Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Oprava pěších komunikací ve vnitrobloku Zeyerova alej v Praze 6
Číslo: 2012/00075
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 02.11.2012
Datum ukončení nabidek: 15.11.2012
Datum zveřejnění výsledků: 19.11.2012
Kategorie: » stavební práce » komunikace a veřejné plochy
Specifikace:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy cestní sítě vnitrobloku mezi ulicemi Zeyerova alej a Nad alejí. Rozsah prací je dán stávající cestní sítí (viz. přiložená situace s červeně vyznačeným rozsahem opravy),celková plocha cca 600 m2. Původní asfaltové povrchy budou nahrazeny betonovou dlažbou, nová konstrukce povrchu bude ve složení: bet.dlažba 10/20 60mm (barva přírodní), lože drť (4-8) 40 mm, ŠD 150mm. Součástí budou nové sadové obrubníky a následná úprava zeleně (doplnění ornice a osetí v min. šíři 0,5 m od sadové obruby). V rámci opravy bude zrušena plocha bývalého pískoviště (nyní osazena keři), parkové lavičky, které nebude možné využít, budou odstraněny . Prohlídka místa stavby nebude konána s ohledem na veřejně přístupný prostor. Práce budou realizovány do konce tohoto roku. Min. požadovaná záruční doba 36 měsíců.

V celkové ceně budou zahrnuty veškeré nutné práce pro provedení zakázky. Zhotovitel si zajišťuje všechny potřebné věci nutné k provedení prací (zařízení staveniště, energie, apod.). Zhotovitel provede kompletní zakázku vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.

Kritéria hodnocení:

Nabídková cena 100% (celková cena bez DPH v Kč)

Podmínky účasti:

Nabídku lze podat pouze přes el. tržiště, součástí bude rozepsání nabídkové ceny a uvedení termínu prací. Požadované doklady (viz níže) budou následně předloženy vítězným uchazečem v listinné formě.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí. Po výběru uchazeče budou do 5-ti pracovních dnů předloženy potvrzené reference obdobných staveb (tj.min.tři reference realizovaných zakázek na opravy komunikací obdobného charakteru, z toho alespoň jedna reference na realizaci povrchu z betonové dlažby).

Zadavatel dále stanoví, že zhotovitel bude zakázku realizovat vlastními kapacitami.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nemá námitek proti umístění uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele.

Uchazeč bere na vědomí, pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky.

Kontakt: Ing.Jiří Beneš
referent dopravy
tel.  220 189 505
e-mail:
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán vítěz a náhradník
Zdůvodnění:

O zakázku projevilo zájem sedm uchazečů. Z došlých nabídek byli vybráni v pořadí dle výše nabídkové ceny "vítěz a náhradník".

Za výsledky zodpovídá: Ing.Charvátová
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Imramovská - vegetační úpravy s.r.o.
Mladoboleslavská 489
Praha 9 - Vinoř 190 17
IČO: 27151514
DIČ: CZ27151514
tel: 603226183
fax: 286856003
Web: http://www.imramovsky.cz
Email:
Nabídka:

 

STAVBA :

Oprava pěších komunikací ve vnitrobloku Zeyrova alej, Praha 6

 

 

 

Petr Imramovský

OBJEKT :

Oprava pěší komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř.č.

Kód položky

Název položky :

MJ

Množství

Kč/MJ

Kč/celkem

 

 

Bourací práce

 

 

 

 

 

113107141

Odstranění podkladu,krytu pl.do 200m2 živičného tl.do 5cm

m2

600,00

95,00

57 000,00

 

113107222

Odstranění podkladu,krytu pl.přes 200m2 z kam.hrub.drcen.tl.10-20cm

m2

600,00

102,00

61 200,00

 

113202111

Vytrhání obrubníků chodníkových stojatých+lože

m

330,00

69,60

22 968,00

 

 

Bourací práce

 

 

 

141 168,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrubníky

 

 

 

 

 

132201103

Hloubení rýh do š.60cm hor.3 hloubky do 1m

m3

6,40

779,43

4 988,35

 

917762111

Osazení beton.chodník.obrubníku ležatý+lože z bet.B13,5 s opěrkou

m

330,00

170,00

56 100,00

 

5920055

Obrubník ABO 4-5 50x5x25

kus

660,00

35,00

23 100,00

 

 

Obrubníky

 

 

 

84 188,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokládka zámkové dlažby

 

 

 

 

 

564752111

Podklad,kryt vozovky z kam.hrub.drc.32-63mm+výplň.kam. tl.15cm

m2

600,00

190,00

114 000,00

 

596161001

Kladení dlažby zámkové betonové tl.6cm+lože tl.4cm (bez dlažby)

m2

600,00

250,00

150 000,00

 

 

ZD 10/20/6 přírodní šedá

m2

600,00

150,00

90 000,00

 

 

Pokládka zámkové dlažby

 

 

 

354 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

Zrušení DH

kap

1,00

3 000,00

3 000,00

 

 

Zatravnění okolí cesty

kap

1,00

7 500,00

7 500,00

 

 

Likvidace nepoužitelných laviček

kap

1,00

5 000,00

5 000,00

 

 

Ostatní

 

 

 

15 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBA :

Oprava pěších komunikací ve vnitrobloku Zeyrova alej, Praha 6

Petr Imramovský

OBJEKT :

Oprava pěší komunikace

 

 

 

 

Rekapitulace objektu :

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV ODDÍLU :

CELKEM KČ

 

 

 

 

Bourací práce

141 168

 

Obrubníky

84 188

 

Pokládka zámkové dlažby

354 000

 

Ostatní

15 500

 

 

 

 

 

 

 

Objekt  Oprava pěší komunikace celkem bez DPH

594 856

 

 

 

 

DPH  20 %

146 396

 

 

 

 

Objekt  Oprava pěší komunikace   celkem včetně DPH

741 252

       

 Zhotovitel prohlašuje, že bude provádět práce vlastními kapacitami. Záruční doba je 37. měsíců. Termín provádění 22.11.2012 - 28.12.2012

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf Otevřít soubor
Další informace: http://www.imramovsky.cz
Nabídková cena: 594856.00,-Kč bez DPH
741252.00,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31
Praha 5 155 00
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
tel: 607900753
fax: 251626070
Web: http://cerhra.cz
Email:
Nabídková cena: 645292.32,-Kč bez DPH
774350.50,-Kč s DPH


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=2205&crc=ba087c28f1db932342394c7fdd36bf01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.