Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Doplnění a úprava hřiště na Puškinově náměstí
Číslo: 2014/00072
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 02.07.2014
Datum ukončení nabidek: 15.07.2014
Datum zveřejnění výsledků: 22.07.2014
Kategorie: » stavební práce » zeleň, dětská hřiště
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je úprava plochy a dodání a instalace herních prvků včetně zbudování dopadových ploch na dětském hřišti na Puškinově náměstí v Praze 6. Současné hřiště bude rozšířeno do přilehlých ploch tak, že jedna část bude určena pro menší věkovou kategorii (cca od 3 let věku), druhá část pro vyšší věkovou kategorii (cca od 5 let věku). Obě rozšířená hřiště budou oplocena stejným typem plotu, který je na současném hřišti (plaňky z recyklovaného plastu cca 80 cm vysoké se zaobleným koncem). Rozsah nově vzniklých ploch včetně vybavení herními prvky je patrný z přílohy č.1 zakázky. 

Konkrétně budou dodány a nainstalovány následující herní prvky:

 • závěsná dvouhoupačka
 • houpačka vahadlová
 • houpadlo na pružině jednomístné s bočnicemi
 • kolotoč průměru cca 1,5 metru - jednoduchá deska s možností uchycení rukou s kulatým půdorysem
 • točidlo
 • popisovací tabule, příp. tematická tabule
 • lezecí sestava - čtyřstěnná s různými typy lezení, šířka jedné stěny alespoň 1,8 metru, výška stěny 2 metry
 • trojhrazda
 • sestava balančních prvků ( kladina, nášlapné prvky )

Pod následujícími herními prvky bude vytvořena odpovídající dopadová plocha z písku: lezecí sestava, trojhrazda, houpačka závěsná, kolotoč. Pod vahadlovou houpačkou budou zbudovány gumové dorazy.

Materiálové nároky na herní prvky:

 • nosné konstrukce, stojny -  severská borovice, případně tlakově impregnovaný lepený borovicový hranol - přírodní provedení
 • ostatní konstrukce - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel
 • sítě - polypropylen
 • houpadlo na pružině, kolotoč - odolné plastové, HPL materiály
 • vahadlová houpačka - kovová příp. dřevo z lepených borovicových hranolů
 • veškerá kotvení výhradně na ocelových žárově zinkovaných patkách

Dále bude do ploch nainstalováno celkem 8 ks laviček šíře 1,5 metru ( kovová konstrukce, sedák dřevo, opěrák kov bez područek ( vyobrazení v příloze č.2). Oplocení je v celkové délce 160 metrů, povede cca 1 metr od obrubníků lemujících zeleň, v rámci oplocení budou zhotoveny 2 vstupní rozevíratelné branky šíře cca 2 metry pro možnost manipulace ( patrné rovněž z přílohy č.1 ). Výška planěk 80 cm, mezera mezi plaňkami  5 cm.

Z obou plánovaných ploch bude sejmuta zemina do hloubky 10 cm, plochy pak budou do stejné výše doplněny pískem. Výměra obou ploch je 700 m2.

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Odpovědnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předání a převzetí prací. Dojde-li v důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Při převzetí zakázky budou objednateli předány certifikáty a prohlášení o shodě k dodaným herním prvkům na základě požadavků Nařízení vlády č.173/1997 Sb., ve znění Nařízení vlády č.329/2002 Sb.

Na e-mail kontaktní osoby bude zasláno vyobrazení herního zařízení  s ohledem na požadavky zadavatele.

Cenová nabídka bude podána pouze prostřednictvím elektronického tržiště.

Dodavatel zajistí na své vlastní náklady v případě znečištění přilehlých ploch jejich každodenní úklid !!!

Plocha staveniště bude po celou dobu akce až po dokončení ohraničena provizorním oplocením.

V případě poškození přilehlé zeleně bude tato po ukončení prací vrácena do původního stavu ( navezení zeminy, osev travním semenem, zálivka ).

 

Zadavatel požaduje dokončení veškerých prací do max. 30.9.2014.

 

Kritéria hodnocení:

Ve své nabídce uvede uchazeč tyto ceny:

 • cena za dodání a instalaci každého jednotlivého prvku
 • cena za dodání a instalaci laviček
 • cena za zemní práce včetně zapískování a včetně zbudování dopadových ploch
 • cena za oplocení
 • Celková nabídková cena bez DPH
 • Celková nabídková cena včetně DPH
Podmínky účasti:

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání - živnostenským listem, který může být předložen v kopii. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné oprávnění, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč, který se umístil jako druhý v pořadí.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do okamžiku jejího zadání (vystavení objednávky).

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla podána pouze prostřednictvím elektronického tržiště.

Platební podmínky:

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky. Zadavatel zálohy neposkytuje. Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti vyúčtování. Námitky lze uplatnit do 8 pracovních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

Kontakt: Šárka Velímská
odbor dopravy a životního prostředí
tel:  220 189 400
e-mail:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

firma umístěná v prvním pořadí od zakázky odstoupila, z tohoto důvodu bude zakázku realizovat firma umístěná v druhém pořadí

Za výsledky zodpovídá: Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Vladeko
Višňová 126
Tachlovice 252 17
IČO: 25087088
DIČ: CZ25087088
tel: 311678445
fax: 311678447
Web: http://vladeko.cz
Email:
Nabídka:

Nabídka

Vladeko spol. s r.o.

 

 
Dodavatel:
     
Odběratel:
 
  Vladeko spol. s r.o.   Provozovna:   Městská část Praha 6  
          odbor dopravy a život. prostř.  
      VLADEKO spol.s r.o.   Šárka Velímská  
  Višňová 126   Karlštejnská 97      
  252 17 Tachlovice   252 17 Tachlovice   Praha 6  
  Telefon:  311 678 445 - 9   Telefon:  220 189 400  
  Fax:  311 678 447   Fax:  
  e-mail: obchod{zavináč}vladeko{tečka}cz&nbsp      
  www.vladeko.cz&nbsp      
  IČ: 25087088   IČ:  
  DIČ: CZ25087088   DIČ:  
  &nbsp
&nbsp
  e-mail: svelimsk{zavináč}praha6{tečka}cz
&nbsp
 
  Nabídka č.: 14NA00984  
  Datum zápisu: 07.07.2014  
  Platno do:    
  &nbsp &nbsp  

  Doplnění a úprava hřiště na Puškinově náměstí
   
  cena za dodání a instalaci každého jednotlivého prvku
cena za dodání a instalaci laviček
cena za zemní práce včetně zapískování a včetně zbudování dopadových ploch
cena za oplocení
Celková nabídková cena bez DPH
Celková nabídková cena včetně DPH
   
  Popis   Množství   MJ J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem  

  Závěsná dvouhoupačka   1     34678,00 0,00% 28657,90 21% 6020,10 34678,00  
  Houpačka vahadlová   1     18340,00 0,00% 15156,18 21% 3183,82 18340,00  
  Houpadlo na pružině jednomístné s bočnicemi   1     20720,00 0,00% 17123,01 21% 3596,99 20720,00  
  Kolotoč   1     41160,00 0,00% 34014,62 21% 7145,38 41160,00  
  Točidlo - minikolotoč   1     14490,00 0,00% 11974,54 21% 2515,46 14490,00  
  Popisovací tabule   1     14490,00 0,00% 11974,54 21% 2515,46 14490,00  
  Lezecí sestava dle zadání   1     46480,00 0,00% 38411,07 21% 8068,93 46480,00  
  Trojhrazda   1     12040,00 0,00% 9949,86 21% 2090,14 12040,00  
  Sestava balančních prvků - kladina o třech různě vysokých částech   1     16660,00 0,00% 13767,82 21% 2892,18 16660,00  
  Dodání a instalace laviček   8     4750,00 0,00% 31403,20 21% 6596,80 38000,00  
  Zemní práce včetně zapískování a včetně zbudování dopadových ploch   1     241649,00 0,00% 199698,73 21% 41950,27 241649,00  
  Oplocení   1     265200,00 0,00% 219161,28 21% 46038,72 265200,00  
  D:Doprava, v ceně   1   ks 0,00 0,00% 0,00 21% 0,00 0,00  

  Součet položek             631292,75   132614,25 763907,00  
  CELKEM K ÚHRADĚ                   763907,00  

   
 
Vystavil: Ing. František Kubásek
  kubasek{zavináč}vladeko{tečka}cz&nbsp
 


  Krajský obchodní soud v Praze, složka 48535/C
   
  Ekonomický a informační systém POHODA
Příloha: ikonka typu souboru application/x-zip-compressed Otevřít soubor
Nabídková cena: 631292.00,-Kč bez DPH
763907.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2396&crc=f3ee3d4dab01b8cbabb23c2a93d64c9b ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz