fax: 233371308
Web: http://www.jena.cz
Email:
Nabídka: Průklesty dřevin na Břevnově p.č. popis m.j. mn/m.j. cena/m.j. cena celkem 1 zmlazení keřových porostů m2 105 39,50 4 147,50 2 prořezání střemchy / Bělohorská / ks 1 485,00 485,00 3 odstranění nálet.dřevin + odstranění pařezů / bez / m2 20 57,00 1 140,00 4 vyvětvění koruny / lípy / ks 2 375,00 750,00 5 prosvětlovací řez / slivoň / ks 1 550,00 550,00 6 redukce výhonů, probírka větví / vícekmenné javory, jasan / ks 8 580,00 4 640,00 7 vykopání + odstranění pařezů / bez / ks 1 630,00 630,00 8 ostranění suchého stromu + pařezu ks 1 1 450,00 1 450,00 9 ošetření přípravkem proti opětovnému prořůstání keřů / bez / - Roundup, cena za zásah m2 15 8,50 127,50 10 odvoz a likvidace odpadu kpl 1 1 850,00 1 850,00 Cena celkem 15 770,00 Cena je bez DPH Údržba – hlavní plochy V současné době udržujeme : A. Velké veřejné plochy:  Údržba Letenských sadů – Praha 7 - kontaktní osoba - Ing.Šléglová – tel.:  Údržba Centrální části Prahy 5 – Smíchov – Arbesovo náměstí, náměstí Kinských, náměstí 14.října, Hořejší nábřeží, park Sacre Coeur, Janáčkovo nábřeží, dětské hřiště Dětský ostrov, předpolí Dětského ostrova, dětské hřiště Okrouhlík, V Botanice, park Portheimka, Bertramka, Diezenhoferovy sady, park Klamovka, park Mrázovka Kontaktní osoba : Ing.Horák – tel.:  257 000 246  Údržba ploch zeleně pražského hradu  Údržba stromořadí – Praha 3 – kontaktní osoba –Ing.Louša – tel.:  222 116 390 - nově vysazené stromy v rámci obnovy stromořadí . Patří sem tyto ulice:  nám.Jiřího z Lobkovic  Křišťanova  Ševčíkova  Hájkova  Velehradská  Jagelonská  Baranova  Zelenky – Hajského  Křížkovského  Laubova  Milešovská  Přemyslovská  Řipská  Libická  Kolínská  Čáslavská  Českobratrská  Roháčova  Sahibova  Černínova  Bořivojova  Ondříčkova  Sudoměřská  Přemyslovská  Řipská  Fibichova  Čapkovského  Jeseniova B. Údržba soukromých zahrad Hlavní práce patřící k údržbě veřejné zeleně:  Pravidelné sekání trávníků  Zametání zpevněných ploch / Schorling /  Shrabání listí  Úklid a sběr komunálního odpadu  Odvoz a likvidace odpadu / tráva, listí, dřevo, komunální,… /  Pravidelné pletí a zastřižení keřových skupin a květinových záhonů /  Zimní údržba / sněhová pohotovost /  Zálivka stromů , keřů a květinových záhonů  Zimní průklest stromů, zmlazování keřů  Výchovní řez dřevin, odstranění suchých větví ze stromů  Chemické ošetření proti plevelů  Hnojení trávníků  Opravy dlážděných cest, úprava rabátek  Případná obnova a rekonstrukce ploch / výsadba stromů, travnaté plochy,… / Reference – údržba veřejné zeleně Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb Praha 3 – Žižkov Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 1993 Velikost: 4,5 ha Praha 6 – Suchdol Objednatel: MÚ Suchdol Doba plnění: 1993-94 Velikost: 6,5 ha Žofín – Praha 1 Objednatel: OÚ Praha 1 Doba plnění: 1994 Velikost: 1 ha Letenské sady – Praha 7 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1992-2004 Velikost: 55 ha Kontakt: Ing. Horská, tel.:  220 144 151 Pražský hrad – plochy zeleně Objednatel: Správa Pražského hradu Doba plnění: 1994-2004 Velikost: 6,5 ha Kontakt: Ing. Janeček, tel.:  224 373 355 Řízení letového provozu Objednatel: ŘLP Praha Doba plnění: 1992-2002 Velikost: 16 ha Chotkovy sady – Praha 1 Objednatel: Správa Pražského hradu Doba plnění: 1998-00 Velikost: 3,5 ha Kontakt: Ing. Janeček, tel.:  224 373 355 Chodská, Praha 2 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1996 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Chaberská, Praha 8 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1996 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Urxova, Praha 8 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1997 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Velehradská, Praha 3 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1997 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 U Libeňského zámku, Praha 8 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1997 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Jankovcova, Praha 7 Objednatel: OÚ Praha 7 Doba plnění: 1998 Jana Zajíce, Praha 7 Objednatel: OÚ Praha 7 Doba plnění: 1998 Sázavská, Praha 2 Objednatel: OÚ Praha 2 Doba plnění: 1998 Bubenečská, Praha 6 Objednatel: OÚ Praha 6 Doba plnění: 1998 Dvoreckého, Praha 6 Objednatel: OÚ Praha 6 Doba plnění: 1998 Eliášova, Praha 6 Objednatel: OÚ Praha 6 Doba plnění: 1998 Jaselská, Praha 6 Objednatel: OÚ Praha 6 Doba plnění: 1998 Štursova, Praha 6 Objednatel: OÚ Praha 6 Doba plnění: 1998 Balabenka, Praha 9 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Kbelská, Praha… Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Mariánské hradby Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Na Zátorce, Praha 6 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Pod kaštany, Praha 6 Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Poděbradská, Praha … Objednatel: MHMP Doba plnění: 1999 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Na Hanspaulce, Praha 6 Objednatel: MHMP Doba plnění: 2000 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Krocínovská, Praha… Objednatel: MHMP Doba plnění: 2000 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Na Ořechovce, Praha 6 Objednatel: MHMP Doba plnění: 2000 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Ovocný trh, Praha 1 Objednatel: MHMP Doba plnění: 2000 Kontakt: Mgr. Jakubcová, tel.:  224 481 111 Nám. Jiřího z Lobkovic, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Křišťanova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Ševčíkova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Hájkova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Velehradská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Jagellonská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Baranova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Hájkova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Zelenky – Hajského, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Křížkovského, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Laubova, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Milešovská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Přemyslovská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Slezská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Řipská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Libická, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Kolínská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Čáslavská, Praha 3 Objednatel: OÚ Praha 3 Doba plnění: 2003 Kontakt: Ing. Louša, tel.:  222 116 390 Centrální část – Praha 5 Smíchov Objednatel: OÚ Praha 5 Doba plnění: 2001-2004 Velikost: 5,2 ha Kontakt: Ing. Horák, tel.:  257 000 246
Nabídková cena: 15770.00,-Kč bez DPH
18766.30,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: Otakar Chládek-Sadovnický a zahradnický servis
Ruzyňská 209/8
Praha 6 161 00
IČO: 13111451
DIČ: CZ530729268
tel: 602203219
fax: 235316154
Email:
Nabídková cena: 23950.00,-Kč bez DPH
28500.50,-Kč s DPH
 
Druhý náhradník
Dodavatel: Martin Nezhyba - Péče o zeleň
Nedašovská 341
Praha 5 155 21
IČO: 65420047
DIČ: CZ6610072040
tel: 603464789
fax: 271767955
Web: http://www.nezhyba.cz
Email:
Nabídková cena: 28070.00,-Kč bez DPH
33403.00,-Kč s DPH


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=62&aukce=&crc=7906d6b67430fb2991d630b5003c1060 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz