Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Záměr možnosti využití lokality - zámeček Veleslavín
Číslo: 2008/00239
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 11.11.2008
Datum ukončení nabidek: 13.11.2008
Datum zveřejnění výsledků: 14.11.2008
Kategorie: » služby » projekční práce » odborné posudky, průzkumy a podklady
Specifikace:

Zpracování studie na využití následujících pozemků v k.ú. Veleslavín:

pozemek parc.č. 135/1 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 135/2 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 136 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 137 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 138 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 139 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 140 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 141 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 142/1 - ostatní plocha, zeleň

pozemek parc.č. 142/2 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 142/3 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 142/4 - zastavěná plocha  a nádvoří

pozemek parc.č. 142/5 - ostatní plocha, otatní kom.

pozemek parc.č. 659/2 - jiná plocha,ostatní plocha

včetně budov stojících na pozemcích

Lokalita má být využita pro školská a sociální zařízení

Kritéria hodnocení: Nabídková cena bez DPH
Podmínky účasti:

Vítězný uchazeč předloží příslušné oprávnění k podnikání v oboru ekonomika a stavebnictví a doloží reference z oblasti realizovaných projektů

Nabídka bude učiněna prostřednictvím el. tržiště

Studie bude předán zadavateli do 4 týdnů po obdržení objednávky  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do okamžiku jejího zadání ( vystavení objednávky) .

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle obchodního zákoníku.

Platební podmínky: faktura bude uhrazena do 14 od převzetí studie 
Kontakt: Ing. Kocmanová
ÚMČ Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

tel.č.  220 189 702
a
Ing. Martin Pawinger
ÚMČ Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

tel.č.  220 189 701
 
Vyhodnocení
Výsledek: vybrán vítěz a náhradník
Zdůvodnění: Nejnižší cenová nabídka
Za výsledky zodpovídá: Ing. Václav Pátek
vedoucí OSOM
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A
Praha 8 186 00
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
tel: 221873238
fax: 221873247
Web: http://www.d-plus.cz
Email:
Nabídka:

Cena bez DPH - 10.000,- Kč

DPH 19 % - 1.900,- Kč

Cena včetně DPH - 11.900,- Kč

Nabídková cena: 10000.00,-Kč bez DPH
11900.00,-Kč s DPH
 
Náhradník
Dodavatel: K4 a.s.
Kubánské náměstí 1191
Praha 10 100 00
IČO: 60734396
DIČ: CZ60734396
tel: 295560417
fax:
Web: http://www.k4.cz
Email:
Nabídka:

Nabídková cena je stanovena pro rozsah zakázky dle oznámení o veřejné zakázce č.2008/00239.

Budeme potešení s Vámi na této zakázce pracovat. 

Nabízíme tým profesionální kvalifikovaných architektů a inženýrů s širokými zkušenostmi, s vysokou mírou flexibility a výborným zázemím.

S pozdravem za K4 a.s.

Ing. Horymír Kalmus

tel.GSM:  733 155 567

 

Další informace: http://www.K4.cz
Nabídková cena: 167200.00,-Kč bez DPH
198968.00,-Kč s DPH


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=1556&aukce=&crc=42750273ef5860cf880cc542dd2ab434 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz