Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eAukce » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Dodání a instalace pěti přístřešků u autobusových zastávek na vybraná místa Prahy 6
Číslo: 2010/00003
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 20.10.2010
Datum ukončení 1. kola: 27.10.2010
Datum ukončení 2. kola: 29.10.2010
Datum ukončení 3. kola: 01.11.2010
Datum zveřejnění výsledků: 03.11.2010
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace pěti přístřešků u autobusových zastávek v Praze 6 včetně likvidace čtyř stávajících (viz fotodokumentace). Minimální požadované základní rozměry nových přístřešků: délka 4 m (u 2 ks přístřešků požadavek na 8m délku nebo zdvojený), šířka 2 m, příslušenství: lavička. Minimálním předpokladem zakrytí je střecha, zadní stěna a bočnice, u bočnic je požadován průhledný materiál.

Materiál přístřešků je předpokládán kov, sklo, plast.

Přístřešky budou usazeny do chodníku z betonové dlažby (zast.“Libocká“ a „Vlastina“), asfaltu („Ciolkovského“-dlouhý přístřešek a „Sídliště na Dědině“-dlouhý přístřešek) a jinak zpevněné plochy („Staré nám.“-zde je nutné počítat se „samonosným přístřeškem“ s vlastní podlahou, tj. bez pevného spojení s povrhem). Součástí zakázky bude uvedení všech povrchů zasažených stavbou do odpovídajícího stavu.

Provedení přístřešků musí odolávat povětrnostním vlivům a vandalismu, dále je požadována jednoduchá údržba a opravy (včetně zajištění rychlého servisu).

Typ provedení by měl odpovídat přístřeškům instalovaným na území hl.m. Prahy.

Před podáním nabídky doporučujeme prohlídku jednotlivých míst.

Záruční doba na přístřešek min. 24 měsíců.

Kritéria hodnocení:
váhakritériumjednotky
70%cena bez DPHKč bez DPH
20%záruční dobaměsíce
10%denní sankce za nesplnění termínuKč bez DPH

 

Podmínky účasti:

Nabídka bude podána přes el. tržiště, požadované doklady budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě.

Zakázka bude realizována v termínu do 23.12.2010 (uzavření smluvního vztahu předpokládáno do 15.11.2010).

Budou doloženy min. tři potvrzené reference obdobných zakázek, tj.realizace zastávkových přístřešků.

Nabídková cena bude rozepsána po jednotlivých položkách (likvidace starých přístřešků,dodání nových-materiál, práce,doprava..). V případě, že budou nabízeny ve specifikaci nepožadované dodávky, budou popsány samostatně a nebudou zahrnuty do celkové ceny zakázky. V nabídce bude uveden rozsah nutného zásahu do konstrukce chodníku.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání v příslušném oboru– živnostenský list, výpis z OR, příp. příslušné certifikáty.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, snížit plnění nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání v příslušném oboru– živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, příp. příslušné certifikáty. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky a bude obsahovat veškeré položky nutné pro kompletní realizaci díla.

Příloha: ikonka typu souboru application/msword foto - stávající přístřešky [ DOC • 3762kB ]
Kontakt: Ing. Dana Charvátová
ved.odboru dopravy a životního prostředí
tel:  220 189 410
Ing. Jiří Beneš
odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ
Tel:  220 189 505
 
Vyhodnocení
Výsledková tabulka:
pořadí celkem firma cena bez DPH (70%) záruční doba (20%) denní sankce za nesplnění termínu (10%)
1 85,0% mmcité a.s. 482822 [Kč bez DPH] 70,0% 120 [měsíce] 10,0% 10000 [Kč bez DPH] 5,0%
2 67,7% SIACITY s.r.o. 895767 [Kč bez DPH] 37,7% 240 [měsíce] 20,0% 20000 [Kč bez DPH] 10,0%
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Za výsledky zodpovídá: Ing.Charvátová
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: mmcité a.s.
Třída T. Bati 4342
Zlín 760 01
IČO: 25330781
DIČ: CZ25330781
tel: 602777509
fax:
Web: http://www.mmcite.com
Email:
Nabídka:

V Praze dne 27.10.2010

Nabídka na dodávku přístřešků pro Prahu 6

1)      Zastávka sídliště na Dědině

Přístřešek řady Skandum, typ SK130a

 

Cena za 1 ks SK130a                                                                      70.847,- Kč bez DPH      

Cena za likvidaci stávajícího přístřešku vč. základu           15.500,- Kč bez DPH

Cena za montáž na chemické kotvy                                       10.210,- Kč bez DPH

Cena za zhotovení spodní stavby, včetně řezání asfaltu, bourání betonu a doasfaltování   27.569,- Kč bez DPH

                                              

2)      Zastávka Ciolkovského

 

Přístřešek řady Skandum, typ SK130a

 

Cena za 1 ks SK130a                                                                      70.847,- Kč bez DPH

Cena za likvidaci stávajícího přístřešku                                  8.000,- Kč bez DPH

Cena za montáž na chemické kotvy                                       10.210,- Kč bez DPH

Cena za zhotovení spodní stavby, včetně řezání asfaltu, bourání betonu a doasfaltování   27.569,- Kč bez DPH

 

3)      Zastávka Staré náměstí

 

Přístřešek řady Skandum, typ SK110a

 

Cena za 1 ks SK110a                                                                      42.650,- Kč bez DPH

Cena za likvidaci stávajícího přístřešku vč. základu           9.500,- Kč bez DPH

Cena za montáž na chemické kotvy                                       6.180,- Kč bez DPH

Cena za osazení prefabrikovaného betonového panelu              14.500,- Kč bez DPH

 

4)      Zastávka Libocká

 

Přístřešek řady Skandum, typ SK110a

 

Cena za 1 ks SK110a                                                                      42.650,- Kč bez DPH

Cena za likvidaci stávajícího přístřešku                                 5.000,- Kč bez DPH

Cena za montáž na chemické kotvy                                       6.180,- Kč bez DPH

Cena za zhotovení spodní stavby                                           15.350,- Kč bez DPH

 

5)      Zastávka Vlastina

 

Přístřešek řady Skandum, typ SK110a

 

Cena za 1 ks SK110a                                                                      42.650,- Kč bez DPH

Cena za montáž na chemické kotvy                                       6.180,- Kč bez DPH

Cena za zhotovení spodní stavby                                           15.350,- Kč bez DPH

Doprava montážní čety  13.800,- Kč bez DPH

Doprava výrobků 22.080,- Kč bez DPH

Celková cena za dodávku a práce na osazení přístřešků v Praze 6 je 482.822,- Kč bez DPH.

Uvedené ceny neobsahují DPH, vytyčení sítí, zaměření, zhotovení projektové dokumentace, zhotovení projektové dokumentace a projektu dopravního značení, zajištění záboru místa pro práce.

Barvy v odstínu RAL 9006, 9007, 7016, 9005, 5002, DB703 jsou standardně v ceně výrobku. Ostatní barvy ve vzorníku jsou možné za příplatek.

Doba záruky na prorezivění zinkované konstrukce opatřené práškovou vypalovací barvou je 120 měsíců.

Sankce za nedodržení termínu je 10.000,- Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou platné do 31.12. 2010

Příloha: ikonka typu souboru application/msword Otevřít soubor
Další informace: http://www.mmcite.com


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=3&aukce=1&crc=9fd2f38b0b3f2a855ac7fa9e896abfe6 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz