Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Realizace vánoční výzdoby MČ Praha 6 pro rok 2016
Číslo: 2016/00025
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 15.04.2016
Datum ukončení nabidek: 15.05.2016
Datum zveřejnění výsledků: 25.05.2016
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je montáž a následná demontáž světelných dekorů vánoční výzdoby v majetku MČ Praha 6, pronájem dalších světelných dekorů, kompletní montáž a demontáž, revize, opravy, spotřeba elektrické energie, služby spojené s pronájmem sloupů veřejného osvětlení a  uskladnění vánoční výzdoby 

Jedná se o instalaci a slavnostní rozsvícení světelné výzdoby v adventním období roku 2016, od 27.11.2016 do 6.1.2017. Instalováno a demontováno  bude 212 světelných dekorů, v majetku MČ Praha 6 a 85  pronajatých světelných dekorů na sloupy veřejného osvětlení, dále  ozdobení listnatých  stromů a 4 vánočních smrků  světelnými řetězy, převěsy  mezi sloupy VO, repase světelného letopočtu/jež je v majetku MČ/,odběr elektrické energie za celé období, kontrola prvků před montáží, revize, ev. opravy po demontáži a celoroční uskladnění .

Dekory  budou rozmístěny  na sloupy VO dle následujícího rozpisu: Bělohorská 87ks,Dejvická 42ks,Jugoslávských partyzánů 70ks,Kyjevská 1ks,Na Petřinách 36ks,Šolínova/farmářské trhy/ 1ks,Patočkova 3ks,Vlastina 37ks,Wuchterlova 8ks,Čs.armády 12ks.

Světelné řetězy na stromy: Bělohorská 2ks,Čs.armády 2ks,Patočkova 1ks,Písecká brána 4ks,Šolínova/farmářské trhy/ 2ks,V středu 1ks,Vítězné náměstí 11ks,Wuchterlova 25ks

Termín realizace zakázky:

 • slavnostní rozsvícení světelné výzdoby - 26.11. ukončení 6.1.2017
 • demontáž - od 8.1.2017
 • kontrola  a opravy - po demontáži
 • skladování - celoročně

Další požadavky:

 • odborná kvalifikace pro elektropráce a montáže na sloupech veřejného osvětlení
 • zajištění oprávnění k použití sloupů veřejného osvětlení a odběr elektrické energie pro výše uvedenou světelnou výzdobu
 • v průběhu provozu  světelné výzdoby je nutná kontrola funkčnosti dekorací a okamžité odstranění závad po jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin, služba dispečinku realizátora
 • po demontáži světelné výzdoby proběhne revize všech prvků a jejich následná oprava
 • skladování světelné výzdoby v uzavřeném areálu realizátora, v prostoru vhodném k uskladnění těchto světelných prvků
 • minimálně tři kladné reference ze zakázek realizovaných na území ČR v minimální hodnotě 500 tis. Kč v posledních třech letech
Kritéria hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí výpočtu bodového hodnocení v rozsahu stobodové škály na základě následujících kriterií včetně uvedení jejich váhy:

 1. výše nabídkové ceny bez a s DPH - 60%
 2. doba montáže a demontáže v kalendářních dnech – 20%
 3. doba odstranění závad v hodinách – 20%
Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: PaedDr Jan Hrubeš,
referent kultury, OŠKS ÚMČ Praha 6,
Praha 6, Čs. armády 23, tel.: 220189188,
e-mail :
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Ke stanovenému datu ukončení zakázky na e-tržišti městské části Praha 6 se přihlásili pouze dva uchazeči. Vzhledem k tomu, že zadavatel předpokládal zakázku v ceně vyšší než jeden milon Kč, byly následně osloveny ještě tři další společnosti zabívající se stejnou činností. Hodnotící komise ve složení Mgr. Jan Lacina, Ing. Arch Martin Polách, Ing Jaromír Vaculík, Zdeněk Hořánek a PaedDr. Jan Hrubeš, rozhodla o vítězi zakázky - Bon Jour Illuminations, spol. s r.o. s nejvyšším bodovým hodnocením kritérií.  

Za výsledky zodpovídá: Mgr. Luděk Soustružník
vedoucí odboru
Odbor školství, kultury a sportu
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.:  420 220 189 550
Mobil:  420 778 770 714
E-mail:
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: BON JOUR Illumination
Fráni Šrámka 18
Praha 5 150 00
IČO: 25683853
DIČ: CZ25683853
tel: 251564600
fax: 251564600
Web: http://www.bonjour-illumination.eu
Email:
Nabídka:

Dobrý den,

v přiloženém souboru jsou požadované dokumenty:

- kalkulace

- prezentace a video

- potvrzení od firmy Eltodo-Citelum

- výpis z OR a ŽR

- reference na 500 tis Kč

Kontaktní osoba: V. Poláček  603 244 391,

Nabídková cena: 797300.00,-Kč bez DPH
964733.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2546&crc=91bd406aa113c1fd8e58dc8acae9fa8b ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz