Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eAukce » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: A3 Skener
Číslo: 2010/00007
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 11.11.2010
Datum ukončení 1. kola: 18.11.2010
Datum ukončení 2. kola: 19.11.2010
Datum ukončení 3. kola: 22.11.2010
Datum zveřejnění výsledků: 23.11.2010
Kategorie: » dodávky » nákup kancelářské techniky a vybavení kanceláří » výpočetní technika HW
Specifikace:

1ks A3 Skener Fujitsu fi-6770A

Záruka 3 roky u zákazníka (zajištění dopravy při reklamaci).

S dodáním na adresu ÚMČ Praha 6 (2. patro, odbor informatiky).

Kritéria hodnocení:
váhakritériumjednotky
100%cena bez DPHKč bez DPH

 

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána pouze přes el. tržiště resp. el. aukce. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku (Stačí jako příloha nabídky). V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Fakturace po dodání

Uvedená koncová cena v sobě zahrnuje recyklační, popř. autorské poplatky a dopravu na dodací adresu.

K faktuře bude přiložen dodací list s jednotlivě rozepsanými položkami.

Dodací list bude obsahovat pořadové číslo položky, jméno položky, počet kusů, cena za položku bez DPH, DPH, koncovou cenou s DPH, zaruční lhůtu a seznam výrobních čísel.

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Jiří Procházka
Odbor informatiky ÚMČ Praha 6
tel:  220 189 951
 
Vyhodnocení
Výsledková tabulka:
pořadí celkem firma cena bez DPH (100%)
1 100,0% YDS s.r.o. 234300 [Kč bez DPH] 100,0%
2 98,8% Fimak s.r.o. 237100 [Kč bez DPH] 98,8%
3 98,2% Amcobex Information Technologies 238500 [Kč bez DPH] 98,2%
4 96,4% CDC Data 243112 [Kč bez DPH] 96,4%
5 89,4% Nebrat, s.r.o. 262038 [Kč bez DPH] 89,4%
Výsledek: vybrány vítězná, druhá a třetí nabídka
Zdůvodnění:

Vítěz nabízí požadované zboží za nejnižší cenu.

Za výsledky zodpovídá: Jiří Procházka
Odbor informatiky ÚMČ Praha 6
tel:  220 189 951
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: YDS s.r.o.
Plotní 75
Brno 602 00
IČO:
DIČ:
tel: 736484644
fax:
Web: http://www.yds.cz
Email:
Nabídka:

Nabízíme skener Fujitsu Fi-6770A vč. rozšířené servisní podpory Plus Pac 8 na 36 měsíců. Podrobnosti o nabízené servisní podpoře najdete v přiloženém dokumentu.

 

Cmíral Jiří

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
 
Náhradník
Dodavatel: Fimak s.r.o.
K Dálnici 439
Průhonice 252 43
IČO: 61249696
DIČ: CZ61249696
tel: 317471319
fax: 317471319
Web: http://www.fimak.cz
Email:
 
Druhý náhradník
Dodavatel: Amcobex Information Technologies
Tuřanka 115
Brno 627 00
IČO: 48909092
DIČ:
tel: 548183091
fax:
Web: http://www.amcobex.cz
Email:


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=6&aukce=1&crc=ee9ac3626b3b573907cff61c18ba663a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz