Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Veřejné zakázky ›› eAukce & eTržiště ›› detail/podstránka

eTržiště » přehled aktuálních zakázek

realizované zakázkyZPĚT na úvod

Výpis záznamů 13 z celkového počtu 3 vyhovujících záznamů.


Zpracování GP na přes domu čp. 2041 k.ú. Břevnov

Požadujeme zaměření a vytyčení hranice mezi pozemky parc. č. učástí pozemku parc. č. 244/16 k.ú. Břevnov. Dům přesahuje na pozemky parc. č. 244/15 a 244/17 k.ú. Břevnov.
[číslo:2020/00004] [nabídky od: 23.01.2020 do: 27.01.2020]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Oprava přípojky děšťové kanalizace

Předmětem této zakázky na stavební práce je oprava přípojky dešťové kanalizace nacházející se v prostoru hřiště Baba. Vpust se nachází ve zpevněné cestě, která vede podél oplocení hřiště rovnoběžně s ulicí Matějská. Přípojka vede pod hřištěm (převážně pod skateparkem) a napojuje se na hlavní kanalizační řad v místech, kde končí hřiště pro míčové hry. Potrubí je na několika místech popraskané, ale největší závada je ve vzdálenosti cca 30 m od vpusti, kde je potrubí zcela zavalené (zřejmě ... [celkem 1500 znaků / zobrazeno 33%]
[číslo:2020/00003] [nabídky od: 22.01.2020 do: 09.02.2020]
Kategorie: » stavební práce » přípojky a inženýrské sítě

Drobné opravy technického rázu, pořízení a instalace drobného mobiliáře

Předmětem plnění zakázky je zajištění drobných oprav, pořízení a instalace drobného mobiliáře ( zejména laviček ) na plochách dětských hřišť, sportovišť a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 6. Typ pořizovaných laviček se odvíjí od typu již umístěného na konkrétních plochách. Jedná se cca o 9 typů laviček, 1 typ odpadkového koše a 1 typ stolu - tento jednotlivý mobiliář je specifikován v příloze a bude rovněž naceněn v Tabulce jednotkových cen.
Konkrétně se při plnění zakázky bude jednat o ... [celkem 2291 znaků / zobrazeno 22%]
[číslo:2020/00002] [nabídky od: 13.01.2020 do: 27.01.2020]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Konec výpisu.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/list.php?aukce= ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz