Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Příprava a realizace akce " Vánoce Prahy 6 "
Číslo: 2012/00077
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 09.11.2012
Datum ukončení nabidek: 22.11.2012
Datum zveřejnění výsledků: 23.11.2012
Kategorie: » služby » organizace, programové a technické zajištění společenských akcí » organizace společenských akcí vč. programového zajištění
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je příprava a realizace společensko - kulturní akce Vánoce Prahy 6, tj. odborné programové, produkční, propagační a technické zajištění akce dle následující specifikace:

Termín konání: 15. - 21. prosince 2012

Místo konání: veřejné prostranství - konec Dejvické ulice, směrem ke kruhovému objezdu ( viz mapa v příloze zakázky)

Program: dodavatel v průběhu daného termínu zajistí pestrou nabídku atraktivního programu s vánoční tématiku. 

Povinné součásti programu a časový harmonogram:

1. sobota 15. 12. od 18.00 do 20.00 hodin

 • oficiální zahájení programu za účasti představitelů MČ Prahy 6
 • hlavní večerní program ( koncert)

2. neděle 16. 12. 2012

 • 13.00 - 15.00 -  workshop ( doprovodné akce s vánoční tématikou, např. výroba ozdob, pečení cukroví, ukázky vaření, soutěže pro děti apod.)
 • 15.00 - 17.00 - divadelní představení pro děti
 • 17.00 - 19.00 - vystoupení zejména lokálních uměleckých souborů
 • 19.00 - 21.00 - hlavní večerní program ( koncert )

2. všední dny - pondělí až pátek od 17. 12. do 21. 12. 2012 vždy od 15.00 do 21.00 hodin

 • 15.00 - 17.00 - workshop ( tématicky zaměřené doprovodné akce např.výroba ozdob, pečení cukroví, ukázky vaření, soutěže pro děti apod.)
 • 17.00 - 19.00 - vystoupení zejména lokálních uměleckých souborů
 • 19.00 - 21.00 - hlavní večerní program ( koncert )

V rámci zakázky dodavatel zajistí:

1. technické zajištění akce

 • pódium min. 6x4 m a příslušenství, zvuková a osvětlovací aparatura, včetně její obsluhy, agregát
 • vyhřívaný krytý prostor pro min. 160 sedících návštěvníků (stan či stany) vybavený lavicemi nebo židlemi a běžným mobiliářem 
 • zázemí pro produkci a učinkující 
 • sociální a hygienická vybavenost místa ( 5x mobilní WC -  z toho 2x pro učinkující a produkci a 2x pro veřejnost + 1 pro osoby handicapované ) + 2x mobilní umyvadlo (1 veřejnost + 1 zázemí), umístěno stranou od hlavní scény
 • odpadkové koše (stojany na odpad)  

2. personální zabezpečení

 • moderátor, dostatečné množství organizátorů a asistentů - hostesek

3. další zajištění 

 • bezpečnost při akci 
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce
 • běžný úklid během akce
 • navigace na místo akce
 • nahlášení akce, včetně úhrady poplatků OSA 
 • vánoční výzdoba prostoru
 • fotodokumentace a závěrečná zpráva z akce

4. propagace

 • propagace směrem k občanům Prahy 6 (design tiskovin - jednotný vizuální styl akce), DTP, tisk (letáky a plakáty), jejich distribuce v lokalitě Prahy 6 i mimo, PR kampaň, vydání alespoň dvou tiskových zpráv, další formy propagace jsou vítány)

Veškeré aktivity by měly odpovídat vánočnímu charakteru akce a pro návštěvníky musí být zcela zdarma.

Předmětem zakázky není :

 • zábor veřejného prostranství ( zajistí zadavatel)
 • dopravní značení a případný odtah vozidel ( zajistí zadavatel)
 • občerstvení pro návštěvníky ( v počtu 6ti prodejních stánků zajistí zadavatel) 
 • úklid po akci a likvidace odpadu (zajistí zadavatel prostřednictvím PRO6)

Zadavatel kromě výše uvedeného zabezpečí pro účely akce ostrahu prostoru 1 - 2 strážníky Městské policie Praha 6 ( přes den 1 strážník, přes noc 2 strážníci). Ti však nebudou zodpovídat za mobiliář akce, jeho ostraha je na uvážení dodavatele.

Kritéria hodnocení:
Hodnocena budou následující kritéria:
 • celková nabídková cena bez DPH (50%)
 • programové, produkční, propagační a technické zajištění akce (40%)
 • vizualizace akce - grafický návrh (10%)  

 

 

Podmínky účasti:

Uchazeč ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění zakázky bez DPH a včetně DPH, dále nejméně 3 reference o organizování veřejných akcí podobného charakteru.

Povinnou součástí nabídky uchazeče musí být grafický návrh vizuálu akce ( je jedním z hodnotících kritérií zakázky) a fotodokumentaci mobiliáře ( zejména stanů). Současně doloží návrh uspořádání prostoru akce ( mapu prostoru).

Uchazeč musí prokázat kvalifikační přepoklady dokladem o oprávnění k podnikání - živnostenským listem (kopie příslušných dokladů musí být součástí nabídky).

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla podána výhradně prostřednictvím elektronického tržiště. Přílohy ( grafický návrh, fotodokumentaci mobiliáře a návrh uspořádání prostoru, příp.jiné) je možné do uzávěrky výběrového řízení zasílat e-mailem na : dtrojano{zavináč}praha6{tečka}cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zadání zakázky zrušit.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyjímkou informací podléhajícím obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

Platební podmínky:

Dodavateli bude dohodnutá cena uhrazena na základě zálohové faktury (max. však ve výši 1/2 nákladů) a konečné faktury ihned po ukončení akce ( dne 21. 12. 2012). Závěrečnou zprávu s vyhodnocením celé akce a fotodokumentaci předloží dodavatel zadavateli do 15. 01. 2013. 

Kontakt: Dana Trojanová
referent sportu a volného času
tel.:  220 189 165
e-mail:


Mgr. Martin Platz
vedoucí odd. kultury a sportu
tel.:  220 189 166
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky uchazečů. Do uzávěrky dne 22.11. 2012 se do výběrového řízení prostřednictvím elektronického tržiště přihlásilo celkem 5 uchazečů. Na základě stanovených kritérií komise vybrala jako vítěznou nabídku společnost MVP agency s r.o. Konkrétní vyhodnocení celé zakázky je k dispozici k nahlédnutí na odboru Kancelář zastupitelstva.

Za výsledky zodpovídá: PaeDr. Jan Hrubeš, vedoucí odboru Kancelář zastupitelstva
tel.:  220 189 188
e-mail:
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: MVP events s.r.o.
Poupětova 3
Praha 7 170 00
IČO: 08532583
DIČ: CZ08532583
tel:
fax:
Web: http://www.mvp.cz/
Email:
Nabídka:

                

                                  NABÍDKA  

 
 
    Příprava a realizace akce “Vánoce prahy 6“

 

 

 

(č. 2012/00077)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předkládá

MVP agency s.r.o.

Velvarská 1623/51

160 00   Praha 6

 

 

 

Vánoce Prahy 6

 

Přijďte si užít předvánoční týden jako obyvatelé Vídně, která je vánoční atmosférou pověstná!!

V době, kdy vrcholí vánoční stres a shon, si mohou obyvatelé Prahy 6 s celou svojí rodinou či s přáteli příjemně odpočinout nebo si vlastnoručně vyrobit pěkné dárky. Přímo v centru Prahy 6, na Vítězném náměstí, vytvoříme oázu klidu a přívětivé vánoční atmosféry. Advent na Vítězném náměstí bude ideální příležitostí pro předvánoční rodinná setkání nebo srazy s přáteli v příjemné vánoční atmosféře.

 

 

Připravujeme:

7 dnů s atraktivním programem

7 koncertů populárních interpretů

8 výtvarných dílen

2 vyhřívané stany

160 míst k sezení

2 loutková divadla - pohádky pro děti

 

Na pódiu se vystřídají:

Lenka Dusilová,

Ivan Hlas,

Pavel Bobek,

Marek Ztracený,

Please The Trees

Krausberry.

 

 

Týden před Vánoci bude vzduch na Vítězném náměstí provoněný františky, vánočním punčem, pečenými kaštany a lahodným cukrovím. Útulné teplo zajistí hořící ohně v římských koších, tepelné hřiby, vytápěné stany a slavnostní nasvícení v útulných barvách. Vánoce Prahy 6 nabídnou všem příchozím  příjemný odpočinek v nádherné atmosféře a pěkný kulturní zážitek. Dají možnost odnést si domů něco krásného z vánočních dílen.

 

termín

 

Sobota 15. 12. - pátek 21. 12. 2012

 

lokace

 

Vítězné náměstí, Praha 6 (viz mapka v příloze)

 

SKLADBA PROGRAMU

 

workshopy

 • Každý den proběhnou vánoční dílny ve vyhřívaném stanu
 • Každý den jiná výtvarná dílna, kde si děti i dospělí pod odborným vedením vlastnoručně vyrobí originální vánoční dárky, ozdoby nebo něco na památku
 • 8 druhů dílen, 8 druhů nových dárků:
  • Malování barvami na sklo
  • Vystřihování vánočních vloček
  • Výroba papírových stromečků
  • Výroba vánočních ozdob
  • Výroba vánočních květináčů
  • Výroba svíček
  • Zdobení perníčků
  • Pečení vánočního cukroví
 • Cena materiálu je kalkulována pro cca 80 lidí denně
 • Výrobky z uměleckých dílen se mohou darovat např. LDN v Praze 6, případně některému z DPS
  v Praze 6
 • Umělecké dílny budou otevřené v neděli 16. prosince od 13:00 do 17:00 hodin, ve všední dny pak vždy od 15:00 do 17:00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

lokální umělecké soubory

 • Do programu jsou zapojené i lokální umělecké školy a soubory
 • Rodiče i prarodiče se potěší vystoupeními svých potomků v tanečních, hudebních či divadelních představení
 • Tento program si lidé vychutnají vždy ve všední dny od 17:00 do 19:00 hodin

 

divadlo pro děti

 • Součástí programu bude také loutkové divadlo pro děti
 • Představení proběhnou ve vyhřívaném stanu s pohodlným sezením

 

 

knižní autogramiáda

 • Známý spisovatel představí nové knižní tituly, prezentaci doplní autogramiádou

(pozn. V jednání se společností Neoluxor. Nelze momentálně na 100% potvrdit z časových důvodů.)

 

koncerty

 • Každý večer bude pódium patřit profesionálním hudebním kapelám - program si užijí všichni bez rozdílu věku
 • Atraktivní koncerty na pódiu vždy od 19:00 do 21:00 hodin

 

slavnostní výzdoba prostoru

 • Na pódiu budou dva krásné, slavnostně ozdobené vánoční stromečky
 • Pódium a stany olemujeme jemnými LED pásky
 • Prostor akce (viz plánek akce v příloze) nasvítíme každý den jinou barvou, jako základ jsme zvolili
  pro Vánoce tradiční červenou, zlatou a zelenou barvu
 • Oba dva vzrostlé stromy na hranici prostoru akce nasvítíme
 • Oba dva stromy budou nasvícené čtyřmi moderními světly z prvního patra koruny stromu směrem do nebe tak, aby vytvářely atraktivní světelnou dominantu vánočních slavností na Vítězném náměstí
 • Videomapping na postavené stany během zahájení i zakončení akce, promítat budeme grafické mozaiky s vánoční tematikou – videomapping navodí slavnostní, neopakovatelnou a netradiční vánoční atmosféru plnou překvapení

 

SCÉNÁŘ

Pozn.: Všechny uvedené umělce máme rezervované, termíny vystoupení nám drží do pondělí 26. 11.

 

Sobota 15. prosince

 

18:00 Slavnostní zahájení programu starostkou Ing. Marií Kousalíkovou

 

-               Společné rozsvícení vánočních světel

-               Všem návštěvníkům rozdáme prskavky, svíčky

-               Paní starostka slavnostně zapálí světlo v lucerně, od které si následně návštěvníci připalují své prskavky, svíčky a jiná vánoční světýlka

-               Zároveň proběhne světelná show na podiu

-               Vytvoříme příjemnou přátelskou sousedskou atmosféru

 

18:30 - 20:00                 LENKA DUSILOVÁ -  koncert známé a oblíbené folk-popové zpěvačky                            

Neděle 16. prosince

 

13:00 – 17:00                 Výroba svíček, malování barvami
                  na sklo
v dětských dílnách

17:00 – 18:00                 "Pejsek a kočička slaví Vánoce" - loutkovépředstavení SVÁŤOVA DIVIDLA

18:00 - 19:00                 Lokální umělecké soubory

19:00 – 21:00        IVAN HLAS TRIO - vystoupení rodáka z Prahy 6, jehož písničky si zpívají lidé napříč generacemi

 

Pondělí 17. prosince

 

15:00 - 17:00                 Výroba vánočních květináčů

17:00 - 18:00                      Knižní autogramiáda

18:00 - 19:00          Lokální umělecké soubory

19:00 - 21:00        PLEASE THE TREES -  koncert mladé skupiny, která má pověst jedné
z největších nadějí české indie-rockové scény, nicméně má za sebou i speciální turné pro seniory

 

Úterý 18. prosince

 

15:00 - 17:00                 Vystřihování ozdobných vloček

17:00 - 18:00          BUCHTY A LOUTKY -  divadelní představení „Andělíček Toníček“ v podání populárního souboru, který po celé republice úspěšně baví děti i dospělé

18:00 - 19:00        Lokální umělecké soubory

19:00 - 21:00        KRAUSBERRY -  energické vystoupení naší přední blues-rockové skupiny, které potěší zejména střední generaci

 

Středa 19. prosince

 

15:00 - 17:00                 Výroba vánočních stromečků z papíru

17:00 - 18:00                      Knižní autogramiáda

18:00 - 19:00          Lokální umělecké soubory

19:00 - 21:00        PAVEL BOBEK  - legenda české hudby zazpívá s kapelou Malina band, zaujme hlavně místní seniory i střední generaci

 

Čtvrtek 20. prosince

 

15:00 - 17:00                 Výroba vánočních ozdob

17:00 - 19:00                      Lokální umělecké soubory

19:00 - 21:00        MAREK ZTRACENÝ - Objev roku  v prestižní anketě Český Slavík Mattoni 2008, jeho vystoupení přiláká především mladou generaci, ale svými texty potěší i ostatní diváky

 

Pátek 21. prosince

 

15:00 - 17:00                 Pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků

17:00 - 19:00                      Lokální umělecké soubory

19:00 – 19:15                 Slavnostní zakončení celého      programu, radní z MČ Prahy 6                    návštěvníkům popřejí krásné Vánoce

19:15 - 21:00        GOSPEL LIMITED gospelový sbor, který na závěr Vánoc Prahy 6 navodí atmosféru pospolitosti, soudržnosti a sváteční náladu

 

NÁVRH VIZUÁLU PLAKÁTU A LETÁKU

Viz. Příloha „kompletni_nabidka.pdf“

           

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 

 • Slavnostně nasvícené kryté, vyhřívané pódium 6x6 metrů
 • Profesionální zvuková a světelná aparatura
  (vč. obsluhy)
 • Agregát
 • Zázemí pro návštěvníky akce - 2x vyhřívaný a uzaviratelný  moderní stan (8x8 metrů) se stoly
  a lavicemi s kapacitou 160 sedících návštěvníků; přes den zde probíhají workshopy, večer se  prostor upraví na pohodlné sezení s výhledem
  na pódium
 • Zázemí pro produkci i pro účinkující
 • Sociální a hygienická zařízení (5x mobilní WC, z toho 2x pro účinkující a produkci, 2x pro veřejnost a 1x
  pro osoby se zdravotním znevýhodněním, 2x mobilní umyvadlo - washbowle)
 • Stojany s odpadkovými koši
 • Pro pohodlí návštěvníků i účinkujících budou v prostoru římské koše se zapálenými ohni a tepelné hřiby

 

personální zajištění akce

 

 • Dostatek kvalifikovaných organizátorů, asistentů a hostesek
 • Večerním programem vždy provede moderátorka Veronika Schieblová

 

další zajištění akce

 

 • Bezpečnostní služba a policie
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v průběhu akce
 • Pravidelný úklid prostoru
 • Navigace na místo akce od přilehlých zastávek MHD formou informačních tabulí, tzv. "áček", doplněných o navigační šipky
 • V prostoru akce bude na vybraných místech vystavený podrobný program
 • Zábrany - především kvůli bezpečnosti návštěvníků
 • Nahlášení akce na příslušné úřady, vč. úhrady poplatků OSA
 • Akce je připravena s ohledem na životní prostředí
 • Součástí projektu je samozřejmě vypracování závěrečné zprávy a vytvoření fotodokumentace
  z akce

 

PROPAGACE

 

 • Součástí zajištění akce bude také propagační servis
 • Propagační materiály (letáky A5 12 000ks, plakáty A3 50 ks, plakáty A1 15 ks)
 • Propagace bude zaměřena především lokálně, ale proběhne i v přilehlých městských částech (Praha 1, Praha 5 a Praha 7)
 • K distribuci využijeme možností informačních center městských částí, vybraných obchodů, kulturních zařízení, adventních a farmářských trhů, zdravotnických zařízení, vybraných poboček městských knihoven a sítě prodejen knih NeoLuxor
 • Vypracujeme dvě tiskové zprávy
 • Tiskové zprávy rozešleme na naše kontakty v médiích (více než 100 kontaktů napříč mediálním spektrem)
 • Celou propagaci podpoříme bungeebannerem (300 x 240 cm), který umístíme poblíž pódia, 
  a budeme ho situovat směrem do středu Vítězného náměstí

Pozn. Návrhy grafických vizuálů jsou součástí přílohy ,,kompletni_nabidka.pdf”

 

rozpočet

 

Celková cena za zajištění tohoto programu je 998 000 Kč bez DPH, 1 197 600 Kč vč. DPH

 

Kvalifikační předpoklady

 

Pozn. Kvalifikační předpoklady jsou součástí přílohy „kompletni_nabidka.pdf“

seznam příloh

 

 • Reference o organizování veřejných akcí
 • Kopie živnostenského listu
 • Plakát k akci
 • Leták k akci
 • Fotodokumentace stanů a bungeebanneru
 • Mapka prostoru

Pozn. Veškeré vypsané přílohy (viz. výše) jsou součástí souboru „kompletni_nabidka.pdf“, který byl zaslán dle instrukcí v briefu VŘ  na email paní Daně Trojanové . Bohužel se nepodařila příloha pdf uložit na e-tržiště z důvodu větší velikosti souboru než je stanoveno viz. níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

producent:              Lucie Radostová           

 

 

MVP agency

events ~ promotion ~ production

Velvarská 1623/51 ~ 160 00 Praha 6

Nabídková cena: 998000.00,-Kč bez DPH
1197600.00,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2208&crc=65bbae620d4e9f84356c4b0a9e5d7d8e ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.