Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: PÓDIUM VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ
Číslo: 2016/00023
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 19.03.2016
Datum ukončení nabidek: 29.03.2016
Datum zveřejnění výsledků: 31.03.2016
Kategorie: » stavební práce » PSV » truhlářské konstrukce
Specifikace:

Záměrem městské části Praha 6 je vytvoření "zahrádky" ve veřejném prostoru zaslepeného konce Dejvické ulice. Bude sloužit všem občanům  jako místo pro setkávání, pro menší společenské a kulturní akce vč. výstav atd.

Předmětem zakázky je dočasné pódium na Vítězném náměstí, jeho výroba a montáž a související stavební práce v rozsahu Dokumentace pro výběr zhotovitele (archikraft s.r.o. z 02/2016) a specifikace prací.  Zároveň je požadováno, za účelem zvýšení životnosti  (není v DVZ), aby bylo součástí nabídky i nacenění profilů  hloubkovou bezbarvou impregnací. Specifikace vlastností Impregnace musí být obdobná jako např.  BONDEX PRESERVE, REMMERS HOLZSCHUTZ GRUND a HERBOL BLÄUESCHUTZGRUND BS.

Cenová nabídka nebude obsahovat tyto prvky:

G3 -     banner na lampě VO  2 ks

Nabídku na  přílohu č. 3 – etapa 2

Nabídku na  přílohu č. 4 – etapa 2

Sejmutí stávajícího záhonu

Sadbu do květináče

Zábavný prvek m03

Textilii L1

a další prvky etapy 2

 

Místo stavby : pozemky parc.č. 2062/1 k.ú. Bubeneč a 3998/1, k.ú. Dejvice

 

Jedná se o rozebíratelnou dočasnou konstrukci pódia s mobiliářem určeného k sezení veřejnosti. Pódium je navrženo tak, aby vyrovnávalo terénní nerovnosti a vytvářelo souvislou plochu. Čistá užitná plocha pódia je 470 m2

Termín realizace :

Zahájení : 04/2016

Předání staveniště z důvodu nutnosti vyparkování prostoru a úpravy středního pásu 14.4.2016

Dokončení : do 29.4.2016

Požadovaná záruční doba je min. 36 měsíců.

 

Kritéria hodnocení:

Bude  hodnoceno následující kritérium :

- nabídková cena bez DPH – 100 %

Podmínky účasti:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz dále) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. Dále doloží referenční listy zakázek srovnatelného charakteru V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se zadávacího řízení zakázek malého rozsahu na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., bude pro účely hodnocení jejich nabídek zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Fakturace bude prováděna se splatností 21 dní na základě objednatelem odsouhlasených provedených prací

 Konečná faktura bude vystavena bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Ing. Martina Čečilová, Kancelář architekta
Tel :  220 189 975
e-mail :

Ing. arch. Bohumil Beránek, Kancelář architekta
Tel :  220 189 911
e-mail :
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Hodnocení odevzdaných nabídek bylo provedeno dle zadávacích podmínek podle kritéria „nabídková cena – 100%“ .

Na základě výše uvedeného hodnocení byla v souladu se zněním vyhlášení veřejné zakázky a zadávacími podmínkami vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy   Design s.r.o.

Za výsledky zodpovídá: Ing. Jana Jelínková, pověřená vedením Kanceláře architekta
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: DESIGN s.r.o.
Sokolohradská 1018
Chotěboř - Chotěboř 583 01
IČO: 48153672
DIČ: CZ48153672
tel: 603314654
fax:
Web: http://www.designchotebor.cz
Email:
Nabídka:

prvek

výkres

název prvku

specifikace

ks

jednotk.cena

cena celkem

t01a

T01

kvádr pro sezení

500x1200 mm, v. 800 mm

11

8 504,00

93 544,00

t01b

T01

kvádr pro sezení

500x2000 mm, v. 400 mm

9

7 315,00

65 835,00

t01c

T01

kvádr pro sezení

500x1200 mm, v. 500 mm

1

6 421,00

6 421,00

t01d

T01

kvádr pro sezení

500x1600 mm, v. 600 mm

5

7 694,00

38 470,00

t01e

T01

kvádr pro sezení

500x2000 mm, v. 600 mm

1

8 661,00

8 661,00

t01f

T01

kvádr pro sezení

500x1600 mm, v. 800 mm

1

9 719,00

9 719,00

t06

T06

květináč včetně folie

24500x2320 mm, v. 1270 mm

1

274 170,00

274 170,00

 

 

substrát, štěrk, zeleň

dodávka investora

 

 

 

t08

T08

podium

24500x19180 mm = 470 m2

1

987 000,00

987 000,00

 

 

zemní práce

dodávka investora

 

 

 

 

 

elektroinstalace

 

1

18 200,00

18 200,00

 

 

svítidlo exterierové

 

16

1 030,00

16 480,00

 

 

montážní práce

 

1

28 000,00

28 000,00

 

 

doprava

 

1

12 000,00

12 000,00

 

CENA  CELKEM  BEZ  DPH  :

1 558 500,00

DPH  21 :

327 285,00

CENA  CELKEM  VČETNĚ   DPH  :

1 885 785,00

Nabídková cena: 1558500.00,-Kč bez DPH
1885785.00,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2542&crc=023bd56f9d8a28524b61cdf5c0f4da47 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.