Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Pravidelná setkání pro seniory s programem
Číslo: 2012/00082
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 20.11.2012
Datum ukončení nabidek: 05.12.2012
Datum zveřejnění výsledků: 10.12.2012
Kategorie: » služby » ostatní služby
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je příprava a realizace pravidelných kulturních a společenských setkání pro seniory z Městské části Praha 6 v roce 2013. Jedná se o kompletní programové, produkční, propagační a technické zajíštění akcí dle následující specifikace:

  1. termín konání: leden až prosinec 2013 (kromě měsíců červenec a srpen)
  2. frekvence akcí: cca 1x týdně  mimo víkendů
  3. místo konání: na území MČ Praha 6
  4. specifikace programu: dodavatel zajistí pestrou nabídku atraktivního programu pro seniory (např. kulturní a vzdělávací akce, odborné přednášky, kurzy, workshopy apod.) s kapacitou cca pro 100 - 150  návštěvníků

V rámci zakázky dodavatel dále zajistí:

  • technické a personální zabezpečení akce
  • bezpečnost při akci
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce
  • propagaci směrem k seniorům (design tiskovin, DTP, tisk - letáky a plakáty, jejich distribuce v lokalitě Prahy 6, PR kampaň, další formy propagace jsou vítány)

Všechny aktivity musí být pro seniory zcela zdarma.

Předpokládaná hodnota zakázky max. do výše 800.000 Kč včetně DPH. V případě, že finanční prostředky na seniorské aktivity nebudou schváleny v rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2013, tato akce nebude  realizována.

 

Kritéria hodnocení:

Hodnocena budou následující kritéria:

  • celková nabídková cena bez DPH ( 50 %)
  • programové, produkční, propagační a technické zajištění akce ( 50 %)
Podmínky účasti:

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění zakázky bez DPH a včetně DPH, dále nejméně 1 - 2 reference o organizování akcí podobného charakteru.

Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání - živnostenským listem , koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Zadavetal požaduje, aby nabídka uchazeče byla podána výhradně prostřednictvím elektronického tržiště.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Dodavateli bude dohodnutá cena uhrazena na základě  čtvrtletních zálohových faktur s tím, že po uplynutí čtvrtletí dodavatel předloží přehled realizovaných akcí a vyúčtování.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Bc. Jitka Köcherová,
e-mail:
tel.  220 189 612
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky uchazečů. Do uzávěrky dne 05.12.2012 se do výběrového řízení prostřednictvím elektronického tržiště přihlásili celkem 3 uchazeči. Na základě stanovených kritérií komise vybrala jako vítěznou nabídku o.s. Porte, a to pro její propracovanost, zajímavý program i odpovídající technické, propagační a produkční zajištění celé akce. 

Konkrétní vyhodnocení celé zakázky je k nahlédnutí k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí.

Za výsledky zodpovídá: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSV
e-mail:
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Porte
Pelléova 91/10
Praha 6 160 00
IČO: 22908331
DIČ:
tel: 602322823
fax:
Web: http://www.porteos.cz
Email:
Nabídka:

Fresh senior klub

Pravidelná kulturní a společenská setkání pro všechny, kteří toho stále od života hodně čekají.
Filmový klub / cyklus přednášek o architektuře / procházky Prahou / koncerty / setkání s významnými osobnostmi / přednášky a poradna v sociální oblasti

Každé úterý od 16 hod., leden až prosinec 2013 (kromě měsíců červenec a srpen),
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 – kapacita cca 150 návštěvníků
Možnost bezplatného sociálního poradenství hodinu před zahájením akce, tj. od 15 hod.
Každý návštěvník obdrží nápoj zdarma (čaj, džus nebo voda).

PROGRAM NA ROK 2013

8. 1. Novoroční koncert - Pražský komorní kytarový orchestr
Pražský komorní kytarový orchestr pod vedením Vladimíra Novotného se představí se svým bohatým repertoárem melodií z celého světa od vážné hudby až po díla moderních skladatelů.

15. 1. Národní archiv - z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Exkurze do prostor funkcionalistické budovy Národního archivu na třídě Milady Horákové. Návštěva učeben, badatelen, studoven i knihoven této významné instituce v doprovodu Josefa Vomáčky.

22. 1. Zlatá 60. léta - Jiří Štědroň
První z plánovaných hudebních setkání s interprety zlaté éry české populární hudby. Tentokrát nás navštíví Jiří Štědroň, člen souboru divadla Semafor.

29. 1. Beseda s Jiřím Stránským
Beseda se známým českým spisovatelem, scénáristou a bývalým prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiřím Stránským nejen o práci nad scénářem úspěšného televizního seriálu Zdivočelá země.

5. 2. Finanční poradenství a sociální zabezpečení - Jak na sociální dávky v seniorském věku?
Jak se chránit před podvodníky a na co vše máme po odchodu do důchodu nárok? Odborné rady a návody, jak uspět nejen v boji s byrokracií. Přednáška s besedou.

12. 2. Veletržní palác - z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Další ze zajímavých procházek Prahou doplněných odborným výkladem Josefa Vomáčky.Budova jako výjimečný příklad funkcionalistického paláce, její původní role, požár, přestavba, dnešní funkce a zajímavé neveřejné prostory.


19. 2. Rakouský večer - z cyklu MEZINÁRODNÍ VEČERY
Kulturně-společenský mezinárodní večer věnovaný rakouské kultuře. Příprava programu ve spolupráci s Rakouským kulturním forem v Praze. Představení rakouské kultury a beseda se zástupcem Rakouského kulturního fóra.

26. 2. Hrátky s pamětí I.
První z plánovaných zábavných večerů plných her a kvízů, které potěší i naučí, jak nezapomínat. Odborné vedení Mgr. Jitka Suchá.

5. 3. Sokol v ČR – komentovaná prohlídka s besedou
Prohlídka Tyršova domu a beseda ke 150ti letům fungování České obce sokolské, jejímž hlavním cílem je šíření sportu a zdravého životního stylu pro všechny věkové generace.

12. 3. Zlatá 60. léta - Viktor Sodoma
Další setkání s interprety zlaté éry české populární hudby. Hostem bude Viktor Sodoma, zpěvák skupin Flamengo a The Matadors.

19. 3. Filmový klubíček I. - Vlasta Burian
Další z filmových projekcí Ondřeje Suchého. Zahájení 2. ročníku oblíbeného pořadu.

26. 3. Velikonoční dílny
Ukázky lidových řemesel, rukodělné dílny pod vedením odborných lektorů – výroba velikonočních ozdob, pletení pomlázek, malování kraslic, zdobení líta.

2. 4. Poloznámá tvář Prahy 6 – přednáška s besedou
Přednáška Josefa Vomáčky o neznámých skvostech Prahy 6 spojena s projekcí.

9. 4. Kampa - z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Procházka po romantickém ostrově v centru Prahy doplněná odborných výkladem.

16. 4. Indický večer - z cyklu MEZINÁRODNÍ VEČERY
Další z kulturně-společenských mezinárodních večerů tentokrát věnovaný indickému subkontinentu. Připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím Indické republiky v Praze.

23. 4. Kurz sebeobrany I.
Jak se ubránit proti silnějšímu? Co dělat jako svědek přepadení? Praktické rady a doporučení pro kritické situace. Cílem je dodat odvahu správně a přitom bezpečně reagovat.

30. 4. Oslava svátku čarodějnic – přednáška s besedou
Beseda o historii svátku, o magii a čarování

7. 5. Beseda k 68. výročí ukončení 2. světové války
Beseda se zástupci Svazu bojovníků za svobodu

14. 5. Láska kvete v každém věku – přednáška s besedou
Beseda o úskalích navazování vztahů v seniorském věku.

21. 5. Filmový klubíček II.
Další z filmových projekcí Ondřeje Suchého.

28. 5. Petřín - Malá strana - z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Kroky květnové procházky Prahou povedou na Petřín nejen k soše Karla Hynka Máchy.

4. 6. Bio-psycho-sociálně-spirituální aspekty výživy v seniorském věku – přednáška s besedou
O tom, že jídlo není pouze biologickou nutností, ale má i své další, hlubší rozměry.

11. 6. Dvojměstí Roudnice – Litoměřice – výlet
Celodenní výlet do měst Roudnice a Litoměřice s průvodcem Josefem Vomáčkou.

18. 6. Rumunský večer - z cyklu MEZINÁRODNÍ VEČERY
Kulturně-společenský mezinárodní večer věnovaný rumunské kultuře. Připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím Rumunska v Praze.

25. 6. Hrátky s pamětí II.
Další z řady zábavných večerů plných her a kvízů, které potěší i naučí, jak nezapomínat.

3. 9. Význam seniorů ve světě – přednáška s besedou
Jak žijí senioři v okolních zemích i orientálních dálkách? Jaký význam jim společnost přikládá a jaké je jejich postavení?

10. 9. Holešovice – z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Další ze zajímavých procházek Prahou doplněných odborným výkladem Josefa Vomáčky.

17. 9. Francouzský večer - z cyklu MEZINÁRODNÍ VEČERY
Kulturně-společenský mezinárodní večer věnovaný francouzské kultuře. Připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky a Francouzským institutem v Praze.

24. 9. Kurz sebeobrany II.
Praktické rady a doporučení pro kritické situace. Cílem je dodat odvahu správně a přitom bezpečně reagovat.

1. 10. Sportování v každém věku a kondici
Zbořme mýty o věkových limitech sportu aneb Olympiáda třetího věku.

8. 10. Ořechovka - z cyklu KULTURNÍ VYCHÁZKY
Další ze zajímavých procházek Prahou doplněných odborným výkladem Josefa Vomáčky.

15. 10. Filmový klubíček III.
Další z filmových projekcí Ondřeje Suchého.

22. 10. Zlatá 60. léta - Yvonne Přenosilová
Setkání s hvězdou  zlaté éry české populární hudby, průkopnicí českého rhythm and blues a rock and rollu.

29. 10. Hrátky s pamětí III.
Třetí z řady zábavných večerů plných her a kvízů, které potěší i naučí, jak nezapomínat.

5. 11. Divadlo Litera MALOSTRANSKÉ VÁNOCE
Divadelní představení pražského divadla Litera.

12. 11. Architektonické a urbanistické poklady Prahy 6 – přednáška o architektuře
Teoretik architektury a publicista Adam Gebrian autorem přednášky s projekcí.

19. 11. Americký večer - z cyklu MEZINÁRODNÍ VEČERY
Kulturně-společenský mezinárodní večer věnovaný americké kultuře. Připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze.

26. 11. Taneční terapie II.
Tento tanečník, choreograf, pedagog a terapeut "ordinuje" sílu pohybu fresh seniorům.

3. 12. Vánoční zvyky ve světě – přednáška s besedou
Beseda s Valburgou Vavřinovou o vánočních zvycích a tradicích z celého světa.

10. 12. Vánoční koncert
Vánoční koncert v podání předních umělců Národního divadla.

17. 12. Vánoční dílny pro seniory
Velmi oblíbené vánoční dílny, kde si zájemci pod vedením odborných lektorů, mohou vyrobit různé vánoční ozdoby a dekorace, pro své blízké si každý může vytvořit své vlastní vánoční přání z kombinace různých materiálů.


změna programu vyhrazena

Dodavatel - občanské sdružení PORTE zajistí:
- kompletní přípravu a realizaci programu
- propagaci akcí směrem k seniorům, tzn. grafická příprava a tisk letáků, plakátů a programů, jejich distribuce v lokalitě Prahy 6, PR kampaň v médiích, mailové pozvánky, aktualizace webových stránek: www.freshsenior.cz a www.porteos.cz
- technické a personální zabezpečení akce, bezpečnost při akci
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce

ROZPOČET PROJEKTU - CELKOVÉ NÁKLADY
Umělci, přednášející, instruktoři a odborné poradenství 238.800 Kč
Z toho: Autorské smlouvy a honoráře umělců 118.000,-
Smlouvy s přednášejícími 44.600,-
Smlouvy s instruktory odborných seminářů 30.400,-
Odborné poradenství v sociální oblasti 22.000,-
Cestovné účinkujících 8.800,-
Ubytování včetně diet 6.500,-
Odvody OOA (např. OSA) 8.500,-
Produkční náklady projektu 215.100 Kč
Z toho: Nájem prostor na realizaci projektu 76.000,-
Produkční práce při zajišťování programu 53.000,-
Nákup materiálu na výtvarné dílny 22.300,-
Pronájem ozvučovací techniky a světel 48.200,-
Obsluha technického zařízení 15.600,-
Náklady na propagaci 77.000 Kč
Z toho: Grafická příprava tiskovin 7.800,-
Tisk programů, letáků, plakátů 32.000,-
Reklama médiích a údržba webových stránek 22.700,-
Distribuce letáků, programů, výlep plakátů 14.500,-
Provozní náklady 88.350 Kč
Z toho: Nájem kancelářských prostor 18.800,-
Spoje (poštovné, telefony, fax, internet) 24.300,-
Spotřeba energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) 28.250,-
Administrativní práce a účetní práce 12.600,-
Cestovné zaměstnanců vč. Produkce 4.400,-
Ostatní náklady 26.500 Kč
Z toho: fotodokumentace 5.200,-
Občerstvení pro seniory (voda, čaj) 13.800,-
Pojištění 3.500,-
Rezerva 4.000,-
CELKEM ZA PROJEKT 645.750 Kč

Porte o.s., Jaselská 3, Praha 6, tel.  224 325 224
IČO 22908331, č.účtu 43 – 8691880217/0100
www.porteos.cz,

Příloha: ikonka typu souboru application/x-zip-compressed Otevřít soubor
Další informace: http://www.porteos.cz
Nabídková cena: 538125.00,-Kč bez DPH
645750.00,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2212&crc=62eafad047a5642b9061fae9f294737a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.