Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


eTržiště » přehled realizovaných zakázek

aktuální zakázkyZPĚT na úvod

Výpis záznamů 110 z celkového počtu 1884 vyhovujících záznamů.


Koncepce komplexního cíleného vzdělávání v podmínkách MČ Praha 6

Předmětem plnění zakázky je zpracování detailní analýzy pracovních činností a agend vztahujících se k jednotlivým pracovním pozicím, včetně analýzy jejich vzájemných vztahů a následně návrh komplexního systému vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 6 (dále jen „Zadavatel“). Koncepce je jedním z výstupů v rámci projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002962 „Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců Městské části Praha 6“, OP Zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Termín ... [celkem 2029 znaků / zobrazeno 25%]
[číslo:2017/00131] [nabídky od: 12.12.2017 do: 20.12.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Nákup skútru

1.Specifikace skútru:
objem: 125 ccm3
spojka: automatická
výkon: max. 11kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1kW/kg
záruční doba: 2 roky
přídavný úložný prostor (kufr)

2. Termín dodání a dodatečné informace
termín dodání od podpisu objednávky/smlouvy nejpozději do 31. 12. 2017
skútr musí podléhat zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném ... [celkem 898 znaků / zobrazeno 55%]
[číslo:2017/00129] [nabídky od: 08.12.2017 do: 14.12.2017]
Kategorie: » dodávky » ostatní dodávky

Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR v procesech, systémech a databázích MČ Praha 6 a zřizovaných příspěvkových organizací

Zpracování vstupní analýzy, která sestává z následujících činností:
• Analýza organizační struktury, lokalit a působnosti,
• Stanovení rozsahu a hranic působnosti GDPR,
• Přehled právních norem, na jejichž základě vzniká organizaci povinnost zpracovávat osobní údaje,
• Definování kontextu organizace s ohledem na zpracovávání osobních údajů,
• Identifikace zainteresovaných stran a jejich požadavků na zajištění bezpečnosti osobních údajů ze strany vedení ... [celkem 2066 znaků / zobrazeno 24%]
[číslo:2017/00128] [nabídky od: 01.12.2017 do: 11.12.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Retransferovaná tiskárna Zebra ZXP 9 series

1x Retransferovaná tiskárna Zebra ZXP 9 series (oboustraný tisk)
1x 800012-445 Zebra iSeries barevná páska pro retransferový tisk, 4 panely YMCK
1x 800012-601 Zebra iSeries retransferový film
včetně zapojení, předvedení a zaškolení na Městské části Praha 6 (Čs. armády 23, Praha 6)
[číslo:2017/00127] [nabídky od: 23.11.2017 do: 29.11.2017]
Kategorie: » dodávky » nákup kancelářské techniky a vybavení kanceláří » výpočetní technika HW

Distribuce měsíčníku Šestka

Neadresná distribuce radničního periodika Šestka, 1x měsíčně, 11x ročně (s výjimkou srpna, kdy Šestka nevychází), do 3 dnů od doručení z tiskárny na distribuční místo, území MČ Praha 6, 59 000 výtisků, váha 1 ks 60 - 70 g, velikost A4.
[číslo:2017/00126] [nabídky od: 22.11.2017 do: 06.12.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Instalace, deinstalace a kompletní provoz mobilního ledového kluziště

Předmětem zakázky je instalace a provozování mobilního ledového kluziště na pozemku s parcelním číslem č. 4287, k.ú. Dejvice (středová cesta v místě konání farmářských trhů na Vítězném náměstí při ulici Šolínova) - umístění stejné jako v roce 2016/2017.
Požadovaný termín instalace a provozování mobilního ledového kluziště: provoz od 8. 12. 2017 do 28. 2. 2018 (provozní doba každý den 9:00 – 21:00) instalace 3.12.2017 Celkem 88 dnů.
Kluziště vč. technologie: 25 x 18 m, ve ... [celkem 8123 znaků / zobrazeno 6%]
[číslo:2017/00125] [nabídky od: 21.11.2017 do: 28.11.2017]
Kategorie: » služby » organizace, programové a technické zajištění společenských akcí » organizace společenských akcí vč. programového zajištění

Zpracování geometrického plánu

Požadujeme zpracování geometrického plánu na rozdělení následujících pozemků parc. č. 766/4 a 778/2 v k. ú. Hradčany dle přílohy - žlutě označené části.
[číslo:2017/00123] [nabídky od: 06.11.2017 do: 08.11.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Zpracování geometrického plánu

Požadujeme zpracování geometrického plánu na rozdělení následujících pozemků:
u pozemků parc. č. 782/1 a 2235/3 v k. ú. Střešovice oddělit tu část, která je pod chodníkem
u pozemku parc. č. 2241/1 k.ú. Střešovice oddělit pás se zelení podél domů čp. 975, 974, 973 a 98 k. ú. Střešovice dle přílohy.
[číslo:2017/00122] [nabídky od: 06.11.2017 do: 08.11.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

Nákup a instalace 2ks interaktivních uředních desek

PROVEDENÍ veškeré parametry jsou minimálně požadované popis stávajícího řešení najdete viz. příloha VŘ Nástěnné venkovní řešení v provedení na šířku, s ‚antivandal‘ zabezpečením proti poškození s využitím bezpečnostního skla tloušťky 4mm, s ventilační jednotkou integrovanou v zařízení pro udržení stále teploty a vlhkosti s integrovaným čidlem teploty a vlhkosti. Velikost zobrazovacího panelu minimálně 47‘‘ se svítivostí 2500 cd/m2 ; rozlišení 1920x1080 Full HD ; provoz 24/7 ; -30°C ... [celkem 4565 znaků / zobrazeno 11%]
[číslo:2017/00121] [nabídky od: 03.11.2017 do: 14.11.2017]
Kategorie: » dodávky » nákup kancelářské techniky a vybavení kanceláří » výpočetní technika HW

Snižování holubí populace na území MČ Praha 6

Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je instalace odchytových klecí a odchycení holubů, veterinární utracení a jejich předání, a to na zadavatelem vytipovaných nemovitostech.
Jednotlivé nemovitosti vytipoval sám zadavatel na základě vlastního monitoringu výskytu holubích hejn. Požadované práce budou provedeny v katastrálních územích Dejvice, Vokovice a Veleslavín. Konkrétní nemovitosti, na kterých požaduje zadavatel umístit odchytové klece, sdělí zadavatel uchazeči před samotným ... [celkem 1012 znaků / zobrazeno 49%]
[číslo:2017/00120] [nabídky od: 03.11.2017 do: 13.11.2017]
Kategorie: » služby » ostatní služby

 


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/trziste/list.php?archiv=1 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz