Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eAukce » detail zakázky

aktuální zakázkyrealizované zakázkyZPĚT na úvod


Název: Dodání a instalace laviček na veřejná prostranství
Číslo: 2010/00010
Odběratel: Městská část Praha 6 (IČ: 00063703)
Datum vyhlášení: 22.11.2010
Datum ukončení 1. kola: 25.11.2010
Datum ukončení 2. kola: 26.11.2010
Datum ukončení 3. kola: 29.11.2010
Datum zveřejnění výsledků: 02.12.2010
Kategorie: » stavební práce » zeleň, dětská hřiště
Specifikace:

Předmětem plnění zakázky je dodání a instalace 43 ks laviček na veřejná prostranství a do veřejné zeleně na území městské části Praha 6.

Požadované parametry: délka sedáku 180 cm, materiál tropické dřevo, nohy a opěra zad - materiál ocel. Ocelová konstrukce barvy RAL 9007 (stříbrnošedá). Viz ilustrační obrázek v příloze.

Lavičky budou instalovány do asfaltu, dlažby, pryžového povrchu i travnaté plochy. Lavičky budou pevně ukotveny v zemi.

Soupis lokalit:

 1. vnitroblok Volavkova - celkem 5 ks do travnaté plochy
 2. ulice Nad Šárkou - 1 ks do travnaté plochy
 3. ulice Tobrucká - 4 ks do travnaté plochy
 4. ulice Na okraji - 5 ks do travnaté plochy
 5. ulice Půlkruhová - 2 ks do travnaté plochy
 6. vnitroblok Etiopská x Mozambická - 2 ks do pryžové plochy na oploceném dětském hřišti
 7. ulice K Červenému vrchu - 3 ks do asfaltu, 1 ks do travnaté plochy
 8. ulice Na Petřinách - u obchodního domu Norma, 2 ks do asfaltu, 1 ks do dlažby
 9. ulice Pod Marjánkou - Junácká - 3 ks do asfaltu
 10. ulice Nad Šárkou - 1 ks do travnaté plochy
 11. Puškinovo náměstí - 2 ks do pískové plochy na dětském hřišti
 12. křižovatka ulic Vlastina x U silnice - 2 ks do dlažby u autobusové zastávky
 13. ZŠ Na dlouhém lánu - před vchod do školy 4 ks do asfaltu
 14. ulice Jemenská 581/1 - před vchod do domu umístit 1 ks do travnaté plochy
 15. rybníček Šlajferka - 2 ks k parkové cestě do travnaté plochy
 16. Súdánská 596 - 2 ks ke štítu domu do travnaté plochy

Mapky se zakreslením míst jsou přílohou tohoto zadání ( červené křížky v kroužku = nové lavičky, modré obdélníčky = stávající lavičky)

Po instalaci laviček budou místa uvedena do původního stavu. Tj.travnatý povrch bude uhrabán a znovu oset travním semenem, dlažba bude vrácena na původní místo, pryžový povrch bude znovu položen a mezery zasypány jemným pískem, u asfaltových povrchů budou vzniklé díry zasypány štěrkem.

Termín dokončení zakázky je do 20.12.2010.

Záruční doba na lavičky min. 24 měsíců.

Kritéria hodnocení:
váhakritériumjednotky
70%cena bez DPHKč bez DPH
20%termín instalacedny kalendářní
10%denní sankce za nesplnění termínuKč bez DPH

 

Podmínky účasti:

Nabídka bude podána přes el. tržiště, požadované doklady budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě.

Zakázka bude realizována v termínu do 20.12.2010 (uzavření smluvního vztahu předpokládáno do 10.12.2010).

Nabídková cena bude rozepsána po jednotlivých položkách (dodání lavičky, instalace, doprava..). V případě, že budou nabízeny ve specifikaci nepožadované dodávky, budou popsány samostatně a nebudou zahrnuty do celkové ceny zakázky. V nabídce bude uveden rozsah nutného zásahu do konstrukce chodníku.

Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání v příslušném oboru– živnostenský list, výpis z OR, příp. příslušné certifikáty.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si v souladu se zákonem vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, snížit plnění nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání v příslušném oboru– živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, příp. příslušné certifikáty. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Smlouva (objednávka) bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

Uchazeč bere na vědomí, že pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Platební podmínky:

Zadavatel zálohy neposkytuje.

Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z objednávky. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky a bude obsahovat veškeré položky nutné pro kompletní realizaci díla.

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru application/pdf příloha - soupis lokalit
[ PDF • 4270kB ]
Kontakt: Ing.Ludmila Baumová
 220 189 559
 724 372 923
 
Vyhodnocení
Výsledková tabulka:
pořadí celkem firma cena bez DPH (70%) termín instalace (20%) denní sankce za nesplnění termínu (10%)
1 89,2% Stanislav Kadluba 8200 [Kč bez DPH] 70,0% 15 [dny] 18,7% 500 [Kč bez DPH] 0,5%
2 27,5% Josef Durdoň 373000 [Kč bez DPH] 1,5% 14 [dny] 20,0% 6000 [Kč bez DPH] 6,0%
3 25,4% SIACITY s.r.o. 412200 [Kč bez DPH] 1,4% 20 [dny] 14,0% 10000 [Kč bez DPH] 10,0%
4 21,7% REX, s.r.o. 370000 [Kč bez DPH] 1,6% 15 [dny] 18,7% 1500 [Kč bez DPH] 1,5%
5 17,4% mmcité a.s. 406582 [Kč bez DPH] 1,4% 20 [dny] 14,0% 2000 [Kč bez DPH] 2,0%
6 14,4% FEMAT-užitková litina, s.r.o. 209700 [Kč bez DPH] 2,7% 25 [dny] 11,2% 500 [Kč bez DPH] 0,5%
Výsledek: vybrán pouze vítěz
Zdůvodnění:

Vítězný uchazeč dodržel všechny požadavky zadavatele na materiál a parametry mobiliáře a podal ekonomicky výhodnou nabídku s nejkratší dobou realizace zakázky.

Z vyhodnocení byl vyloučen uchazeč, který měl nejvýhodnější cenovou nabídku, ale nedodržel zadané podmínky.

Za výsledky zodpovídá: Ing.Dana Charvátová
vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 
Vítězná nabídka
Dodavatel: Josef Durdoň
Masarykova 884
Roztoky 252 63
IČO: 66862612
DIČ: CZ7402260184
tel: 602210277
fax:
Email:
Nabídka:

Lavičky Praha 6

výroba a dodání laviček

43 ks     á     8 300,- Kč           356 900,- Kč

instalace laviček

43 ks     á       490,- Kč             21 070,- Kč

doprava                                    15 030,- Kč

cena celkem bez DPH             393 000,- Kč

provedení: kombinovaná lavice ocel + tropické dřevo

profilovaný jackel 30 x 30 x 2 mm

kulatina průměr 8 mm

celková délka 1800 mm

povrchová úprava: pískování, kataforeza, prášková barva RAL 9007

dřevo: meranti, možno natřít lněným olejem

rozměr latí: 43 x 35 x 1800 mm

záruční doba na lavičky: 24 měsíců

do chodníku budou lavičky ukotveny přivrtáním (hmoždinka, šroub) s minimálním zásahem do konstrukce chodníku

termín dodání: 14 dní od vystavení objednávky (10 dní výroba laviček a 4 dny instalace - proto doporučujeme co nejbližší termín vystavení objednávky od termínu vyhodnocení vítěze)

sankce za prodlení: 1000,- Kč denně    

příloha: fotografie - barva oceli na fotografii není ve správném odstínu   

Příloha: náhled souboru


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/zakazka.php?ID=11&aukce=1&crc=757f343e305812b36c803e4e6e12504a ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz