Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Zajištění komplexního monitorování klimatu škol
Číslo: 2013/00001
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 02.01.2013
Datum ukončení nabidek: 21.01.2013
Datum zveřejnění výsledků: 25.01.2013
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Zajištění komplexního monitorování klimatu školy formou anonymního dotazníkového šetření mezi dětmi, žáky, učiteli a rodiči ve 34 subjektech základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Evaluační hodnocení bude zaměřeno na takové vztahové a názorové složky, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání a monitorují přístup vedení školy a učitelů k dětem a rodičům, jakož i přístup vedení školy k pedagogům.

Následné textové, grafické a příp. tabulkové vyhodnocení, nejlépe včetně srovnání s reprezentativním vzorkem základních a mateřských škol v ČR, bude poskytnuto jednotlivým školám. Stručné vyhodnocení každé školy a analytické srovnání bude poskytnuto i MČ Praha 6, coby zřizovateli.

Termín dodání: 30. června 2012 (včetně konečného vyhodnocení)

Přesné počty dětí a žáků budou zaslány na vyžádání emailem.

Kritéria hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí výpočtu bodového hodnocení v rozsahu stobodové škály na základě následujících kritérií včetně jejich váhy:

a) výše nabídkové ceny bez DPH 80%

b) délka a rozsah předchozí monitorovací činnosti 20%

Nabídkovou cenu zpracujte v následující úpravě:

- cena celkem  bez DPH (zahrnuje 19x zpráva o klimatu MŠ, 7x zpráva o klimatu ZŠ, 8x zpráva o klimatu ZŠ + MŠ, 34x individualizované zprávy pro jednotlivé příspěvkové organizace, sumarizovaná zpráva za ZŠ, sumarizovaná zpráva za MŠ)

- DPH

- celková cena včetně DPH

Podmínky účasti:

Reference na 5 obdobných projektů.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 15-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Bc. Karel Čermák
telefon:  220 189 456
email:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Nabídka splňuje nejlépe všechny podmínky a kritéria.

Za výsledky zodpovídá: Lenka Dražilová, DiS.
pověřena řízením OŠ
tel:  220 189 551
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
Praha 8 186 00
IČO: 27156125
DIČ: CZ27156125
tel: 234705555
fax:
Web: http://www.scio.cz/
Email:
Nabídka:

 

Nabídka pro Městskou část Praha 6:

Zajištění komplexního monitorování klimatu škol

Číslo zakázky: 2013/00001

 

Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na analýzu školního klimatu a poskytuje školám informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech zúčastněných, které jsou pro chod školy velmi významné. Své názory v dotaznících pro základní školu vyjadřují žáci I. a II. stupně, učitelé, rodiče, provozní zaměstnanci a ředitelé škol. Dotazníky pro mateřskou školu vyplňují učitelé, rodiče, provozní zaměstnanci a ředitelé škol.

 

Otázky jsou rozděleny do více oblastí, tak aby byla pokryta celá činnost školy: kvalita vzdělávání, vztahy mezi vedením a učiteli, komunikace školy a rodičů, vztahy žáků mezi sebou, vztahy mezi učiteli a žáky, materiální podmínky apod. Ukázky dotazníků zašleme na vyžádání.

 

Šetření na ZŠ i MŠ obsahuje:

dotazníky - dotazníky pro všechny skupiny respondentů mohou být v papírové i elektronické podobě

výstupy pro školy - sadu podrobných výstupních zpráv pro každou zapojenou školu

výstupy pro rodiče - každé škole je doručen i souhrnný list pro rodiče

referenční rámec - své výsledky v jednotlivých oblastech šetření může škola porovnat s průměrnou hodnotou všech zapojených škol (řádově desítky až stovky škol)

meziroční srovnání - v případě, že některá ze škol již projekt v minulosti realizovala

individualizace dotazníku - možnost přizpůsobit elektronický dotazník doplňujícími otázkami

výstupy pro městskou část P6 - výstupní zpráva pro městskou část Praha 6 se souhrnnými výsledky za jednotlivé školy

individualizovaná zpráva pro každou zapojenou školu – zprávu pro každou zapojenou školu zvlášť vypracovávají odborní autoři na základě výsledků školy v projektu Mapa školy (není tedy automaticky generovaná); jedná se o velmi podrobnou zprávu o stavu každé školy; součástí je SWOT analýza každé školy

anonymita - doplňkové dotazníky ověřující, že nebyla narušena anonymita dotazovaných

 

Reference:

Společnost Scio na poli českého vzdělávání působí od roku 1996. Dotazníkové šetření Mapa školy na monitorování školního klimatu společnost realizuje od roku 2005. Během doby fungování projektu prošlo dotazníkovým šetřením více než 500 tis. respondentů z mateřských, základních a středních škol. Společnost Scio organizuje Národní srovnávací zkoušky, které jsou přibližně 40 fakultami VŠ uznávány jako přijímací zkoušky. V projektech pro základní školy jsou běžně zapojovány stovky škol, které daný projekt realizují v jednu chvíli. Společnost Scio pravidelně spolupracuje s mnoha kraji a obcemi.

Vybrané projekty realizované v obcích a krajích:

Hradec Králové – šetření Mapa školy opakovaně realizované na území města Hradec Králové v letech 2006/07, 2009/10, 2012/13

Opava – šetření Mapa školy opakovaně realizované na území města Opava v letech 2008/09, 2009/10, 2012/13

Karlovy Vary – šetření Mapa školy realizované na území města Karlovy Vary v roce 2012

Havířov – šetření Mapa školy realizované na území města Havířova v roce 2012

Praha 6 – srovnávací testování v 6. a 9. ročnících v Městské část Praha 6 v letech 2009-2013

Zlínský kraj – Optimalizace přijímacího řízení v letech 2005-2010

Pardubický kraj – Srovnávací testování v 9. ročníku v roce 2010

Zlínský kraj – přijímací zkoušky na SŠ v letech 2010-2013

Pardubický kraj – přijímací zkoušky na SŠ v letech 2010-2013

Karlovarský kraj – přijímací zkoušky na SŠ v letech 2010-2013

Liberecký kraj - přijímací zkoušky na SŠ v roce 2011

 

Rozpočet:

Mapa pro ZŠ - rozpočet pro MČ P6

Mapa ZŠ

253 854 Kč

Zpráva pro MČ P6

29 000 Kč

Individualizované zprávy pro ZŠ

97 500 Kč

Celkem ZŠ

380 354 Kč

 

Mapa pro MŠ - rozpočet pro MČ P6

Mapa MŠ

69 005 Kč

Zpráva pro MČ P6

29 000 Kč

Individualizované zprávy pro MŠ

175 500 Kč

Celkem MŠ

273 505 Kč

Další informace: http://www.scio.cz/mapazs
Nabídková cena: 540379.00,-Kč bez DPH
653859.00,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2217&crc=d938bb4274e17f7b42300aa8e6f6573d ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.