Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


eTržiště » přehled realizovaných zakázek

aktuální zakázkyZPĚT na úvod

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 1934 vyhovujících záznamů.


Dodání herních prvků na dětská hřiště

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodání herních prvků včetně likvidace stávajících na následující dětská hřiště:
Na DH v ulici Za Pohořelcem bude umístěna prostá skluzavka s výškou podesty 0,95 - 0,99 metru bez nutnosti budovat dopadovou plochu. Umístění skluzavky je limitováno prostorem cca 6 x 3 metry. Skluzavka bude z nerezového materiálu, bočnice skluzavky z odolného barevného HPL materiálu, výstup na podestu pomocí schůdků. Na DH v ulici Vostrovská bude ... [celkem 2420 znaků / zobrazeno 20%]
[číslo:2018/00067] [nabídky od: 08.06.2018 do: 17.06.2018]
Kategorie: » stavební práce » zeleň, dětská hřiště

Dendrologické posouzení dřevin – Šatovka

Předmětem zakázky je zpracování podkladu pro architektonickou soutěž o návrh Seniorského centra Šatovka. Jedná se soubor pozemků, parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice, pod jedním oplocením (zahrada), na nichž se nachází stávající usedlost. Areál zahrady bude zpřístupněn zadavatelem. Celková výměra dotčených pozemků je cca 8020 m2.
Předmětem zakázky je vyhotovení inventarizace dřevin v rámci dendrologického průzkumu se stanovením sadovnických hodnot dřevin. V rámci průzkumu budou ... [celkem 1452 znaků / zobrazeno 34%]
[číslo:2018/00063] [nabídky od: 31.05.2018 do: 05.06.2018]
Kategorie: » služby » projekční práce » odborné posudky, průzkumy a podklady

Ozelenění náměstíčka Na Petřinách

Jedná se o výsadbu 6 ks stromů do mobilních nádob umístěných podél ulice Na Petřinách - tři stromy budou vysazeny do stávajících nádob + tři stromy do nádob, jejichž pořízení je součástí této VZ a dále o výsadbu živého plotu podél pozemku p.č. 473/357, k.ú. Veleslavín v délce cca 30 m s jedním průchodem k parkovišti - dle nákresu, jež je přílohou zadání této veřejné zakázky.
Práce:
1) Dodání 3 ks dřevěných mobilních nádob na stromy
Parametry nádob : Rozměr cca 140 cm x 140 ... [celkem 2410 znaků / zobrazeno 21%]
[číslo:2018/00060] [nabídky od: 23.05.2018 do: 04.06.2018]
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky

Technické zabezpečení hudebního festivalu "HVĚZDA PRO REPUBLIKU"

Předmětem této zakázky malého rozsahu je technické zabezpečení hudebního festivalu "HVĚZDA PRO REPUBLIKU"
Místo konání akce: Obora Hvězda, Praha 6
Termín konání akce: 9. a 10. 6. 2018
Program oba dny: 14 hod. - 22 hod.

Požadujeme:
Zastřešené pódium
Podium o velikosti min. 12x10m, únosnost 250kg/m2, výška 0-60cm (částečná instalace na schodech), přístup z obou stran a zezadu
Zastřešení po celé ploše, včetně bezpečnostních prvků, kotvení ... [celkem 4324 znaků / zobrazeno 12%]
[číslo:2018/00059] [nabídky od: 22.05.2018 do: 28.05.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Plátěné tašky

Pro potřeby prezentace vyhlašuje Městská část Praha 6 veřejnou zakázku na výrobu 1000 ks plátěných tašek v barvě béžová (natural) s plnobarevným digitálním potiskem dle fotky v příloze.
Logo MČ Praha 6 je ke stažení na webových stránkách praha6.cz
Cena za dopravu na adresu ÚMČ Praha 6 bude zahrnuta v celkové ceně.
[číslo:2018/00057] [nabídky od: 09.05.2018 do: 16.05.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Oprava kamenného parteru pomníku I.S. Koněva, náměstí Interbrigády, k.ú. Bubeneč, parc. č. 2114/5

Předmětem zakázky je oprava kamenného parteru (žula) zahrnující dlažbu i prostorové prvky (zídky, podstavec pod pomník) dle specifikace prací, která bude podkladem pro zpracování nabídky a to ve třech etepách.
Termín plnění :
1. etapa do 18.6.2018
2. a 3. etapa dle finančních možností zadavatele (06 – 12/2018)
Předmět plnění bude zahrnovat veškeré práce uvedené ve specifikaci, dopravu, přesun hmot, případné zábory a veškeré další související náklady. Pokud během ... [celkem 943 znaků / zobrazeno 52%]
[číslo:2018/00056] [nabídky od: 03.05.2018 do: 14.05.2018]
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba drobné architektury, pomníků a soch

Provozování a správa Letní Oddychové Plochy

ÚPLNÝ TEXT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Název: Provozování a správa Letní Oddychové Plochy
Kategorie: Služby – ostatní služby
Specifikace: Předmět výběrového řízení - níže je uveden
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na provozování Letní oddychové Plochy umístěné ve středovém pásu při ulici Šolínova na Vítězném náměstí, a to na pozemcích parc. č. 4287 K. Ú. Dejvice.
Vymezení podmínek smlouvy o spolupráci
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o ... [celkem 8105 znaků / zobrazeno 6%]
[číslo:2018/00054] [nabídky od: 30.04.2018 do: 06.05.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Posouzení stability svahu

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je (geologicko-statické) posouzení stability svahu, který se nachází v ulici Na Petynce mezi domy č.o. 38 a 40, na pozemcích č.parc. 589/7 a 588/2, k.ú. Střešovice. Svah je porostlý vzrostlými stromy a občasnými keři. Souvislý vegetační kryt typu trávník zde chybí. Je zde patrná povrchová eroze, splavování zeminy. Při horní hraně pozemku se nachází plot, který má odhalené základy sloupků a začíná se bortit. S ohledem na tuto skutečnost nás vlastník ... [celkem 920 znaků / zobrazeno 54%]
[číslo:2018/00053] [nabídky od: 30.04.2018 do: 13.05.2018]
Kategorie: » služby » projekční práce » odborné posudky, průzkumy a podklady

Montáž a demontáž květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je naložení o odvoz osázených květinových závěsů v místě jejich uskladnění (Praha 6 - Ruzyně) ke stožárům veřejného osvětlení a jejich montáž na stožáry VO na území Prahy 6. Montáží květinových závěsů se rozumí jejich zavěšení na háky či připevnění na držáky, které jsou na všech stožárech již nainstalované.
Montáž květinových závěsů bude provedena na 109 stožárech VO umístěných v parku Ladronka, v ulici Starodejvická, v ulici Na Petřinách a v ... [celkem 1039 znaků / zobrazeno 48%]
[číslo:2018/00052] [nabídky od: 25.04.2018 do: 08.05.2018]
Kategorie: » služby » údržba zeleně, zpevněných ploch a drobné architektury » údržba zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť

Zpracování GP pro zřízení VB na pozemku parc. č. 732/3 v k. ú. Střešovice

Požadujeme zpracování geometrického plánu za účelem zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 732/1 v k. ú. Střešovice. VB požadujeme zřídit pro prchod pozemkem del přiloženého plánku.
[číslo:2018/00051] [nabídky od: 24.04.2018 do: 26.04.2018]
Kategorie: » služby » ostatní služby

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/list.php?archiv=1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz